Stäng
Skrivut Skrivut
Hjälp för FedEx Ship Manager®
FedEx Ship Manager® Skapa en försändelse

Hjälpalternativ


Hjälpmeny

Klicka på menyn Hjälp längst upp på sidan om du vill använda följande verktyg:
 • Hjälp med den här sidan – Omfattar vanliga frågor och svar, specifika instruktioner och mer information om avsnitt och processer som visas på skärmen.
 • Teknisk support online – Ger dig möjlighet att hitta svar online, chatta online med FedEx tekniska supportpersonal eller skicka en fråga.
 • Interaktiv hjälpguide – Ger dig möjlighet att ta del av en demonstration, träna på att använda programmen, få hjälp vid faktiska transaktioner, skriva ut en användarhandbok och se information om nyheter.

Kontakta FedEx

Se FedEx kundtjänst för kontakt med FedEx via e-post, vanlig post eller telefon.

Skapa en inrikesförsändelse (endast USA och Kanada)


Ange de obligatoriska uppgifterna på skärmen Skapa en försändelse och skriv sedan ut leveransetiketten genom att klicka på Skicka.
För att få detaljerad hjälp med något eller några avsnitt på den här skärmbilden kan du läsa vidare eller gå direkt till något av följande ämnen. Du kan också klicka på Hjälp i början av varje avsnitt.

Skapa en internationell försändelse


Ange de obligatoriska uppgifterna på skärmen Skapa en försändelse och klicka sedan på Skicka eller Fortsätt.
 • Dokumentförsändelser: När du skickar dokument utan värde skriver du ut leveransetiketten genom att klicka på Skicka.
 • Produkter/varor: När du skickar produkter eller varor klickar du på Fortsätt för att ange varuinformation och information för tulldokumentation. Skriv sedan ut leveransetiketten och tulldokumentationen genom att klicka på Skicka.
För att få detaljerad hjälp med något eller några avsnitt på den här skärmbilden kan du läsa vidare eller gå direkt till något av följande ämnen. Du kan också klicka på Hjälp i början av varje avsnitt.

Från


Avsändarinformation

Använd ett av följande alternativ för att ändra avsändare:
 • Välj en annan avsändare från din adressbok genom att använda någon av rullgardinsmenyerna Sparade avsändare, Kontakt-ID, Företag eller Kontaktnamn.
 • Klicka på Välj adress från Microsoft Outlook®. Funktionen måste aktiveras i avsnittet Från på skärmen Inställningar.
 • Ange informationen för en ny avsändare.

Spara avsändarinformation

 • Spara som min standardadress: Välj det här alternativet för att ange avsändaren som standard för framtida försändelser.
 • Spara ny avsändare i adressboken: Välj det här alternativet för att spara en ny avsändare som ska användas för framtida försändelser.
 • Spara ändringar i adressboken: Välj det här alternativet för att spara uppdateringar av avsändarinformationen i adressboken.

Till


Mottagarinformation

Använd något av följande alternativ när du anger eller väljer mottagarinformation.
 • Välj en sparad mottagare från din adressbok genom att använda någon av rullgardinsmenyerna Kontakt-ID, Företag eller Kontaktnamn.
 • Klicka på Välj adress från Microsoft Outlook®. Funktionen måste aktiveras i avsnittet Till på skärmen Inställningar.
 • Ange informationen för en ny mottagare.
Obs! FedEx Express® och FedEx Ground® kan inte leverera till postboxar i USA. I de flesta fall accepteras dock internationella FedEx Express-försändelser som är adresserade till en postbox till de flesta länder som betjänas av FedEx. Se FedEx-serviceinfo på fedex.com för all information om undantag.

Hämta EEI/SED-data (endast USA)

Klicka på Hämta EEI/SED-data för att importera EEI/SED-data för en internationell försändelse, inklusive mottagarinformation. Länken måste aktiveras i avsnittet Internationella inställningar på skärmen Inställningar.

Utför detaljerad adresskontroll

Välj det här alternativet om du vill att FedEx ska kontrollera din mottagaradress. Information om hur du anger standardinställningar för adresskontrollen finns i Anpassa adresskontroll. Se FedEx-adresskontroll för mer information om adresskontrollen.

Detta är en bostadsadress (endast i USA)

 • Välj det här alternativet för att markera att du skickar till en bostadsadress inom USA och inte en företagsadress. En bostadsadress definieras som ett hem eller en privat bostad och omfattar platser där ett företag drivs från hemmet.
 • En avgift debiteras för leveranser till bostadsadresser. Se FedEx-serviceinfo på fedex.com om du vill ha mer information om tilläggsavgifter för leverans till bostadsadresser.
 • Leveranser till bostadsadresser kräver för de flesta försändelser inte längre en signatur för FedEx Express-leveranser såvida du inte väljer ett FedEx®-leveranssignaturalternativ.

Spara mottagarinformation

 • Spara ny mottagare i adressboken: Välj det här alternativet för att spara mottagaren för framtida användning.
 • Spara ändringar i adressboken: Välj det här alternativet för att spara uppdateringar av mottagarinformationen i adressboken.

Kontrollera myndighetslistan över ej godkända handelspartner

Om du skapar en internationell försändelse kan du klicka på det här alternativet för att visa verktyget Ej godkända parter, som hämtar eventuella matchningar från myndighetslistor över länder, enskilda individer, företag eller andra organisationer som är pålagda ekonomiska och handelsmässiga sanktioner.

Krav på postnummer och länder som påverkas

Vid leverans till vissa länder krävs postnummer i mottagaradressen. Postnummer bidrar till att hålla förseningar till ett minimum och få fram försändelser till sina destinationer mer effektivt. Nedan följer en lista över de länder där postnummer krävs. Korrekt format för varje lands postnummer anges i listan nedan. Dessutom kan andra format godtas. Det beror på destinationsland.
LandValfritt postnummerprefixAntal siffror i postnumretPostnummerformat
A = Alfanumeriskt
N = Numeriskt
Australien
Inget
4
NNNN
Österrike
A-
4
NNNN
Belgien
B-
4
NNNN
Brasilien
Inget
8
NNNNNNNN
Kanada
Inget
6
ANA NAN
Kina
CN-
6
NNNNNN
Danmark
DK-
4
NNNN
Finland
FI-
5
NNNNN
Frankrike
F-
5
NNNNN
Tyskland
D-
5
NNNNN
Grekland
GR-
5
NNNNN
Indien
IN-
6
NNNNNN
Indonesien
Inget
5
NNNNN
Japan
Inget
7
NNNNNNN
Luxemburg
LU-
4
NNNN
Malaysia
Inget
5
NNNNN
Mexiko
CP-
5
NNNNN
Nederländerna
NL-
4
NNNNAA
Norge
N- eller NO-
4
NNNN
Filippinerna
Inget
4
NNNN
Portugal
PT-
4
NNNN
Puerto Rico
Inget
5
NNNNN
Singapore
Inget
6
NNNNNN
Spanien
Inget
5
NNNNN
Sverige
SE-
5
NNNNN
Schweiz
CH-
4
NNNN
Thailand
Inget
5
NNNNN
Storbrittannien
Inget
Varierar
AANNAA
AANANAA
AANNNAA
ANNAA
ANANAA
ANNNAA
USA
Inget
5
NNNNN


Information om paket och försändelse


Tjänstetyp

Välj tjänstetyp i rullgardinsmenyn. Se FedEx serviceinfo på fedex.com om du vill ha mer information om FedEx tjänster och leveransåtaganden. Observera att du måste vara registrerad och auktoriserad för att skicka FedEx Ground. Ring 1.800.GoFedEx 1.800.463.3339 för att ansöka om att ditt konto registreras för skicka FedEx Ground.

