Stäng
Skrivut Skrivut
Hjälp för FedEx Ship Manager®
Visa priser och transittider

Hjälpalternativ


Hjälpmeny

Klicka på menyn Hjälp längst upp på sidan om du vill använda följande verktyg:
 • Hjälp med den här sidan – Omfattar vanliga frågor och svar, specifika instruktioner och mer information om avsnitt och processer som visas på skärmen.
 • Teknisk support online – Ger dig möjlighet att hitta svar online, chatta online med FedEx tekniska supportpersonal eller skicka en fråga.
 • Interaktiv hjälpguide – Ger dig möjlighet att ta del av en demonstration, träna på att använda programmen, få hjälp vid faktiska transaktioner, skriva ut en användarhandbok och se information om nyheter.

Kontakta FedEx

Se FedEx kundtjänst för kontakt med FedEx via e-post, vanlig post eller telefon.

Visa priser och transittider


 1. Ange obligatorisk försändelseinformation för att fastställa priser, transittid och leveransalternativ för en FedEx Express®, FedEx Ground® (endast USA) eller FedEx Express® Freight-försändelse.
 2. Om du inte är inloggad på fedex.com får du standardlist- eller återförsäljningspriser. För att få anpassade priser måste du logga in på Anpassade priser på fedex.com. För att få anpassade priser kan du göra något av följande:
  1. Klicka på inloggningslänken bredvid hjälpmenyn. Ange ditt användar-ID och lösenord för fedex.com och logga in på Anpassade priser.
  2. Välj Skicka med FedEx-kontonummer i avsnittet Försändelseinformation.
 3. Detaljerad hjälp för avsnitt på skärmen når du genom att bläddra nedåt, välja ur listan nedan eller klicka på länken Hjälp längst upp i varje avsnitt:

Skicka från/till


Från

 • Använd ett av följande alternativ för att välja försändelsens ursprung:
 • Välj land från den nedrullningsbara menyn och ange postnummer.
  • För vissa länder krävs det inget postnummer.
  • Om inget postnummer krävs måste du välja en stad från den nedrullningsbara menyn eller ange ett ortsnamn.
  • Om du inte känner till postnumret klickar du på länken Hitta postnummer och anger adressinformationen i sökfönstret.
  • Klicka på Välj om du vill använda postnumret i postnummerfältet i fönstret Visa priser och transittider.
 • Välj Företag eller Kontaktnamn från den nedrullningsbara menyn för att ange information om försändelsens ursprung.
 • Klicka på länken Välj adress från Microsoft Outlook om du vill välja en kontakt från din kontaktlista i Microsoft Outlook.
  • Du måste vara inloggad på fedex.com för att välja Kontakt, Företag eller Välj adress från Microsoft Outlook. Ange ditt användar-ID och lösenord för fedex.com och logga in på Anpassade priser.

Till

 • Välj ett av följande alternativ för att välja destination:
 • Välj land från den nedrullningsbara menyn och ange postnummer.
  • För vissa länder krävs det inget postnummer.
  • Om inget postnummer krävs måste du välja en stad från den nedrullningsbara menyn eller ange ett ortsnamn.
  • Om du inte känner till postnumret klickar du på länken Hitta postnummer och anger adressinformationen i sökfönstret.
  • Klicka på Välj om du vill använda postnumret i postnummerfältet i fönstret Visa priser och transittider.
 • Klicka på Adressbok och välj Företag eller Kontaktnamn från den nedrullningsbara menyn.
  • Du måste vara inloggad på fedex.com för att välja Kontakt, Företag eller Välj adress från Microsoft Outlook®. Ange ditt användar-ID och lösenord för fedex.com och logga in på Anpassade priser.

Mer information

 • Antal paket: Du kan ange upp till 25 paket.
  • Om du anger mer än 1 och alla paket har samma vikt och mått klickar du på Ja för Är paketen identiska? och anger total vikt för försändelsen.
  • Om dina paket inte är identiska klickar du på Nej och anger information för de enskilda paketen i avsnittet Information om paket och försändelse.
 • Leverans till bostad: Välj det här alternativet om du skickar försändelsen till en bostad (endast USA). Vi tar ut tilläggsavgifter för leverans till bostad.
 • Skicka med FedEx-kontonummer: Om du väljer det här alternativet visas inloggningsrutan för Anpassade priser efter att du valt offerttyp (om du inte redan är inloggad).
  • Du måste ange ditt FedEx användar-ID och lösenord för att fortsätta.
  • Du återkommer sedan till fönstret Visa priser och transittider.
  • Med hjälp av din kontoinformation kan vi på FedEx beräkna priset och transittiden så exakt som möjligt med ditt FedEx-kontonummer som underlag, inklusive eventuella rabatter.
 • Upphämtning/avlämning: Välj ett alternativ från den nedrullningsbara menyn för att lämna ditt paket, boka en särskild upphämtning eller använda en regelbundet återkommande upphämtning.
  • Om du väljer avlämning på en FedEx Staffed Location eller FedEx Authorized Ship Center® när du inte är inloggad på fedex.com kommer din offert att beräknas på återförsäljningspriser.
 • Försändelsedatum: Välj datum när du vill skicka paketet.
  • Du kan välja ett datum senast 10 dagar från dagens datum, söndagar ej inkluderat. För vissa tjänster måste du beräkna upphämtningen till en arbetsdag före det önskade leveransdatumet.

