Stäng
Hjälp för FedEx Ship Manager®
Skrivut Skrivut
FedEx Ship Manager® – Adressboken
Importrapport

Hjälpalternativ


Hjälpmenyn

Klicka på menyn Hjälp längst upp på sidan om du vill använda följande verktyg:
 • Hjälp med den här sidan – Omfattar vanliga frågor och svar, specifika instruktioner och mer information om avsnitt och processer som visas på skärmen.
 • Teknisk support online – Ger dig möjlighet att hitta svar online, chatta online med FedEx tekniska supportpersonal eller skicka en fråga.
 • Interaktiv hjälpguide – Ger dig möjlighet att visa en demonstration, träna på att använda programmen, få hjälp vid faktiska transaktioner, skriva ut en användarhandbok och visa information om nyheter.

Kontakta FedEx

Se FedEx kundtjänst för kontakt med FedEx via e-post, vanlig post eller telefon.

Importrapport


Kontakter som du har importerat med fel visas i hämtningsrapporten, men inte i adressboken. För att säkerställa att dessa adresser visas i adressboken följer du dessa anvisningar.

Redigera för att korrigera en adress

För Shipping Administration-användare

 1. Välj lämplig adressbok från fliken Adresser.
 2. Vilka adressböcker och vilka funktioner som är tillgängliga för dig beror på vilka rättigheter du har tilldelats av din administratör.
 3. Alla övriga användare: Du har åtkomst till en huvudadressbok när du klickar på fliken Adresser.
 4. Markera adressen med fel och klicka på Ändra för att ändra eller korrigera adressuppgifterna. Se avsnittet Redigera adresser för mer information.

Ta bort en adress

  Markera adressen och klicka på Ta bort. Klicka om det behövs på Ja för att bekräfta raderingen.

Spara adresser på en fil

 1. Välj en eller flera adresser som du vill korrigera och klicka på Spara till fil.
 2. Dialogrutan för filhämtning visas där du kan öppna eller spara rapporten. Du ska korrigera felaktiga eller saknade fält och sedan återimportera filen så att kontakterna med fel kan visas i din adressbok.
 3. De kontakter du har importerat med fel är kvar i Importrapporten i upp till 90 dagar eller tills du importerar igen.


Den här informationen tillhandahålls till dig och dess användning är föremål för FedEx Automation Agreement, under vilket du fått eller auktoriserats att använda FedEx Ship Manager @ fedex.com. Inga garantier ges och alla garantier, inklusive utan begränsning, IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL FÖRNEKAS, gällande denna information. Vid en eventuell konflikt mellan denna information och Automation Agreement, transportavtal mellan dig och FedEx eller mellan denna information och FedEx serviceinfo gäller i första hand informationen i Automation Agreement, därefter transportavtalet och FedEx serviceinfo, i fallande ordning. Din användning av denna information utgör ditt samtycke till dessa villkor.
Stäng