Emballagetyp

Välj emballagetyp i rullgardinsmenyn. Se FedEx serviceinfo på fedex.com om du vill ha mer information om FedEx-emballage. Se Beställ varor Online om du behöver beställa FedEx-påsar eller -emballage.

Antal paket

 • Om du skickar fler än ett paket och alla har samma vikt och dimension, klickar du Ja för Är paketen identiska?
 • Om du skickar fler än ett paket och paketen inte är identiska, klicka på Nej och ange information för varje paket i avsnittet för flerdelad försändelse. Du kan använda upp till tio rader i avsnittet. Den totala försändelsen är begränsad till 25 paket.
 • För internationella varuförsändelser med ursprung i USA eller Puerto Rico går det inte att använda FedEx Ship Manager® för att skicka flera paket till samma mottagare på samma dag om någon vara i försändelsen har ett värde högre än 2 500 USD.

Vikt eller totalvikt

 • Ange försändelsens vikt. Om försändelsen innehåller fler än ett paket och alla paket är identiska anger du den kombinerade totalvikten för alla paket.
 • FedEx förbehåller sig rätten att väga om och mäta paketen. Priset kan ändras baserat på faktisk vikt eller faktiska dimensioner.
 • Vissa europeiska ursprungs- och destinationsländer har en begränsning på 50 kg som enskild paketvikt när tjänsten International Economy används. Paket som väger mer kan hanteras som Internationell ekonomifrakt istället. För att undvika att det inträffar kan du ändra paketeringen av de paket som ingår i försändelsepaketet så att inget enskilt paket överskrider 50 kg.
 • Om du använder en våg för att fylla i det här fältet automatiskt måste du välja Använd våg i avsnittet Skrivar- och vågalternativ i skärmen Inställningar.

Dimensioner

 • Välj en sparad dimensionprofil i rullgardinsmenyn eller klicka på Ange dimensioner manuellt.
 • Den minsta paketdimensionen är 1 in/cm för alla dimensioner: längd (L), bredd (B) eller höjd (H).
Om du vill spara dimensionerna för framtida försändelser väljer du Spara dimensionsprofil och ange profilnamn på upp till 10 tecken. Du kan spara upp till 20 profiler. Om du vill visa, ändra eller ta bort dimensionsprofiler väljer du Dimensioner från fliken Mina listor. Mer information finns i Dimensioner.

Deklarerat värde/transportvärde eller Totalt deklarerat värde/transportvärde

Ange deklarerat värde för försändelser inom USA och Kanada eller transportvärde för internationella försändelser. Om försändelsen innehåller fler än ett paket och alla paket är identiska anger du det kombinerade totalvärdet för alla paket.
 • Deklarerat värde: Det deklarerade värdet för ett paket avspeglar det maximala ansvarstagandet i samband med frakt av detta paket, inklusive men inte begränsat till förlust, skada, försening, felleverans, utelämnad information eller felaktigt överförd information angående försändelsen. Det är avsändarens ansvar att bevisa faktiska skador. Avsändaren tar på sig ansvaret för eventuella förluster vid för högt deklarerat värde. Du kan överföra risken till ett försäkringsbolag genom att köpa en försäkring. Kontakta ett försäkringsbolag eller en försäkringsmäklare om du behöver en försäkring.
 • Transportvärde: Transportvärdet är försäljningspriset eller ersättningskostnaden för innehållet i en internationell försändelse. Det deklarerade transportvärdet motsvarar den maximala ansvarsskyldigheten för FedEx i samband med den försändelsen. Avsändaren tar på sig ansvaret för eventuella förluster vid för högt deklarerat värde. Värdet skall vara detsamma som i försändelsedokumentet för FedEx Ship Manager och Commercial Invoice, om sådan krävs. Transportvärdet får inte överstiga tullvärdet. Information och restriktioner finns i tillämplig tariff i kapitlet Villkor i FedEx serviceinfo eller tillämpliga Standardvillkor.
 • Dokumentförsändelser: deklarerat värde/transportvärde för en dokumentförsändelse måste vara 0 eller 1 dollar, beroende på destinationsland.

Försändelsedatum

Du kan behandla en försändelse och skriva ut etiketter upp till tio dagar i förväg för FedEx Express-försändelser. Det framtida datumet skrivs ut på etiketten.

Lördagsleverans

Välj det här alternativet för att FedEx ska leverera din försändelse på en lördag.
 • För inrikes FedEx Express-försändelser i USA och Kanada, erbjuds leveranstjänsten på lördagar på vissa platser. Kontakta ditt lokala FedEx-kontor för information om vilka kontor som levererar på lördagar. För vissa tjänster kan du få betala en särskild hanteringsavgift.
 • För FedEx Express Freight, FedEx 1Day® Freight, FedEx 2Day® Freight och FedEx International Priority® Freight kan försändelser hanteras för lördagsleverans till vissa destinationer i USA. Kontakta ditt lokala FedEx-kontor för information om vilka platser som levererar på lördagar. En tilläggskostnad tillkommer för denna tjänst.

Commercial Invoice-alternativ

Commercial Invoice är det vanligaste dokumentet som behövs för att din försändelse ska gå igenom tullen. Det behövs för försändelser med varor som saknar dokument, men det varierar med land, storlek, vikt, kvantitet och värde. Se Commercial Invoice för internationella krav från FedEx Express och FedEx Ground.

FedEx Ground

Om du väljer FedEx International Ground® som tjänstetyp, kan du välja ett av följande alternativ:
 • Jag vill använda egen Commercial Invoice/proformafaktura: Ingen Commercial Invoice skapas online av FedEx Ship Manager. Se FedEx International Documentation om du vill skapa en Commercial Invoice med hjälp av FedEx® Global Trade Manager.
 • Jag vill skapa en Commercial Invoice för FedEx Ground: En Commercial Invoice skapas online av FedEx Ship Manager.