Visa transittid

 • Välj det här alternativet för att få beräknade transittider för din försändelse.

Visa en snabboffert

 • Välj det här alternativet om du vill få pris och transittider för offerter baserade enbart på information som angivits i avsnitten Skicka från/till och Försändelseinformation.
 • Det här alternativet kanske inte finns tillgängligt beroende på försändelsens ursprungs- och destinationsland.

Visa en detaljerad offert

 • Välj det här alternativ om du vill ange detaljerad Information om paket och försändelse och ytterligare tjänstalternativ för offerter för pris och transittid.
 • Det här alternativet kanske inte finns tillgängligt beroende på försändelsens ursprungs- och destinationsland.
 • Det här alternativet behövs för att få en offert för en internationell varuförsändelse.

Information om paket och försändelseKontonummer: Välj kontonummer för försändelsen.
Ifyllande av flygfraktsedel: Välj metod från den nedrullningsbara menyn för att avgöra vilken typ av elektronisk försändelserabatt (om tillgängligt) som används för prisofferten.

Ange individuell paketinformation

 1. Kvantitet: Ange antal paket i försändelsen.
 2. Vikt: Ange försändelsens vikt.
  • För FedEx Express® Freight Services-försändelser anger du lastpallens vikt istället för paketets vikt. Se FedEx serviceinfo för information om högsta tillåtna vikt för den paket- och tjänstetyp du valt. Viktgränserna kan variera från land till land.
 3. Emballagetyp: Välj emballagetyp från den nedrullningsbara menyn.
 4. Dimensioner: Ange dimensioner för ditt paket om du valde Din förpackning som pakettyp.
  • De minsta paketdimensionerna är 1 tum/cm för längd (L), 1 tum/cm för bredd (B) och 1 tum/cm för höjd (H).
  • Om den dimensionella vikten för en försändelse överskrider den faktiska vikten kommer den dimensionella vikten att faktureras. Du kan använda FedEx måttverktyg för att räkna ut den dimensionella vikten.
 5. Deklarerat värde eller transportvärde: Deklarerat värde eller transportvärde motsvarar FedEx högsta skyldigheter.
  • Om du anger värdet på försändelsen blir det lättare för FedEx att ge så exakt offert för pris och transittid som möjligt. Se FedEx serviceinfo  på fedex.com om du vill ha mer information om gränser och skyldigheter för deklarerat värde och transportvärde.

Lägga till eller ta bort rader

 • Klicka på Lägg till rad om du vill lägga till upp till 10 rader med maximalt 25 paket per försändelse totalt.
 • Markera den rad som ska tas bort och klicka på Ta bort rad.

Inkludera specialtjänster

 • Välj Lägg till specialtjänster om du vill lägga till ytterligare FedEx tjänstalternativ för försändelsen.
 • Tillgängliga FedEx-specialtjänster som visas beror på försändelsens ursprung, destination och information om paketet och försändelsen.
 • Se FedEx serviceinfo på fedex.com för information om specialtjänster och leveransåtaganden.

Paketinnehåll (endast internationella försändelser)

 1. Välj Brev som paketinnehåll om försändelsen innehåller personliga brev eller affärsbrev utan kommersiellt värde eller tullvärde.
 2. Välj Produkter eller dokument som paketinnehåll om försändelsen innehåller produkter eller dokument med kommersiellt värde eller tullvärde. Tullen betraktar dem som handelsvaror och det kan ta längre tid att import- och/eller exportklarera och dokumentera dem. Välj Inkludera tullavgifter och skatter i prisofferten om du vill att resultatet ska inkludera tullavgifter och skatter i din prisoffert för produkter och dokument.
  • Vissa typer av varor kan ha längre transittider på grund av krav enligt lagstiftning och tullklarering.
  • Kontakta FedEx internationella tjänster på FedEx kundtjänstom du vill ha mer information.
 3. Tullvärde: Tullvärdet är det faktiska värdet i pengar på din försändelse. Detta värde används för tullklarering och kan påverka transittiden för din försändelse.
  • Se FedEx serviceinfo på fedex.com om du vill ha mer information om gränser för tullvärde och skyldigheter.

