Stäng
Skrivut Skrivut
Hjälp för FedEx Ship Manager®
FedEx Ship Manager® – Shipping Administration, standardinställningar

HjälpalternativHjälpmeny
Klicka på menyn Hjälp längst upp på sidan om du vill använda följande verktyg:
 • Hjälp med den här sidan – Omfattar vanliga frågor och svar, specifika instruktioner och mer information om avsnitt och processer som visas på skärmen.
 • Teknisk support online – Ger dig möjlighet att hitta svar online, chatta online med FedEx tekniska supportpersonal eller skicka en fråga.
 • Interaktiv hjälpguide – Ger möjlighet att visa en demonstration, träna på att använda programmen, få hjälp vid faktiska transaktioner, skriva ut en användarhandbok och visa information om nyheter.


Kontakta FedEx
Läs i FedEx kundtjänst om hur du kan kontakta FedEx via e-post, vanlig post eller telefon.


Vanliga frågor 1. Hur ställer jag in standardvärden för användare eller avdelning?
 2. Hur ställer jag in standardvärden för försändelser?


StandardinställningarI Standardinställningar kan administratören konfigurera anpassade funktioner och skärmalternativ samt ställa in standardvärden för försändelser för avdelningar och användare. De standardinställningar som konfigureras på denna skärm motsvarar de alternativ som är tillgängliga på skärmen Inställningar i FedEx Ship Manager.

När en avdelning tilldelats en användare blir standardinställningarna för avdelningen också standardinställningar på skärmen med användarens standardinställningar. Om du vill anpassa standardinställningarna på användarnivå för större flexibilitet och kontroll väljer du Anpassa behörighet, referenser och standardinställningar i avsnittet Användarinställningar på skärmen Användarprofil.


Ställa in standardvärden för avdelning eller användare
 1. För att få tillgång till skärmen Standardinställningar för en användare eller avdelning fyller du i skärmarna Profil, Behörighet och Referenser och klickar sedan på Fortsätt. Skärmen Standardinställningar visas.
 2. Välj standardinställningar för avdelningen eller användaren.
 3. Klicka på Spara om du vill gå tillbaka till användarens eller avdelningens huvudskärm eller på Föregående om du vill gå tillbaka till föregående skärmar.

  Obs! När du har slutfört skärmarna Profil, Behörighet, Referenser och Standardinställningar klickar du på Nästa eller Föregående för att navigera mellan dem.
 4. Om du behöver ta bort informationen som lagts till eller ändrats på skärmen klickar du på Avbryt.
 5. Detaljerad hjälp för avsnitt på skärmen når du genom att bläddra nedåt, klicka på följande länkar eller på länken Hjälp längst upp i varje avsnitt.


Försändelseinformation standardTyp av tjänst
Välj en standardtjänst för FedEx-försändelser. Se FedEx serviceinfofedex.com om du vill ha utförlig information om FedEx-tjänster och leveransåtaganden.


Emballagetyp
Välj en standard emballagetyp. Se FedEx serviceinfofedex.com om du vill ha mer information om FedEx emballage.


Valuta
Välj standardvaluta. Valutatypen är normalt samma som valutan i ursprungslandet.


Fakturera transport till / Kontonr.
Välj en standardfakturering. Ange sedan det niosiffriga FedEx-kontonummer som ska faktureras.


Fakturera tullar/skatter/avgifter till / Kontonr.
Välj en faktureringsstandard för tullar/skatter/avgifter för internationella försändelser. Ange sedan det niosiffriga FedEx-kontonummer som ska faktureras.Hämtning/avlämningAnvänder en bokad upphämtning på mitt kontor
Välj detta alternativ om du vill använda information från tidigare upphämtningsförfrågningar. Du kan redigera upphämtningsadress och information om paketet när du skapar en försändelse.


Avlämning på FedEx-kontor
Välj detta alternativ om du avlämnar paketen.

Jag kontaktar FedEx och bokar upphämtning (endast i vissa länder)
Välj detta alternativ om du vill boka upphämtningar när du skapar försändelser.Anpassa alternativPåminn alltid användaren om att skriva ut pågående försändelser
Välj detta alternativ om du vill visa en påminnelse till användaren om att bearbeta pågående försändelser och skriva ut etiketter.


Visa alltid bekräftelse för försändelse
Välj detta alternativ för att skärmen Bekräfta försändelseinformationen alltid ska visas när användaren klickar på Skicka för att behandla en försändelse.


Visa fältet Kontakt-ID
Välj detta alternativ om fältet Kontakt-ID alltid ska visas under transporten.


Visa listpriser
Välj detta alternativ om listpriset och det pris som gäller ditt FedEx-kontonummer alltid ska visas.


Den här informationen tillhandahålls till dig och dess användning är föremål för FedEx Automation Agreement, under vilket du fått eller auktoriserats att använda FedEx Ship Manager @ fedex.com. Inga garantier ges och alla garantier, inklusive utan begränsning, IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL FÖRNEKAS, gällande denna information. Vid en eventuell konflikt mellan denna information och Automation Agreement, transportavtal mellan dig och FedEx eller mellan denna information och FedEx serviceinfo gäller i första hand informationen i Automation Agreement, därefter transportavtalet och FedEx serviceinfo, i fallande ordning. Din användning av denna information utgör ditt samtycke till dessa villkor.
Stäng