Försändelser inom EU

 • Om du inte vill att en Commercial Invoice ska skapas online i FedEx Ship Manager väljer du Jag vill inte skapa en Commercial Invoice eller proformafaktura med FedEx Ship Manager på fedex.com.
 • En Commercial Invoice är valfri för varor som transporteras inom EU (försändelser inom EU). Försändelser inom EU är varor i eller tulldeklarerade i ett av de 27 EU-länderna som levereras till ett annat EU-land. Se listan med EU-länder nedan.
 • Varor har fri rörlighet inom EU när de uppfyller alla importformalia och alla importavgifter har betalts. Om varorna inte får cirkuleras fritt väljer du Varor har inte fri rörlighet.
Österrike Tyskland Nederländerna
Belgien Grekland Polen
Bulgarien Ungern Portugal
Cypern Irland Slovakien
Tjeckien Italien Slovenien
Danmark Lettland Spanien
Estland Litauen Sverige
Finland Luxemburg Rumänien
Frankrike Malta Storbritannien


Paketets innehåll – Dokument

 1. Paketets innehåll: Välj Dokument om den internationella försändelsen innehåller brev, rapporter, ansökningar och annan typ av korrespondens som inte är till salu.
 2. Dokumentbeskrivning: Välj en beskrivning i rullgardinsmenyn som beskriver dokumentet eller välj Din dokumentbeskrivning och ange en beskrivning i textrutan. Du kan välja Spara som standardbeskrivning.
 3. Om du väljer Inget kommersiellt värde, fortsätt med avsnittet Faktureringsuppgifter. Om du väljer någon annan beskrivning fortsätter du nedan.
 4. Försändelsens syfte: Välj försändelsens syfte i rullgardinsmenyn. Informationen skrivs ut på Commercial Invoice. Om du inte väljer något syfte blir standardvärdet i fältet Kommersiellt och försändelsen tullklareras under mottagarlandets lagar för kommersiella försändelser.
  • Kommersiell: Alla försändelser som säljs eller skickas gratis från ett företag till ett annat i syfte att säljas vidare eller på något sätt konsumeras inom företaget.
  • Gåva: Alla försändelser som innehåller artiklar som ska ges som en frivillig gåva från en privatperson till en annan som inte skickas av ett företag och inte heller tas emot av ett företag.
  • Prov: Alla försändelser som innehåller artiklar som skickas gratis och som har markerats eller förvanskats eller är olämpliga för försäljning eller användning förutom som kommersiella varuprov och som skickas för att främja en beställning eller som en attrapp till en befintlig order från det utländska företaget.
  • Retur och reparation: Artiklar som skickas på reparation eller artiklar som skickas tillbaka efter en reparation.
  • Personliga ägodelar: Alla försändelser som innehåller använda personliga artiklar, till exempel ensamt bagage och hushållsvaror som skickas vid flytt.
  • Personligt bruk: Alla försändelser som innehåller nya varor för personlig konsumtion som är köpta utomlands och som skickas tillbaka till en privatperson.
 5. Totalt tullvärde: Ange det totalvärde som tilldelats alla dokument i försändelsen. I vissa länder finns en övre gräns på dokumentvärdet. Tullvärdet är transaktions- eller försäljningspriset för innehållet i försändelsen om det säljs. Om försändelsen inte säljs bör tullvärdet vara ett skäligt marknadsvärde. Ett skäligt marknadsvärde är det pris en säljare skulle få från en köpare för innehållet i försändelsen om det skulle säljas på öppna marknaden. Nominella värden accepteras inte av tullen och kan leda till böter och eller konfiskering av försändelsen.
  Obs! Om du vill beräkna en utländsk valuta med Interbank-kursen klickar du på ikonen Valutaomvandlare bredvid rullgardinsmenyn Totalt tullvärde. Verktyget ska endast användas som referens.
 6. Exportdokument: Du kan välja Färdigställ Commercial Invoice online. Mer information om krav på Commercial Invoice finns i Commercial Invoice.
 7. Kontrollera Försäljningsvillkoren, vilket är när försäljare har uppfyllt sina åtaganden och godset har levererats till köparen. I rullgardinsmenyn visas som standard Gratis frakt (FCA/FOB).
 8. Ytterligare fakturainformation: Klicka på den här länken för att ange ytterligare information, (som frakt- och försäkringsavgifter) som du vill ska stå på en Commercial Invoice som skapas online. Extrakostnaderna som anges i de här extrafälten läggs till av avsändaren och är inte relaterade till FedEx avgifter.

Paketets innehåll – Produkter/varor

 1. Paketets innehåll: Välj Produkter/Varor om den internationella försändelsen innehåller produkter eller varor (icke-dokument) eller dokument som ska säljas.
 2. Försändelsens syfte: Välj försändelsens syfte i rullgardinsmenyn. Informationen skrivs ut på Commercial Invoice. Om du inte väljer något syfte blir standardvärdet i fältet Kommersiellt och försändelsen tullklareras under mottagarlandets lagar för kommersiella försändelser.
  • Kommersiell: Alla försändelser som säljs eller skickas gratis från ett företag till ett annat i syfte att säljas vidare eller på något sätt konsumeras inom företaget.
  • Gåva: Alla försändelser som innehåller artiklar som ska ges som en frivillig gåva från en privatperson till en annan som inte skickas av ett företag och inte heller tas emot av ett företag.
  • Prov: Alla försändelser som innehåller artiklar som skickas gratis och som har markerats eller förvanskats eller är olämpliga för försäljning eller användning förutom som kommersiella varuprov och som skickas för att främja en beställning eller som en attrapp till en befintlig order från det utländska företaget.
  • Retur och reparation: Artiklar som skickas på reparation eller artiklar som skickas tillbaka efter en reparation.
  • Personliga ägodelar: Alla försändelser som innehåller använda personliga artiklar, till exempel ensamt bagage och hushållsvaror som skickas vid flytt.
  • Personligt bruk: Alla försändelser som innehåller nya varor för personlig konsumtion som är köpta utomlands och som skickas tillbaka till en privatperson.
 3. Fortsätt att fylla i faktureringsinformation och annan information för försändelsen. Klicka sedan på Fortsätt och ange varuinformation och information för tulldokumentationen.

Information om fraktpaket och försändelse


FedEx definierar Express® Freight som en enda hanteringsenhet/ett enda paket, vanligen fäst vid en lastpall och med en vikt på mellan 69 och 997 kg (151 till 2 200 pund). En lastpall är en bottenplatta som kan lyftas med gaffeltruck och som man kan ställa ett föremål på. Lastpallar är oftast gjorda av trä eller plast, minst 10 cm höga (4 tum) och kan variera i längd och bredd.
 • Lastpallens dimensioner får inte överskrida 302 cm (119 tum) i längd och 178 cm (70 tum) i höjd. Maximal längd och omkrets är 762 cm (300 tum).
 • Alla Express Freight-försändelser måste kunna staplas och lyftas med gaffeltruck samt vara förpackade i krympplast eller ombundna.
 • Särskild hantering måste ordnas för varje enskild lastpall som överskrider maxdimensionerna eller väger mer än 997 kilo (2 200 pund). Ring FedEx och boka in en sådan försändelse. I USA ringer du FedEx Express Freight Customer Service1.800.332.0807. I Kanada ringer du 1.800.GoFedEx 1.800.463.3339.. För övriga platser ringer du till din lokala FedEx kundtjänst.
 • Utrymme måste bokas för alla försändelser av typen FedEx 1Day® Freight (endast USA och Kanada), International Priority® Freight och International Economy® Freight (endast USA). Du kan förbereda försändelsen och generera ett bokningsbekräftelsenummer i FedEx Ship Manager på fedex.com eller ringa FedEx och boka en försändelse. I USA ringer du FedEx Express Freight Customer Service1.800.332.0807. I Kanada ringer du 1.800.GoFedEx 1.800.463.3339.. För övriga platser hänvisar vi till fönstret Kontaktinformation där du hittar telefonnummer till din lokala FedEx kundtjänst.
 • Bokningsbekräftelse krävs för enskilda och kombinerade försändelser som väger 9 091 kilo (20 000 pund) eller mer, kommer från samma ursprungsadress och skickas med FedEx 2Day Freight® (endast USA) eller FedEx 3Day® Freight (endast USA). Kontakta FedEx Express Freight Customer Service1.800.332.0807.

