Stäng
Hjälp för FedEx Ship Manager®
Skrivut Skrivut
FedEx Ship Manager® – Adressboken
Importera/Exportera

Hjälpalternativ


Hjälpmenyn

Klicka på menyn Hjälp längst upp på sidan om du vill använda följande verktyg:
 • Hjälp med den här sidan – Omfattar vanliga frågor och svar, specifika instruktioner och mer information om avsnitt och processer som visas på skärmen.
 • Teknisk support online – Ger dig möjlighet att hitta svar online, chatta online med FedEx tekniska supportpersonal eller skicka en fråga.
 • Interaktiv hjälpguide – Ger dig möjlighet att visa en demonstration, träna på att använda programmen, få hjälp vid faktiska transaktioner, skriva ut en användarhandbok och visa information om nyheter.

Kontakta FedEx

Se FedEx kundtjänst för kontakt med FedEx via e-post, vanlig post eller telefon.

Vanliga frågor


 1. Hur importerar jag adresser från andra program?
 2. Hur exporterar jag adresser så att jag kan använda dem i andra program?

Så här importerar du adresser


 1. Klicka på fliken Importera/Exportera på adressboksskärmen.
 2. Välj Import från rullgardinsmenyn Välj åtgärd. Obs! Om du använder Shipping Administration kan det finnas ytterligare alternativ i rullgardinsmenyn:
  • Importera till personlig adressbok
  • Importera till central adressbok
  • Exportera från personlig adressbok
  • Exportera från central adressbok
 3. Klicka på Ersätt adressbok för att ersätta adresserna i adressboken med importerade adresser.
  • Du kan låta det här alternativet vara omarkerat för att lägga till adresser till adressboken.
 4. Markera för att importera adresserna sommottagare, avsändare, agent, både mottagare/avsändare eller alla (mottagare, avsändare och agent).
 5. Markera filtypen eller Koppla mina filfält till FedEx importmall.
 6. Om du vill importera adresserna med hjälp av en mall i ett kommaseparerat format klickar du på Ladda ned en exempelfil i CSV-format.
 7. Klicka på Bläddra och välj filen som du vill importera.
 8. Välj filtyp i rullgardinsmenyn.
 9. Klicka på Importera för att slutföra importen och återgå till skärmen Adresser.

Koppla mina filfält till FedEx importmall

Skärmen Koppla fält visas när du klickar på Importera när du har valt Koppla mina filfält till FedEx importmall.
 1. Välj ett fält att koppla och klicka på Koppla till bredvid motsvarande FedEx-fält.
 2. Om du vill ta bort ett kopplat fält klickar du på Ta bort bredvid motsvarande FedEx-fält.
 3. När du slutfört kopplingen av fält klickar du på Använd denna koppling för att slutföra importprocessen och återgå till skärmen Adresser.

Visa senaste importrapport

Kicka på Visa senaste importrapport för att rätta kontakter som importerats med fel. Kontakter som du har importerat med fel visas i hämtningsrapporten, men inte i adressboken.

Exportera


 1. Klicka på fliken Importera/Exportera på adressboksskärmen.
 2. Välj Export från rullgardinsmenyn Välj åtgärd. Obs! Om du använder Shipping Administration kan det finnas ytterligare alternativ i rullgardinsmenyn:
  • Importera till personlig adressbok
  • Importera till central adressbok
  • Exportera från personlig adressbok
  • Exportera från central adressbok
 3. Välj de adresser som ska exporteras och spara dem i en .csv-fil.
 4. Klicka på Exportera.
 5. Välj eller ange filnamnet med filtillägget .csv.


Den här informationen tillhandahålls till dig och dess användning är föremål för FedEx Automation Agreement, under vilket du fått eller auktoriserats att använda FedEx Ship Manager @ fedex.com. Inga garantier ges och alla garantier, inklusive utan begränsning, IMPLICITA GARANTIER OM SäLJBARHET OCH LäMPLIGHET FöR ETT VISST äNDAMåL FöRNEKAS, gällande denna information. Vid en eventuell konflikt mellan denna information och Automation Agreement, transportavtal mellan dig och FedEx eller mellan denna information och FedEx serviceinfo gäller i första hand informationen i Automation Agreement, därefter transportavtalet och FedEx serviceinfo, i fallande ordning. Din användning av denna information utgör ditt samtycke till dessa villkor.
Stäng