Stäng
Hjälp för FedEx Ship Manager®
Skrivut Skrivut
FedEx Ship Manager® – Adressboken
Grupper i adressboken

Hjälpalternativ


Hjälpmenyn

Klicka på menyn Hjälp längst upp på sidan om du vill använda följande verktyg:
 • Hjälp med den här sidan – Omfattar vanliga frågor och svar, specifika instruktioner och mer information om avsnitt och processer som visas på skärmen.
 • Teknisk support online – Ger dig möjlighet att hitta svar online, chatta online med FedEx tekniska supportpersonal eller skicka en fråga.
 • Interaktiv hjälpguide – Ger dig möjlighet att visa en demonstration, träna på att använda programmen, få hjälp vid faktiska transaktioner, skriva ut en användarhandbok och visa information om nyheter.

Kontakta FedEx

Se FedEx kundtjänst för kontakt med FedEx via e-post, vanlig post eller telefon.

Vanliga frågor 1. Vad är en grupp?
 2. Hur skapar jag en grupp?
 3. Hur skickar jag försändelser till en grupp?
 4. Hur uppdaterar jag en grupp?
 5. Hur tar jag bort en grupp?

GrupperEn grupp ger dig möjligheten att spara tid när du skickar identiska paket till flera mottagare.
 • Du kan skapa grupper om upp till tio mottagare.
 • För att alla försändelser ska kunna följa gällande krav för destinationslandet måste alla medlemmar i en grupp finnas i samma land.
  • Kraven handlar dels om begränsningar för vikt och deklarerat värde, dels om krav på internationella dokument.
 • Om du har importerat adresser från ett annat program kan du ha importerat mottagare med ofullständiga uppgifter.
  • Dessa mottagare visas inte i adressbokslistan på skärmen Skapa ny grupp.
  • Om du vill kunna ta med dessa mottagare i en grupp måste du ange alla obligatoriska uppgifter om dem i adressboken.
 • Om du inte får någon etikett för en gruppmedlem så uppfyller gruppmedlemmen inte kraven för en tjänst eller vald specialtjänst.
  • Du får ett felmeddelande som upplyser om skälet till att denna etikett inte kunde skapas.
  • Du kan skriva ut felmeddelandefönstret och använda det som referens när du skapar en annan leveransetikett för mottagaren.
 • Det är viktigt att du kontrollerar att antalet etiketter som skrivs ut motsvarar antalet försändelser som ska skickas.
  • Var också noga med att fästa rätt etikett vid varje paket.
 • Gruppsändning kan inte väljas för FedEx Express Freight-försändelser.

Skapa en ny grupp

Välj Skapa ny grupp på fliken Grupper och ange sedan gruppinformationen på skärmen Skapa ny grupp. Se Skapa eller redigera grupp för mer information.

Hantera Grupper

Sök grupper

 • Ange sökvillkor i textrutan Sök och välj i rullgardinsmenyn vilket fält du vill söka i. Grupper som stämmer överens med sökvillkoren visas i tabellen.

Välj grupper som ska visas

Välj ett av följande alternativ:
 • Välj antal adresser som ska visas i rullgardinsmenyn Per sida.
 • Klicka på Alla eller en bokstav i alfabetet under Visa alternativ.

Sortera grupper

 • Klicka på en kolumnrubrik om du vill sortera tabellen i stigande eller fallande efter den kolumnen.

Ändra en grupp

 • Markera den specifika gruppen och klicka på ändra.
 • ändra sedan gruppinformationen på skärmen ändra grupp.
 • Du hittar mer information i Skapa eller ändra grupp.

Ta bort en grupp

 • Markera gruppen och klicka på Ta bort.
 • Klicka om det behövs på Ja för att bekräfta raderingen.

Kontrollera adresser i gruppen

 • Markera gruppen och klicka på Kontrollera adresser.
 • Mer information om hur resultaten kan användas finns i Resultat av adresskontroll.
 • Se Anpassa för att anpassa adresskontrollen.
 • Du kan också se Adresskontroll om du vill ha allmän information om FedEx adresskontroll.

Leverera till en grupp

 1. Välj ett av följande alternativ för att börja:
  • Välj grupp på skärmen Hantera grupper och klicka på Skicka.
  • Välj Skapa en försändelse på fliken Förbered försändelse.
  • I Till-sektionen väljer du Skicka till grupp från rullgardinsmenyn Kontakt-ID.
  • Välj därefter grupp för din försändelse.
 2. Ange de obligatoriska uppgifterna på skärmen Skapa en försändelse för att skriva ut leveransetiketter för respektive mottagare i gruppen.
  • All försändelseinformation måste vara samma för alla mottagare i gruppen.
  • Det gäller typ av tjänst, typ av emballage, vikt, deklarerat värde och alla andra tillämpliga fält.
  • Om du använder alternativen E-postmeddelande eller FedEx InSight® tillämpas uppgifterna du anger för dessa alternativ på alla paket.
  • För internationella försändelser måste all tullinformation vara samma för alla paket.


Den här informationen tillhandahålls till dig och dess användning är föremål för FedEx Automation Agreement, under vilket du fått eller auktoriserats att använda FedEx Ship Manager @ fedex.com. Inga garantier ges och alla garantier, inklusive utan begränsning, IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL FÖRNEKAS, gällande denna information. Vid en eventuell konflikt mellan denna information och Automation Agreement, transportavtal mellan dig och FedEx eller mellan denna information och FedEx serviceinfo gäller i första hand informationen i Automation Agreement, därefter transportavtalet och FedEx serviceinfo, i fallande ordning. Din användning av denna information utgör ditt samtycke till dessa villkor.
Stäng