Tjänstetyp

Välj frakttjänstetyp i rullgardinsmenyn. Se FedEx serviceinfo på fedex.com om du vill ha mer information om FedEx tjänster och leveransåtaganden.

Emballagetyp

Välj emballagetyp i rullgardinsmenyn. För försändelser inom USA och Kanada är det här fältet din standardförsändelse.

Antal lastpallar

 • Om du skickar fler än en lastpall och alla har samma vikt och dimension, klickar du Ja för Är paketen identiska?
 • Om du skickar fler än en lastpall och pallarna inte är identiska, klicka på Nej och ange information för varje paket i avsnittet för flerdelad försändelse. Du kan använda upp till tio rader i avsnittet. Den totala försändelsen är begränsad till 25 paket.
 • För internationella varuförsändelser med ursprung i USA eller Puerto Rico går det inte att använda FedEx Ship Manager för att skicka flera paket till samma mottagare på samma dag om någon vara i försändelsen har ett värde högre än 2 500 USD.

Vikt eller totalvikt

 • Ange försändelsens vikt. Om försändelsen innehåller fler än en lastpall och alla lastpallar är identiska anger du den kombinerade totalvikten för alla lastpallar.
 • FedEx förbehåller sig rätten att väga och mäta om lastpallarna. Priset kan ändras baserat på faktisk vikt eller faktiska dimensioner.
 • Om du använder en våg för att fylla i det här fältet automatiskt måste du välja Använd våg i avsnittet Skrivar- och vågalternativ i skärmen Inställningar.

Dimensioner

 • Välj en sparad dimensionsprofil i rullgardinsmenyn eller klicka på Ange dimensioner manuellt.
 • Lastpallens dimensioner får inte överskrida 302 cm (119 tum) i längd och 178 cm (70 tum) i höjd. Maximal längd och omkrets är 762 cm (300 tum).
 • Om du vill spara dimensionerna för framtida försändelser väljer du Spara dimensionsprofil och ange profilnamn på upp till 10 tecken. Du kan spara upp till 20 profiler. Om du vill visa, ändra eller ta bort dimensionsprofiler väljer du Dimensioner från fliken Mina listor. Mer information finns i Dimensioner.

Bokningsbekräftelsenummer

Ange bokningsbekräftelsenumret, vilket är det nummer som tilldelas försändelsen vid en framskjuten ”reservation” eller bekräftelse som gjorts i FedEx bokningssystem. Numret krävs för följande försändelser:
 • FedEx 2Day Freight®- och FedEx 3Day Freight-försändelser om den totala vikten från en ursprungsplats överskrider 9 091 kg (20 000 pund)
 • FedEx 1Day® Freight (F1)
 • FedEx International Priority® Freight (IPF eller IPF-BSO)
 • FedEx International Economy® Freight (IEF eller IEF-BSO)
I USA ringer du FedEx Express Freight Customer Service1.800.332.0807. I Kanada ringer du 1.800.GoFedEx 1.800.463.3339.. För övriga platser kontaktar du din lokala FedEx-kundtjänst.

Deklarerat värde/transportvärde eller Totalt deklarerat värde/transportvärde

Ange deklarerat värde för försändelser inom USA och Kanada eller transportvärde för internationella försändelser. Om försändelsen innehåller fler än en lastpall och alla lastpallar är identiska anger du den kombinerade totalvikten för alla lastpallar.
 • Deklarerat värde: Det deklarerade värdet för ett paket avspeglar det maximala ansvarstagandet i samband med frakt av detta paket, inklusive men inte begränsat till förlust, skada, försening, felleverans, utelämnad information eller felaktigt överförd information angående försändelsen. Det är avsändarens ansvar att bevisa faktiska skador. Avsändaren tar på sig ansvaret för eventuella förluster vid för högt deklarerat värde. Du kan överföra risken till ett försäkringsbolag genom att köpa en försäkring. Kontakta ett försäkringsbolag eller en försäkringsmäklare om du behöver en försäkring.
 • Transportvärde: Transportvärdet är försäljningspriset eller ersättningskostnaden för innehållet i en internationell försändelse. Det deklarerade transportvärdet motsvarar den maximala ansvarsskyldigheten för FedEx i samband med den försändelsen. Avsändaren tar på sig ansvaret för eventuella förluster vid för högt deklarerat värde. Värdet skall vara detsamma som i försändelsedokumentet för FedEx Ship Manager och Commercial Invoice, om sådan krävs. Transportvärdet får inte överstiga tullvärdet. Information och restriktioner finns i tillämplig tariff i kapitlet Villkor i FedEx serviceinfo eller tillämpliga Standardvillkor.
 • Dokumentförsändelser: Deklarerat värde/transportvärde för en dokumentförsändelse måste vara 0 eller 1 dollar, beroende på destinationsland.

Försändelsedatum

Du kan behandla en fraktförsändelse och skriva ut etiketter upp till fem dagar i förväg. Tillgängliga framtida fraktdatum bestäms av vilken typ av frakttjänst du har valt.

Commercial Invoice-alternativ

Försändelser inom EU
 • Om du inte vill att en Commercial Invoice ska skapas online i FedEx Ship Manager väljer du Jag vill inte skapa en Commercial Invoice eller proformafaktura med FedEx Ship Manager på fedex.com.
 • En Commercial Invoice är valfri för varor som transporteras inom EU (försändelser inom EU). Försändelser inom EU är varor i eller tulldeklarerade i ett av de 27 EU-länderna som levereras till ett annat EU-land.
 • Varor har fri rörlighet inom EU när de uppfyller alla importformalia och alla importavgifter har betalts. Om varorna inte får cirkuleras fritt väljer du Varor har inte fri rörlighet.
Österrike Tyskland Nederländerna
Belgien Grekland Polen
Bulgarien Ungern Portugal
Cypern Irland Slovakien
Tjeckien Italien Slovenien
Danmark Lettland Spanien
Estland Litauen Sverige
Finland Luxemburg Rumänien
Frankrike Malta Storbritannien


