Close
FedEx Ship Manager® Help
Print Print
FedEx Ship Manager® Shipping Administration
Privileges

Hjälpalternativ


Hjälpmeny

Klicka på menyn Hjälp längst upp på sidan om du vill använda följande verktyg:
  • Hjälp med den här sidan – Omfattar vanliga frågor och svar, specifika instruktioner och mer information om avsnitt och processer som visas på skärmen.
  • Teknisk support online – Ger dig möjlighet att hitta svar online, chatta online med FedEx tekniska supportpersonal eller skicka en fråga.
  • Interaktiv hjälpguide – Ger dig möjlighet att ta del av en demonstration, träna på att använda programmen, få hjälp vid faktiska transaktioner, skriva ut en användarhandbok och se information om nyheter.

Kontakta FedEx

Se FedEx kundtjänst för kontakt med FedEx via e-post, vanlig post eller telefon.

Behörighet


Med behörigheter kan en leveransadministratör ange behörigheter för adressböcker, anpassa funktionsinställningar och definiera vilka tjänster och alternativ som är tillgängliga för avdelningar och användare.
När en användare är kopplad till en avdelning gäller avdelningens behörigheter som standardinställningar för användaren. Om du vill anpassa behörighet på användarnivå väljer du Anpassa behörighet, referenser och standardinställningar i avsnittet Användarinställningar på skärmen Användarprofil.

Ange behörighet för avdelning eller användare

  1. Fyll i skärmen Avdelningsprofil eller Användarprofil och klicka på Fortsätt. Då visas skärmen Behörigheter.
  2. Välj de behörigheter du vill tilldela den aktuella avdelningen eller användaren.
  3. Klicka på Spara om du vill gå tillbaka till skärmen Profil, eller klicka på Nästa om du vill fortsätta till skärmen Referenser.
    Obs! När du har slutfört skärmarna Profil, Behörighet, Referenser och Standardinställningar kan du klicka på Nästa eller Föregående för att navigera mellan dem.
  4. Om du vill lämna den här skärmen utan att spara behörighetsinformationen klickar du på Avbryt.
  5. För att få detaljerad hjälp med något eller några avsnitt kan du läsa vidare eller gå direkt till något av följande ämnen. Du kan också klicka på Hjälp i början av varje avsnitt.

Adressboken


Adressboksfunktionen finns i FedEx Ship Manager® under fliken Mina listor. Följande adressböcker finns under fliken Adresser när en administratör har givit behörighet. Mer information om att lägga till, ändra, ta bort, importera och exportera adresser finns i Adressbok.

Personlig adressbok

Välj detta alternativ om du vill ge tillgång till den personliga adressbok där användare kan skapa och hantera upp till 2 000 kontakter.

Delad adressbok

Välj det här alternativet om du vill tillåta åtkomst till en delad adressbok som skapats för en delmängd användare i företaget (till skillnad från en central adressbok, se nedan). Upp till 2 000 kontakter kan lagras i en delad adressbok tillsammans med all standardförsändelseinformation. En användare som inte har administratörsbehörighet kan inte lägga till, redigera eller ta bort poster i en delad adressbok.

Central adressbok

Välj detta alternativ om du vill ge tillgång till den centrala adressboken, där användare har tillgång till adressinformation som gäller hela företaget. Användare som inte har administratörsbehörighet kan inte lägga till, redigera eller ta bort poster i den centrala adressboken. Upp till 25 000 mottagare kan lagras i den centrala adressboken tillsammans med all standardförsändelseinformation.

Avsändarprofil/Lägg till nya avsändare

Välj detta alternativ om du vill låta användaren skapa upp till 50 avsändarprofiler och att välja eller ange olika avsändarinformation på skärmen Skapa en försändelse, och på så sätt tillåta mer flexibilitet vid leveranser. En avsändarprofil räknas som en post i adressboken.

Allmänt


Behandla returförsändelser

Välj detta alternativ om du vill ge möjlighet att behandla returförsändelser. När en dialogruta visas där du ombeds att ange returinformation, anger du ett telefonnummer för returförsändelsen och ett e-postmeddelande (valfritt) och klickar sedan på Fortsätt.
När du väljer det här alternativet blir alternativen Skapa returförsändelse på fliken Förbered försändelse och Behandla en returförsändelse i avsnittet Specialtjänster tillgängliga för användaren.

Begära RMA-nr

Välj detta alternativ om du vill begära ett RMA-nummer (Return Materials Authorization) för returförsändelser. Fältet RMA-nr visas i avsnittet Faktureringsuppgifter i FedEx Ship Manager.