Fortsätt

 • Klicka på Fortsätt när du vill visa resultat för pris och transittid.
 • För internationella försändelser av produkter/varor visas avsnittet Beskrivning av produkt/vara när du klickar på Fortsätt.
  • Du är tvungen att ange en beskrivning av innehållet om du vill visa priser och transittider.

Beskrivning av produkt/vara

Om du väljer Produkter eller dokument som paketinnehåll i avsnittet Information om paket och försändelse är du tvungen att ange en beskrivning av innehållet för tullklarering.
 1. Skriv in en beskrivning i sökrutan och klicka på Sök eller välj en kategori från listan i bokstavsordning.
 2. Välj endast ett föremål i listan Beskrivning.
 3. Klicka på Fortsätt om du vill visa pris och transittider. Om du har valt flera föremål beräknas transittiden endast utifrån det senast valda föremålet.
 4. Vissa typer av varor kan ha längre transittider på grund av krav enligt lagstiftning och tullklarering. Kontakta FedEx internationella kundtjänst på FedEx kundtjänstom du vill ha mer information.

Harmoniseringskod (endast internationella försändelser)

 1. Ange ett produktnamn och välj en harmoniseringskod för din produkt. Harmoniseringskoder används internationellt för att katalogisera och beskriva produkter i avgifts- och lagstiftningssyfte. Om du redan vet produktens harmoniseringskod skriver du bara de första siffrorna i fältet och klickar på Hämta kod. Om du inte vet harmoniseringskoden skriver du ett beskrivande produktnamn och klickar på Hämta kod.
 2. Välj Spara/uppdatera varuprofil för att spara en varuprofil för framtida användning.
  • Beräkna tullavgifter och skatter är inte tillgänglig för länder som fedex.com Global Trade Manager inte stöder.
  • Om du väljer att inte ange harmoniseringskoder kommer din prisberäkning inte att omfatta tullavgifter och skatter. Om du vill ha en internationell prisoffert utan att ange harmoniseringskodsinformation klickar du på Hämta kod långt ner i avsnittet Harmoniseringskod.

FedEx måttverktyg

Med dessa verktyg kan du räkna ut rätt värden att ange för din försändelse. Skillnader i faktisk vikt, dimensioner och andra faktorer kan göra att de uppgifter som anges kan skilja sig från de faktiska priserna för försändelsen.
 • Måttomvandlare är ett verktyg som omvandlar mått från eller till tum, fot, centimeter och meter.
 • Valutaomvandlare hjälper dig att räkna ut valutakurser med hjälp av Interbank.
 • Konverterare för dimensionell vikt är ett verktyg som hjälper dig att beräkna dimensionell vikt på paket som kan vara stora men relativt lätta. (endast USA)

Resultat


I avsnittet Resultat visas beräknat leveransdatum och -tid samt prisuppgifter för alla tjänster som är tillgängliga för din försändelse. När du är inloggad på fedex.com visar resultatavsnittet både standardlistpriser och dina anpassade priser.

Pris för annan försändelse

 • Klicka på Prissätt ett till paket om du vill gå tillbaka till inledningen på verktyget Visa priser och transittider. Visa/skriv ut prisdetaljer
 • Klicka på Visa/skriv ut prisdetaljer om du vill se prisdetaljer såsom grundpriser och tilläggsavgifter för varje tjänstalternativ. Om du är inloggad med ett FedEx-kontonummer visas rabatter som använts för ditt konto.
 • Klicka på Skriv ut i fönstret Detaljer om du vill skriva ut en sammanfattning av prisresultaten.

Boka upphämtning

Välj tjänsten du vill använda och klicka på Boka upphämtning för att bekräfta upphämtningsadress och ange paketinformation.

Skapa din försändelse och skriv ut en fraktetikett

Markera den tjänst du vill använda. Klicka på Skicka om du vill gå till FedEx Ship Manager® och fylla i försändelseinformation samt skriva ut etiketten.

Den här informationen tillhandahålls till dig och dess användning är föremål för FedEx automatiseringsavtal, under vilket du har fått eller auktoriserats att använda FedEx Ship Manager® på fedex.com. Inga garantier ges och alla garantier FÖRNEKAS, inklusive utan begränsning, IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, gällande denna information. Vid en eventuell konflikt mellan denna information och Automation Agreement, transportavtal mellan dig och FedEx eller mellan denna information och FedEx serviceinfo gäller i första hand informationen i Automation Agreement, därefter transportavtalet och FedEx serviceinfo, i fallande ordning. Din användning av denna information utgör ditt samtycke till dessa villkor.
Stäng