Paketets innehåll – Dokument

 1. Paketets innehåll: Välj Dokument om den internationella försändelsen innehåller brev, rapporter, ansökningar och annan typ av korrespondens som inte är till salu.
 2. Dokumentbeskrivning: Välj en beskrivning i rullgardinsmenyn som beskriver dokumentet eller välj Din dokumentbeskrivning och ange en beskrivning i textrutan. Du kan välja Spara som standardbeskrivning.
 3. Om du väljer Inget kommersiellt värde, fortsätt med avsnittet Faktureringsuppgifter. Om du väljer någon annan beskrivning fortsätter du nedan.
 4. Försändelsens syfte: Välj försändelsens syfte i rullgardinsmenyn. Informationen skrivs ut på Commercial Invoice. Om du inte väljer något syfte blir standardvärdet i fältet Kommersiellt och försändelsen tullklareras under mottagarlandets lagar för kommersiella försändelser.
  • Kommersiell: Alla försändelser som säljs eller skickas gratis från ett företag till ett annat i syfte att säljas vidare eller på något sätt konsumeras inom företaget.
  • Gåva: Alla försändelser som innehåller artiklar som ska ges som en frivillig gåva från en privatperson till en annan som inte skickas av ett företag och inte heller tas emot av ett företag.
  • Prov: Alla försändelser som innehåller artiklar som skickas gratis och som har markerats eller förvanskats eller är olämpliga för försäljning eller användning förutom som kommersiella varuprov och som skickas för att främja en beställning eller som en attrapp till en befintlig order från det utländska företaget.
  • Retur och reparation: Artiklar som skickas på reparation eller artiklar som skickas tillbaka efter en reparation.
  • Personliga ägodelar: Alla försändelser som innehåller använda personliga artiklar, till exempel ensamt bagage och hushållsvaror som skickas vid flytt.
  • Personligt bruk: Alla försändelser som innehåller nya varor för personlig konsumtion som är köpta utomlands och som skickas tillbaka till en privatperson.
 5. Totalt tullvärde: Ange det totalvärde som tilldelats alla dokument i försändelsen. I vissa länder finns en övre gräns på dokumentvärdet. Tullvärdet är transaktions- eller försäljningspriset för innehållet i försändelsen om det säljs. Om försändelsen inte säljs bör tullvärdet vara ett skäligt marknadsvärde. Ett skäligt marknadsvärde är det pris en säljare skulle få från en köpare för innehållet i försändelsen om det skulle säljas på öppna marknaden. Nominella värden accepteras inte av tullen och kan leda till böter och eller konfiskering av försändelsen.
 6. Exportdokument: Du kan välja Complete Commercial Invoice online. Mer information om krav på Commercial Invoice finns i Commercial Invoice.
 7. Försäljningsvillkor: Kontrollera Försäljningsvillkoren, vilket är när försäljare har uppfyllt sina åtaganden och godset har levererats till köparen. I rullgardinsmenyn visas som standard Gratis frakt (FCA/FOB).
 8. Ytterligare fakturainformation: Klicka på den här länken för att ange ytterligare information, (som frakt- och försäkringsavgifter) som du vill ska stå på en Commercial Invoice som skapas online. Extrakostnaderna som anges i de här extrafälten läggs till av avsändaren och är inte relaterade till FedEx avgifter.

Paketets innehåll – Produkter/varor:

 1. Paketets innehåll: Välj Produkter/varor om den internationella försändelsen innehåller produkter eller varor (icke-dokument) eller dokument som ska säljas.
 2. Försändelsens syfte: Välj försändelsens syfte i rullgardinsmenyn. Informationen skrivs ut på Commercial Invoice. Om du inte väljer något syfte blir standardvärdet i fältet Kommersiellt och försändelsen tullklareras under mottagarlandets lagar för kommersiella försändelser.
  • Kommersiell: Alla försändelser som säljs eller skickas gratis från ett företag till ett annat i syfte att säljas vidare eller på något sätt konsumeras inom företaget.
  • Gåva: Alla försändelser som innehåller artiklar som ska ges som en frivillig gåva från en privatperson till en annan som inte skickas av ett företag och inte heller tas emot av ett företag.
  • Prov: Alla försändelser som innehåller artiklar som skickas gratis och som har markerats eller förvanskats eller är olämpliga för försäljning eller användning förutom som kommersiella varuprov och som skickas för att främja en beställning eller som en attrapp till en befintlig order från det utländska företaget.
  • Retur och reparation: Artiklar som skickas på reparation eller artiklar som skickas tillbaka efter en reparation.
  • Personliga ägodelar: Alla försändelser som innehåller använda personliga artiklar, till exempel ensamt bagage och hushållsvaror som skickas vid flytt.
  • Personligt bruk: Alla försändelser som innehåller nya varor för personlig konsumtion som är köpta utomlands och som skickas tillbaka till en privatperson.
 3. Fortsätt att fylla i faktureringsinformation och annan information för försändelsen. Klicka sedan på Fortsätt och ange varuinformation och information för tulldokumentationen.

Faktureringsuppgifter


Fakturera transport till

Välj vilket konto som ska faktureras från rullgardinsmenyn.
 • Om du väljer Mottagare eller Tredje part anger du det niosiffriga FedEx-kontonummer som ska faktureras i fältet Kontonummer.
 • Om du väljer Avsändare fylls fältet Kontonummer i automatiskt.

Fakturera tullar/skatter/avgifter

Välj konto att fakturera för en internationell försändelses tullar, skatter och avgifter från rullgardinsmenyn.
 • Om du väljer Mottagare eller Tredje part anger du det niosiffriga FedEx-kontonummer som ska faktureras i fältet Kontonummer.

Referensfält

Ange eller välj referensinformation, t.ex. kundnummer som används av företaget i fältet Din referens. Ange eller välj ett beställningsnummer, fakturanummer eller avdelningsnummer genom att klicka på Fler referensfält.
 • Referenser kan användas för spårning och rapportering.
 • Alla referenser förutom fakturanummer skrivs ut på FedEx Express-, FedEx Ground- och FedEx Express Freight-fakturor.
 • Referenser skrivs ut på alla leveransetiketter utom FedEx Express internationella etiketter på vanligt papper, som endast har ett referensfält.

