Stäng
Skrivut Skrivut
Hjälp för FedEx Ship Manager®
FedEx Ship Manager® – Anpassa adressboken

HjälpalternativHjälpmeny
Klicka på menyn Hjälp längst upp på sidan om du vill använda följande verktyg:
 • Hjälp med den här sidan – Omfattar vanliga frågor och svar, specifika instruktioner och mer information om avsnitt och processer som visas på skärmen.
 • Teknisk support online – Ger dig möjlighet att hitta svar online, chatta online med FedEx tekniska supportpersonal eller skicka en fråga.
 • Interaktiv hjälpguide – Ger möjlighet att visa en demonstration, träna på att använda programmen, få hjälp vid faktiska transaktioner, skriva ut en användarhandbok och visa information om nyheter.

Kontakta FedEx
Läs i FedEx kundtjänst om hur du kan kontakta FedEx via e-post, vanlig post eller telefon.


AnpassaBekräftelsemeddelanden
Klicka på fliken Anpassa på skärmen Adressbok och välj att Aktivera eller Inaktivera bekräftelsemeddelanden.
 • Aktivera - Bekräftelsemeddelanden visas längst ned på skärmen när vissa åtgärder utförts i adressboken, t.ex. radering av en adress eller grupp. Om åtgärden ska bekräftas måste användaren välja Ja eller Nej för att kunna fortsätta.
 • Inaktivera - Det visas inga bekräftelsemeddelanden efter att åtgärder utförts i adressboken. Åtgärder accepteras automatiskt utan bekräftelse.

Anpassa adresskontrollen

Klicka på fliken Anpassa på skärmen Adressbok och välj de adresskontrollalternativ som bäst motsvarar dina leveransbehov. Se Adresskontroll om du vill ha allmän information om FedEx adresskontroll.
 • Kontrollera alltid nya/ändrade adresser - Kontrollerar automatiskt nya eller uppdaterade adresser när en ny eller uppdaterad adress används då en försändelse skapas, då en adress läggs till eller uppdateras i adressboken samt när adresser importeras från en extern databas. Resultatet av adresskontrollen visas om något behöver ändras.
 • Kontrollera adresser igen var ( ) dag - Kontrollerar adresserna igen automatiskt. Välj önskat antal dagar mellan adresskontrollerna i rullgardinsmenyn.
 • Visa möjlig adress om ingen matchning hittas - Visar möjliga adresser i de fall då adresskontrollen inte hittar någon matchning. Resultaten kan göra det lättare att fastställa vilka uppgifter som saknas i adressen. Alternativ visas endast om de är verkliga, giltiga adresser.
 • Visa adresser med versaler och gemener (f. eks. Storgatan 100) - Visar adresser med versaler och gemener.
 • Acceptera automatiskt postens standardförändringar - Utför automatisk adresskontroll med minsta möjliga påverkan på leveransprocessen. Om gatunamnet är felstavat kan FedEx med detta alternativ korrigera stavningen utan att du behöver acceptera ändringen.
 • Dölj adresskontrollens statusindikator - Döljer statusindikatorn om en adress har kontrollerats.

Spara dina val

Klicka på Spara när du är klar med dina val. Du kommer då tillbaka till skärmen Adresser.Den här informationen tillhandahålls till dig och dess användning är föremål för FedEx Automation Agreement, under vilket du fått eller auktoriserats att använda FedEx Ship Manager @ fedex.com. Inga garantier ges och alla garantier, inklusive utan begränsning, IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL FÖRNEKAS, gällande denna information. Vid en eventuell konflikt mellan denna information och Automation Agreement, transportavtal mellan dig och FedEx eller mellan denna information och FedEx serviceinfo gäller i första hand informationen i Automation Agreement, därefter transportavtalet och FedEx serviceinfo, i fallande ordning. Din användning av denna information utgör ditt samtycke till dessa villkor.
Stäng