Tillåt användaren att boka upphämtning

Välj detta alternativ om du vill ge användaren möjlighet att boka upphämtning av försändelser. Avsnittet Upphämtning/avlämning visas då i FedEx Ship Manager.

Priser och transittider (för FedEx-direkttjänster)


Dölj prisoffert

Välj detta alternativ om du vill begränsa användarens tillgång till prisofferten och möjligheten att visa prisuppgifter på FedEx Ship Manager-skärmarna.

Visa alla tjänster

Välj detta alternativ om du vill ge användaren möjlighet att visa de tjänster som är tillgängliga för försändelsen i avsnittet Priser och transittider i FedEx Ship Manager.

Visa alltid det här avsnittet expanderat

Välj detta alternativ om du alltid vill visa avsnittet Priser och transittider expanderat i FedEx Ship Manager.

Ytterligare inställningar


När användare skapar en försändelse kan de ändra följande standardinställningar.

Ställa in termoskrivare

Välj detta alternativ om du vill ge användaren möjlighet att konfigurera en termoskrivare för att skriva ut leveransetiketter i avsnittet Alternativ för skrivare och våg på skärmen Inställningar i FedEx Ship Manager. Om denna behörighet inte markerats kan endast laser- eller bläckstråleskrivare användas.

Ställa in ytterligare hanteringskostnader

Välj detta alternativ om du vill ge användaren möjlighet att använda fasta och rörliga hanteringskostnader för FedEx Express- och FedEx Ground-försändelser i avsnittet Faktureringsuppgifter på skärmen Inställningar i FedEx Ship Manager. Dessa kostnader visas när en användare begär en gratis prisoffert eller tar fram leveransinformation för en viss försändelse. Med denna möjlighet kan användaren debitera mottagaren för extra kostnader.

Visa/uppdatera standardinformation för leverans

Välj detta alternativ om du vill ge användaren möjlighet att visa och ändra standardinformation för leveranser (t.ex. standardtyper av tjänster, emballage, faktureringsuppgifter) när användare skapar en försändelse eller gör standardinställningar på skärmen Inställningar i FedEx Ship Manager.

Visa/uppdatera standardreferenser

Välj detta alternativ om du vill ge användaren möjlighet att ändra de standardinställningar för referensfält som tilldelats av administratören. När detta alternativ valts kan användaren ange nya standardinställningar för referenser i avsnittet Faktureringsuppgifter på skärmen Inställningar i FedEx Ship Manager.

Inrikestjänster för Nordamerika (endast USA)


Se FedEx Serviceinfo på fedex.com om du vill ha mer information om FedEx® tjänster och leveransåtaganden.

Välj alla

Välj det här alternativet om du vill ge användaren åtkomst till alla FedEx-inrikestjänster för Nordamerika.

Välj enskilda tjänster

Välj enskilda FedEx-inrikestjänster för Nordamerika som användaren ska kunna välja.

Tillämpa på returförsändelser

Välj det här alternativet för att tillåta användaråtkomst till valda FedEx-inrikestjänster för Nordamerika även för returleveranser.

Internationella tjänster


Se FedEx Serviceinfo på fedex.com om du vill ha mer information om FedEx tjänster och leveransåtaganden.

Välj alla

Välj det här alternativet om du vill ge användaren åtkomst till alla internationella FedEx-tjänster.

Välj enskilda tjänster

Välj enskilda internationella tjänster att göra tillgängliga för användaren.

Specialtjänster


Se FedEx serviceinfo på fedex.com om du vill ha mer information om FedEx specialtjänster och leveransåtaganden.

Välj alla

Välj det här alternativet om du vill ge användaren åtkomst till alla FedEx specialtjänster.

Välj enskilda tjänster

Välj enskilda specialtjänster att göra tillgängliga för användaren.

Tillämpa på returförsändelser

Välj det här alternativet för att tillåta användaråtkomst till valda FedEx-specialtjänster även för returleveranser.

Den här informationen tillhandahålls till dig och dess användning är föremål för FedEx automatiseringsavtal, under vilket du har fått eller auktoriserats att använda FedEx Ship Manager® på fedex.com. Inga garantier ges och alla garantier FÖRNEKAS, inklusive utan begränsning, IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, gällande denna information. Vid en eventuell konflikt mellan denna information och Automation Agreement, transportavtal mellan dig och FedEx eller mellan denna information och FedEx serviceinfo gäller i första hand informationen i Automation Agreement, därefter transportavtalet och FedEx serviceinfo, i fallande ordning. Din användning av denna information utgör ditt samtycke till dessa villkor.
Close