Specialtjänster


Specialtjänster

Välj en specialtjänst för försändelsen och ange eventuellt mer information om det krävs. Vilka FedEx-specialtjänster som visas beror på försändelsens ursprung, destination och information om paketet och försändelsen.
 • Välj tullklareringsagent: (Endast interationellt) Välj detta alternativ för att ange den agent som ska användas för försändelsen. Ange agentinformationen och klicka på OK. En agent, eller exportör, är den part som har befogenheten och ansvaret för att skicka varorna ut ur landet.
 • C.O.D (Collect on Delivery): (Endast inom USA och för Ground Shipping) Markera detta alternativ för att ge FedEx behörighet att acceptera betalningstypen som avsändaren anger från mottagaren när leveransen görs. Ange uppsamlingsinformationen och klicka på OK. Beloppet vidarebefordras sedan till avsändaren. Du betalar en särskild hanteringsavgift för detta.
 • Farligt gods: (Försändelser med farligt gods kan för närvarande behandlas via FedEx Ship Manager endast om de skickas inom USA eller exporteras från USA med tjänsten FedEx Express.) Farligt gods är artiklar eller ämnen som kan innebära en risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljö och som klassats enligt IATAs föreskrifter eller enligt 49 Code of Federal Regulations (49 CFR). Välj typ av farligt gods i rullgardinsmenyn.
  • Tillgängligt farligt gods: (Endast USA) Föremål som t.ex. sprängämnen, lättantändliga gaser, lättantändliga vätskor och frätande material som måste vara tillgängliga under transporten. Sådant gods kan endast skickas med särskilda FedEx Express-tjänster.
   Klass 1.3C – Sprängämnen Klass 2.2 – Ej lättantändliga gaser som endast får fraktas med fraktflyg
   Klass 1.3G – Sprängämnen Klass 2.2 – Kryovätskor
   Klass 1.4B – Sprängämnen Klass 3 – Lättantändliga vätskor
   Klass 1.4C – Sprängämnen Klass 4.1 – Lättantändliga fasta material
   Klass 1.4D – Sprängämnen Klass 4.2 – Spontant antändliga
   Klass 1.4E – Sprängämnen Klass 4.3 – Farliga vid fukt
   Klass 1.4G – Sprängämnen Klass 5.1 – Oxiderande ämnen
   Klass 1.4S – Sprängämnen Klass 5.2 – Organiska peroxider
   Klass 2.1 – Lättantändliga gaser Klass 8 – Frätande ämnen
  • Oåtkomligt farligt gods: (Endast USA) Föremål som t.ex. toxiska ämnen och smittoämnen, radioaktivt material och ORM-D som inte behöver vara tillgängliga under transporten. Detta gods kan skickas via de flesta FedEx tjänster i USA och internationellt.
   Klass 2.2 – Ej lättantändliga gaser som inte får fraktas med fraktflyg
   Klass 2.2 – Kryovätskor
   Klass 6.1 – Toxiska (giftiga) ämnen
   Klass 6.2 – Smittoämnen
   Klass 7 – Radioaktivt material, vitt I
   Klass 7 – Radioaktivt material, gult II och III
   Klass 9 – Diverse och ORM-D
   Klass 9 – Magnetiska material
   Klass 9 – Polymerpärlor
 • Kolsyreis: (Försändelser med kolsyreis kan för närvarande behandlas via FedEx Ship Manager endast om de skickas inom USA eller exporteras från USA med tjänsten FedEx Express.) Kolsyreis eller fast kolsyra (UN 1845) är frusen koldioxid. Ange kolsyrerisens vikt i kg eller pund. Maximalt tillåten kolsyreisvikt per försändelse är 200 kg (440 pund).
 • FedEx Appointment Home Delivery®: (Endast FedEx Ground Shipping) Leverans vid ett specifikt datum och tidpunkt. Vi försöker kontakta mottagaren i förväg.
 • FedEx Date Certain Home Delivery®: (Endast FedEx Ground Shipping) Leverans på ett visst angivet datum, tisdag t.om. lördag, om datumet inte ligger före standardleveranstiden samt ligger inom två veckor efter det.
 • FedEx Evening Home Delivery®: (Endast FedEx Ground Shipping) Leverans mellan 17.00 och 20.00 på leveransdagen.
 • FedEx International Controlled Export: (Endast exportförsändelser från USA) Föremål som täcks av en licens från USAs utrikesdepartement eller exporttillstånd från Drug Enforcement Agency (DEA) eller andra försändelser som kräver ytterligare dokument eller regeringsgodkännande före export. Dessa försändelser inkluderar de som täcks av carnet, restitution, tillstånd från Fish and Wildlife, TIB (Temporary Import Bond), T&E (Transportation och Exportation entry), IE (Immediate export entry) eller om den omfattas av UCP 500 Article 27 letter of credit.
 • Farligt material: (Leverans av farligt material är för närvarande endast möjligt genom FedEx Ship Manager för FedEx Ground-försändelser inom USA) välj det här alternativet för FedEx Ground-försändelser som innehåller farligt material, enligt definition av Department of Transportation (DOT). FedEx Ground accepterar farligt material endast om det är förpacka och märkt enligt DOT-föreskrifter. Alla DOT-föreskrifter för farligt material (inklusive de som styr märkning, etikettering, förpackning och försändelsedokumentation) måste följas för försändelser med farligt material. Om du har några frågor angående din försändelse, se FedEx Ground Hazardous Materials Shipping Guide elle ring 1.800.Go.FedEx (463-3339) och tryck "81" för att nå hjälpnumret för farligt gods/farligt material. Du kommer att belastas en avgift på 22,50 dollar per paket för att skicka farligt material.
 • Behåll på FedEx-kontor: (Endast FedEx Express- och FedEx Express Freight-försändelser) Markera denna ruta för att indikera att mottagaren ska hämta försändelsen på ett FedEx-kontor. Kontakta ditt lokala FedEx-kontor för att få veta vilka FedEx-kontor som erbjuder denna tjänst. Markera alternativet eller klicka på Redigera och ange adressen till FedEx-kontoret där du vill ha försändelsen. Klicka sedan på OK.
 • Intern leverans: (Endast USA) Välj detta alternativ om du vill att FedEx ska lämna försändelsen på en plats utanför angränsande lastområde. Det angränsande lastområdet definieras som en leveransplats direkt åtkomlig från trottoaren och högst 15 meter från ytterdörren. Du betalar 0,0412 USD per pund, med en minimiavgift på 52,00 USD per försändelse. FedEx räknar eller kontrollerar inte antalet delar om en Express Freight-försändelse faller isär på leveransplatsen.
 • Intern upphämtning: (Endast USA) Välj detta alternativ om du vill att FedEx ska hämta försändelsen från en plats utanför angränsande lastområde. Det angränsande lastområdet definieras som en upphämtningsplats direkt åtkomlig från trottoaren och högst 15 meter från ytterdörren. Du betalar 0,0412 USD per pund, med en minimiavgift på 52,00 USD per försändelse.
 • Länka spårning för utgående och retur: (Endast USA) Välj det här alternativet för att länka en utgående försändelse och en returförsändelse i spårningssyfte.
 • Litiumbatteri (5 g eller mindre per cell/25 g eller mindre per batteri): välj det här alternativet för FedEx Ground-försändelser som innehåller ett eller flera litiumbatterier. Enligt DOT-föreskrifter krävs identifiering av paket som innehåller små och medelstora litiumbatterier (dvs. som innehåller max 5 gram litium per cell/25 gram litium per batteri). Små och medelstora litiumbatterier finns i de flesta bärbara hemelektronikprodukter och klassas inte som helt reglerat farligt material om de förpackas och märks ordentligt. FedEx kan hjälpa dig att avgöra om den vara du fraktar är helt reglerat farligt material eller farligt gods. Ring 1 800 463 3339 och tryck 81 så kommer du till vårt hjälpnummer för farligt gods/farligt material.
 • Ej standardmässigt emballage: Markera detta alternativ för att indikera att FedEx Ground-försändelsen är förpackad i en ovanlig eller oregelbunden behållare (t.ex. en hink). Tilläggsavgift kan tillkomma. Kontakta FedEx Ground Customer Service 1.800.GoFedEx 1.800.463.3339 fom du vill ha information eller för att få veta om ditt emballage klassas som ej standardmässigt.
 • ORM-D (Other Regulated Materials-Domestic): välj det här alternativet för FedEx Ground-försndelser som innehåller material som klassas som Övriga reglerade material – Domestic (ORM-D). ORM-D är farligt material som har undantagits från krav på emballage, etikettering och fraktdokument för farligt material som har utfärdats av Department of Transportation (transportdepartementet) på grund av att det är förpackat i en konsumentförpackning och storleken på innerbehållarna. (Några exempel på ORM-D är aerosoler, parfym, färg och nagellack.) Dessa försändelser måste märkas med "ORM-D" och "Consumer Commodity" på minst en sida eller ände av ytterbehållaren. Den sammanlagda förpackningsvikten får inte överskrida 29,93 kg. ORM-D kräver inte fraktdokument för farligt material vid transport via FedEx Ground. ORM-D kan inte skickas via FedEx Ground till Alaska eller Hawaii.
 • Välj en returförsändelse: Välj det här alternativet för att behandla en returetikett tillsammans med din utgående försändelseetikett. När du har angett utgående leveransinformation visas skärmen Skapa en retur. Informationen på skärmen Skapa en retur speglar informationen som du har angett för utgående försändelse. Informationen om avsändare och mottagare har dock bytt plats jämfört med föregående fönster.
 • Undantag för liten mängd: välj det här alternativet för FedEx Ground-försändelser som innehåller ett undantag för liten mängd av farligt material. Ett undantag för liten mängd kan göras för en innerbehållare med mindre än 30 ml eller 1 oz. farligt material. Den totala förpackningsvikten får inte överstiga 29,02 kg/64 lbs. och måste ha särskilda märkningar på utsidan för att identifiera att paketet är en försändelse enligt 173.4 undantag för liten mängd. Inget OP900/LL/LG-fraktdokument eller OP950-certifieringsrapport om farligt material krävs.
FedEx® Alternativ för leveransunderskrift
För att begära en underskrift när paketet levereras väljer du en av följande underskriftstyper. Se FedEx Service Guide på fedex.com om du vill ha mer information om underskriftsalternativ och avgifter.
 • Ej specificerat: FedEx standardprocedurer för leverans kommer att följas om inget underskriftsalternativ valts. Se FedEx Service Guide för mer detaljerad information.
 • Ingen underskrift krävs: FedEx kan lämna paketet utan att någon finns närvarande. Detta alternativ kanske inte finns tillgängligt för alla försändelser till alla destinationer. Se FedEx Service Guide för mer detaljerad information.
 • Indirekt underskrift krävs: FedEx får en underskrift på ett av tre följande sätt:
  • Av någon på leveransadressen
  • Av en granne, en ansvarig i byggnaden eller en person på en intilliggande adress
  • Mottagaren kan godkänna utlämning av paketet utan att någon finns närvarande.
Detta alternativ kanske inte finns tillgängligt för alla försändelser till alla destinationer. Avgifter för specialhantering kan tillkomma. Se FedEx Service Guide för mer detaljerad information. 
 • Direkt underskrift krävs: Någon på mottagaradressen kan skriva under för leveransen. Om det inte finns någon på adressen försöker FedEx leverera igen senare. Detta alternativ kanske inte finns tillgängligt för alla försändelser. Avgifter för specialhantering kan tillkomma. Se FedEx Service Guide för mer detaljerad information.
 • Underskrift av myndig krävs: För försändelser till USA får FedEx på leveransadressen en underskrift av någon som är minst 21 år gammal (statligt utfärdad fotolegitimation krävs). För försändelser till andra destinationer får FedEx på leveransadressen en underskrift av någon som är minst så gammal som krävs för att vara myndig i destinationslandet. Statligt utfärdad fotolegitimation eller annan legitimation som normalt accepteras av lokala myndigheter krävs. Om det inte finns någon behörig mottagare på leveransadressen försöker FedEx i samtliga fall leverera igen senare. Avgifter för specialhantering kan tillkomma. Se FedEx Service Guide för mer detaljerad information.

