Stäng
Hjälp för FedEx Ship Manager®
Skrivut Skrivut
FedEx Ship Manager®
Hjälp för Adressboken

Hjälpalternativ


Hjälpmenyn

Klicka på menyn Hjälp längst upp på sidan om du vill använda följande verktyg:
 • Hjälp med den här sidan – Omfattar vanliga frågor och svar, specifika instruktioner och mer information om avsnitt och processer som visas på skärmen.
 • Teknisk support online – Ger dig möjlighet att hitta svar online, chatta online med FedEx tekniska supportpersonal eller skicka en fråga.
 • Interaktiv hjälpguide – Ger dig möjlighet att visa en demonstration, träna på att använda programmen, få hjälp vid faktiska transaktioner, skriva ut en användarhandbok och visa information om nyheter.

Kontakta FedEx

Se FedEx kundtjänst för kontakt med FedEx via e-post, vanlig post eller telefon.

Vanliga frågor


 1. Hur kan jag skapa adresser i adressboken?
 2. Hur kan jag importera adresser från andra program?
 3. Hur kan jag exportera adresser så att jag kan använda dem i andra program?
 4. Hur skapar jag grupper?
 5. Hur anpassar jag adressboken?
 6. Hur rättar jag kontakter med fel i min adressbok?

Adresser


Adressböcker

 • Shipping Administration-användare: Välj en adressbok från fliken Adresser.
  • Vilka adressböcker och adressboksfunktioner du har tillgång till beror på vilken användarbehörighet du tilldelats av administratören.
 • Alla övriga användare: Du har en huvudadressbok när du klickar på fliken Adresser.

Sök bland adresser

 • Ange sökvillkor i textrutan Sök och välj i rullgardinsmenyn vilken kolumn du vill söka i.
 • Grupper som stämmer överens med sökvillkoren visas i tabellen.

Välj vilka adresser som ska visas

Välj ett av följande alternativ:
 • Välj vilken typ av adresser som ska visas i rullgardinsmenyn Visa adresser för.
 • Välj antal adresser som ska visas i rullgardinsmenyn Per sida.
 • Klicka på Alla eller en bokstav eller siffra under alternativet Visa. Adresserna kommer att sorteras enligt den första bokstav eller siffra som knyts till den första kolumnen I adressboken. Om exempelvis den första kolumnen i adressboken är kontakt-ID kommer den att sorteras efter den första bokstaven eller den första siffran i ditt kontakt-ID. Om du vill sortera adresserna på ett annat fält kan du använda Välj kolumner för att anpassa det första fältet som du vill visa i adressboken.

Sortera adresserna

 • Klicka på en kolumnrubrik om du vill sortera tabellen i stigande eller fallande efter den kolumnen.

Lägg till adresser i en grupp

 1. Välj önskade adresser.
 2. Välj sedan grupp från rullgardinsmenyn Lägg till som finns till höger under tabellen.

Skapa en ny adress

 1. Klicka på Skapa adress.
 2. Lägg sedan till nya adressuppgifter på skärmen Skapa adress.

Ändra en adress

 • Markera adressen och klicka på Ändra.
 • Ändra sedan informationen på skärmen ändra adress.
 • Ta bort en adress

  1. Markera en eller flera adresser och klicka på Ta bort.
  2. Klicka om det behövs på Ja för att bekräfta raderingen.

  Kontrollera adress

  • Du kan välja upp till 40 adresser och sedan klicka på Kontrollera adress.
  • Du kan titta i avsnittet Adresskontrollresultat för mer information om hur du använder resultatet.
  • Se Anpassa för att anpassa adresskontrollen.
  • Du kan också se Adresskontroll om du vill ha allmän information om FedEx adresskontroll.

  Dela adresser (endast Shipping Administration-användare)

  1. Markera de adresser i din personliga adressbok som du vill dela och klicka på Dela.
  2. De markerade adresserna placeras i den delade adressboken och är tillgängliga för andra Shipping Administration-användare.

  Flytta adresser (endast Shipping Administration-användare)

  1. Välj de adresser som du vill flytta från din personliga adressbok till den centrala adressboken och klicka på Flytta till central.
  2. De markerade adresserna flyttas och är tillgängliga för Shipping Administration-användare med åtkomstbehörighet till den centrala adressboken.

  Boka upphämtning

  1. Välj en adress och klicka på Boka en upphämtning.
  2. Mer information finns i Upphämtning.

  Skicka till en adress

  1. Välj en adress och klicka på Skicka.
  2. Ange resten av försändelseinformationen på skärmen Skapa en försändelse.

  Spara ny mottagare i adressboken

  • Välj detta alternativ om du automatiskt vill spara en ny mottagare i adressboken när du skapar en försändelse.

  Spara ändringar i adressboken

  • Välj detta alternativ om du automatiskt vill spara ändrad information om mottagare eller avsändare när du skapar en försändelse.


  Den här informationen tillhandahålls till dig och dess användning är föremål för FedEx Automation Agreement, under vilket du fått eller auktoriserats att använda FedEx Ship Manager @ fedex.com. Inga garantier ges och alla garantier, inklusive utan begränsning, IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL FÖRNEKAS, gällande denna information. Vid en eventuell konflikt mellan denna information och Automation Agreement, transportavtal mellan dig och FedEx eller mellan denna information och FedEx serviceinfo gäller i första hand informationen i Automation Agreement, därefter transportavtalet och FedEx serviceinfo, i fallande ordning. Din användning av denna information utgör ditt samtycke till dessa villkor.
  Stäng