Stäng
Skrivut Skrivut
Hjälp för FedEx Ship Manager®
FedEx Ship Manager® Shipping Administration, import

HjälpalternativHjälpmeny
Klicka på menyn Hjälp längst upp på sidan om du vill använda följande verktyg:
 • Hjälp med den här sidan – Omfattar vanliga frågor och svar, specifika instruktioner och mer information om avsnitt och processer som visas på skärmen.
 • Teknisk support online – Ger dig möjlighet att hitta svar online, chatta online med FedEx tekniska supportpersonal eller skicka en fråga.
 • Interaktiv hjälpguide – Ger dig möjlighet att visa en demonstration, träna på att använda programmen, få hjälp vid faktiska transaktioner, skriva ut en användarhandbok och visa information om nyheter.


Kontakta FedEx
FedEx kundtjänst finns information om hur du kontaktar FedEx via e-post, vanlig post eller telefon.
  

Vanliga frågor 1. Vad kan jag importera?
 2. Hur importerar jag en fil?
 3. Hur hämtar jag importmallar?


ImporteraMed funktionen Importera kan du importera användar-, avdelnings- och referensfiler. Nedan finner du utförliga instruktioner för hur du fyller i importmallarna och hur layout och format ska se ut. Filen måste sparas i kommaseparerat format (.csv) innan den importeras till Shipping Administration.
 • Poster för avdelning och användare – Högst 250 poster kan importeras samtidigt. Om du behöver importera fler än 250 poster måste du skapa så många filer som behövs för att få plats med alla posterna och importera dem separat.
 • Referensposter – Högst 1 000 referensposter kan importeras samtidigt. Om du behöver importera fler än 1 000 poster måste du skapa så många filer som behövs för att få plats med alla posterna och importera dem separat. Högst 5 000 referensposter får finnas i Shipping Administration. Kontakta en FedEx-representant om du behöver fler än 5 000 referensposter.


Importera en fil
 1. Välj filplacering, importåtgärd och valfria mallar att ladda ned från skärmen Avdelningar, Användare eller Referenser.
 2. Klicka på Importera. Ett meddelande visas att filen håller på att importeras. Om importen lyckas får du ett meddelande om att importen är färdig. Om importen innehåller fel visas skärmen Importen avslutades med fel.

  Obs! Om du vill avbryta importen av en fil klickar du på Avbryt för att stoppa importen och återgå till ursprungsskärmen (Användare, Avdelningar eller Referenser).
 3. Detaljerad hjälp för avsnitt på skärmen når du genom att bläddra nedåt, klicka på följande länkar eller på länken Hjälp längst upp i varje avsnitt:
Importera filplaceringAnge plats och namn för filen som ska importeras eller klicka på Bläddra och välj filen som ska importeras. Filen måste ha kommaseparerat format (.csv).ImportåtgärdVälj importåtgärd i rullgardinsmenyn.
Hämta importmallarAvdelningsfiler
Välj Hämta importmall för avdelning eller Hämta importmall för konto. Välj sedan att öppna eller spara kalkylbladet som utgör importmallen. Kalkylbladet visar den importerade filens layout.

Användar- eller referensfiler
Välj Hämta importmall. Dialogrutan för ditt operativsystem visas. Välj att öppna eller spara kalkylbladet som utgör importmallen. Kalkylbladet visar den importerade filens layout.Den här informationen tillhandahålls till dig och dess användning är föremål för FedEx Automation Agreement, under vilket du fått eller auktoriserats att använda FedEx Ship Manager @ fedex.com. Inga garantier ges och alla garantier, inklusive utan begränsning, IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL FÖRNEKAS, gällande denna information. Vid en eventuell konflikt mellan denna information och Automation Agreement, transportavtal mellan dig och FedEx eller mellan denna information och FedEx serviceinfo gäller i första hand informationen i Automation Agreement, därefter transportavtalet och FedEx serviceinfo, i fallande ordning. Din användning av denna information utgör ditt samtycke till dessa villkor.
Stäng