FedEx InSight®-alternativ

För att välja de här alterativen måste du vara registrerad i FedEx InSight och du måste aktivera FedEx InSight i avsnittet Särskilda tjänster i skärmen Inställningar.
 • Blockera försändelsedata: Välj det här alternativet om du vill hindra mottagaren eller tredje part från att visa försändelseinformationen.
 • Försändelseinnehåll: Välj det här alternativet om du vill ange försändelsens innehåll.

Upphämtning/avlämning


Boka en upphämtning

 1. Välj det här alternativet om du inte har en regelbunden upphämtningstid på ditt kontor.
 2. Kontrollera att upphämtningsadressen är riktig eller klicka på Ändra upphämtningsadress och ange en annan upphämtningsplats.
 3. Om det behövs ändrar du Upphämtningsadress och Information om paket. Du kan ange upp till 25 tecken i fältet Paketplacering eller specialinstruktioner.
 4. Ange eller välj datum för hämtning. Observera att endast de dagar som är kvalificerade för hämtning av din försändelse kan väljas i kalendern. Om det datum du vill använda inte är tillgängligt ringer du FedEx kundtjänst1.800.GoFedEx 1.800.463.3339 och bokar en upphämtning..
 5. Om du vill ha meddelande om upphämtningsförfrågningar anger du upp till fyra e-postadresser i avsnittet E-postmeddelanden och väljer Upphämtning som meddelandetyp.
 6. Klicka på Boka upphämtning.

Lämna ett paket på ett FedEx-kontor

Välj det här alternativet om du planerar att lämna paketet. Det närmaste FedEx-kontoret och det kontor som har längst öppettider för FedEx Express- och FedEx Ground-försändelser visas.

Använd en redan bokad upphämtning på mitt kontor

Välj det här alternativet om du har ett FedEx-konto och redan har bokat en tidigare hämtning på fedex.com.
 1. Om du vill visa eller ändra upphämtningsinformationen klickar du på bekräftelsenumret.
 2. Om det behövs ändrar du Upphämtningsadress och Information om paket. Du kan ange upp till 25 tecken i fältet Paketplacering eller specialinstruktioner.
 3. Ange eller välj datum för hämtning. Observera att endast de dagar som är kvalificerade för hämtning av din försändelse kan väljas i kalendern. Om det datum du vill använda inte är tillgängligt ringer du FedEx kundtjänst1.800.GoFedEx 1.800.463.3339 och bokar en upphämtning..
 4. För att spara dina ändringar väljer du Spara ändringar. Om du vill annullera en bokad upphämtning klickar du på Annullera upphämtning. Ett meddelande visas som talar om att annulleringen av upphämtningen är klar.

Hantera bokade hämtningar

För att visa, redigera, avbryta eller skriva ut dina bokade hämtningar utanför FedEx Ship Manager väljer du Boka en hämtning från fliken Försändelse på fedex.com. Se Boka en hämtning för hjälp med den här funktionen.

E-postmeddelanden


 1. Ange e-postadresser för avsändaren och mottagaren och välj e-postspråk för dessa från rullgardinsmenyerna. Om du vill skicka meddelanden till två andra klickar du på Lägg till fler mottagare och följer samma steg.
 2. Under Meddelandetyp markerar du varje meddelandetyp som du vill skicka.
  • Skicka-meddelanden anger att paketet har skickats.
  • Upphämtningsmeddelanden anger att försändelsen har hämtats upp (tillgängligt om du bokat en upphämtning).
  • Undantagsmeddelanden anger undantag som kan orsaka en leveransförsening.
  • Leveransmeddelanden anger att försändelsen har levererats.
 3. Välj formattyp för e-postmeddelandena.
 4. Lägg till ett personligt meddelande i e-postmeddelandena genom att klicka på Lägg till personligt meddelande och ange upp till 120 tecken. Ett personligt meddelande finns inte tillgängligt för trådlöst format eller icke-engelska tecken.

Priser och transittider


I avsnittet Priser och transittider visas uppskattade fraktkostnader och transittider för försändelsen. Prisofferten som du får kan skilja sig från fakturan för försändelsen baserat på faktisk paketvikt, dimensioner och annan försändelseinformation. Information om hur fraktkostnader beräknas finns i FedEx serviceinfo på fedex.com.
Om du vill visa priser och transittider utanför FedEx Ship Manager väljer du Visa priser och transittider på fliken Skicka. Mer information om den här funktionen finns i Visa priser och transittider.
För FedEx Express- och FedEx Freight-försändelser baseras prisuppgiften på de priser som gäller för ditt FedEx-kontonummer och eventuella rabatter är medräknade. De priser som visas för FedEx Ground-försändelser är standardlistpriser.

Välj en tjänst

Klicka på en tjänst och fortsätt fylla i försändelseinformationen. I fältet Typ av tjänst i avsnittet Information om paket och försändelse visas det nya valet av tjänst.

Visa alla tjänster

Klicka på den här länken om du vill visa alla tjänster som är tillgängliga för försändelsen.

Visa eller skriv ut prisinformation

Klicka på Visa prisdetaljer

Slutför försändelsen


Försändelseprofiler

Använd något av följande alternativ om du vill spara information så att du kan använda den för framtida försändelser:
 • Välj Skapa en försändelseprofil om du vill spara försändelseinformationen som en försändelseprofil som du kan använda vid framtida försändelser. Ange ett unikt profilnamn.
 • Välj Spara ändringar i mina försändelseprofiler om du använde en försändelseprofil och har gjort ändringar som du vill spara.
 • Välj Spara som ny profil i mina försändelseprofiler om du använde en försändelseprofil och vill spara informationen i en ny profil. Ange ett unikt profilnamn.
Obs! När du använder en försändelseprofil kan du ange mer information om det behövs för försändelsen eller ändra profilinformationen innan du behandlar den. Mer information finns i Försändelseprofiler.

Spara till senare

Om du vill spara försändelsen som en pågående försändelse som du kan behandla senare under dagen eller vid ett senare tillfälle väljer du Spara till senare.
 • En pågående försändelse måste innehålla fullständig försändelseinformation för att kunna behandlas senare under dagen eller i framtiden.
 • Pågående försändelser löper ut tio dagar efter det datum du skapade den eller tio dagar efter det framtida datum som du valde när du skapade försändelsen.
 • Det går inte att spara pågående försändelser för FedEx Express Freight-försändelser, returförsändelser eller försändelser som har planerad upphämtning.
 • Alternativet är inte tillgängligt om du har valt att skapa eller spara försändelsen som en försändelseprofil.
Obs! Se Pågående försändelser för mer information om hur du visar och behandlar pågående försändelser.

Behandla din försändelse

Klicka på Skicka om du vill behandla försändelsen nu och skriva ut etiketten.

Fortsätt

 • Returförsändelse: Om du förbereder en returförsändelse tillsammans med en utgående försändelse klickar du på Fortsätt och anger returinformationen på skärmen Skapa returförsändelse. Mer information finns i Returförsändelser.
 • Internationell varuförsändelse: Om du förbereder en internationell produkt- eller varuförsändelse klickar du på Fortsätt och anger varuinformation och information för tulldokumentationen.

Rekommendationer


Rekommendationer ger viktig vägledning om tullklarering eller om de regler som gäller för en eller flera av de varor du skickar. De rekommendationer som visas är baserade på den information som du har lämnat.

Försäljningsvillkor


Försäljningsvillkor är den tidpunkt då försäljare har uppfyllt sina åtaganden och godset har levererats till köparen.
 • Gratis transportör (FCA/FOB): Gratis transportör på en namngiven exporthamn. Säljaren ger köparen ett pris som täcker alla kostnader upp till och inklusive transport av godset ombord på ett transportmedel (t.ex. flygplan).
 • Transportförsäkring betald (CIP/CIF): Transportförsäkring betald till en namngiven destinationshamn (import). Försäljaren anger ett pris för godset, inklusive försäkring, plus all transport och övriga avgifter till platsen för avlastning från fartyget.
 • Transport betald till (CPT/C&F): CPT är den namngivna utrikes avlastningshamnen (dvs. import). Försäljaren anger ett pris för godset som inkluderar kostnaden för transporten till den namngivna importplatsen. Försäkringskostnaden lämnas till köparens konto.
 • Ex Works (EXW): Det angivna priset gäller endast på ursprungsstället och försäljaren tillåter att godset placeras under köparens förfogande på en viss plats på ett datum eller inom en viss fastställd period. Alla andra avgifter räknas som köparens.
 • Leveransavgift ej betald (DDU): Säljaren uppfyller sitt åtagande att leverera när godset har gjorts tillgängligt på namngiven plats. Säljaren bär kostnaderna och riskerna med att föra godset dit, men inte kostnaderna och riskerna för tullklarering.
 • Leveransavgift betald (DDP): Säljaren uppfyller sitt åtagande att leverera när godset har gjorts tillgängligt på namngiven plats i importlandet. Säljaren tar riskerna och kostnaderna, inklusive tullar, skatter och andra avgifter för leveransen av godset.

Den här informationen tillhandahålls till dig och dess användning är föremål för FedEx automatiseringsavtal, under vilket du har fått eller auktoriserats att använda FedEx Ship Manager® på fedex.com. Inga garantier ges och alla garantier FÖRNEKAS, inklusive utan begränsning, IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, gällande denna information. Vid en eventuell konflikt mellan denna information och Automation Agreement, transportavtal mellan dig och FedEx eller mellan denna information och FedEx serviceinfo gäller i första hand informationen i Automation Agreement, därefter transportavtalet och FedEx serviceinfo, i den ordningen. Din användning av denna information utgör ditt samtycke till dessa villkor.
Stäng