Så här beräknar du priset för din försändelse

 ·  Välj den tjänst du vill använda.
 
 ·  Välj destinationsland.
 
 ·  Ta reda på vikten på din försändelse och sök priset i motsvarande kolumn.
 
 ·  För att beräkna priset för försändelser över 10 kg upp till 71 kg, tar du bastaxan (10, 20 eller 40) och lägger till priset för varje ytterligare 0,5 kg. För en försändelse på 13,5 kg använder du alltså priset för 10 kg, plus sju gånger priset för ytterligare 0,5 kg. För försändelser över 71 kg multiplicerar du helt enkelt det angivna priset per kg med vikten för den totala försändelsen.
 
 ·  För dokumentförsändelser upp till 2,5 kg använder du FedEx® Envelope eller FedEx® Pak (max. deklarerat värde USD 100). Annars gäller priserna för paketförsändelser.

Sök priser

 

Gäller från 6 januari, 2014

Användbar information om priser och tilläggstjänster

Transportörens ansvar

Om inte avsändaren på flygfraktsedeln anger ett högre deklarerat värde och betalar den därmed förenade avgiften, kommer FedEx ansvar att begränsa sig till det högre av a) belopp som gäller enligt tillämpliga internationella konventioner, b) 22 EUR per kg, eller c) 100 USD per försändelse. För försändelser som sänts med någon av tjänsterna ”FedEx One Day Freight”, “FedEx Priority Overnight” eller ”FedEx Standard Overnight” begränsas FedEx ansvar till det högre av a) belopp som gäller enligt lokal lagstiftning, b) 22 EUR per kg, eller c) 100 USD per försändelse, om inte avsändaren anger ett högre deklarerat fraktvärde på flygfraktsedeln och betalar motsvarande avgift. FedEx påtar sig inget lastansvar och tillhandahåller ingen allriskförsäkring, men avsändaren kan betala en tilläggsavgift för ett deklarerat värde för transport som överstiger dessa gränsvärden. Tilläggsavgiften är 7,80 SEK per deklarerat värde på 733,00 SEK.

Särskilda artiklar som konst, film, antikviteter, glas, smycken, pälsar, klockor etc. begränsas till ett maximalt deklarerat värde för transport på 1 000 USD per försändelse eller 9,07 USD per amerikanskt pund. Godkännande av ansvar för fordringar kräver yrkande på fordran inom strikta tidsgränser. FedEx ansvar regleras av strikta och detaljerade villkor.

För mer information om transportörens ansvar, se Federal Express Transportvillkor eller kontakta kundtjänst.

Vikt

Priserna för FedEx International Priority® och FedEx International Economy baseras på den totala vikten för alla paket i en försändelse som använder en flygfraktsedel. En del av ett kilo avrundas till nästa högre vikt.

Från och med 18 januari, 2010 faktureras Fforsändelser vars dimensionella vikt överskrider den faktiska vikten faktureras enligt följande volymetriska beräkning:

Dimensionell vikt i kg per försändelse = längd x höjd x bredd i cm/5 000

Den dimensionella viktberäkningen för FedEx Express® försändelser gäller för Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika (EMEA), EMEA export och EMEA importförsändelser.

 

Vikt FedEx International Priority® Freight:
Du kan skicka upp till 1.000 kg per kolli. Minst ett av kollina i försändelsen måste väga 68 kg eller mer.
Den minsta fakturerbara genomsnittsvikten är 68 kg, därför finns det två möjligheter:
1/ Om genomsnittsvikten* är mindre än 68 kg faktureras din försändelse som: 68 kg x antalet enheter.
2/ Om genomsnittsvikten* är lika med eller högre än 68 kg faktureras din försändelse som: dess genomsnittliga vikt x antalet enheter.
* Totalvikt/antal enheter.
Minst ett paket måste överskrida maxdimensionerna för tjänsten FedEx International Priority®.
Längden + (2 x höjden) + (2 x bredden) måste vara större än 330 cm.

Enhetstaxa gäller upp till 10 kg och 25 kg för FedEx® 10kg Box och FedEx® 25kg Box.
En tilläggsavgift tas ut för varje extra kilo utöver dessa vikter.

Dimensionell vikt appliceras ej på FedEx-emballage, med mindre än att dimensionerna på emballaget ändras.

Maximalt deklarerat värde

FedEx International Priority®-försändelser har en begränsning av maximalt deklarerat värde för transport på 50.000 USD till de flesta destinationer. Det maximala deklarerade värdet för tull och transport för innehållet i ett FedEx® Envelope eller FedEx® Pak, oavsett destination, är 100 USD eller 9,07 USD per halvkilo (skålpund – 425 gram), om det är större. Gods med ett värde (faktiskt eller angivet) som överstiger 100 USD skall ej skickas i ett FedEx® Envelope eller FedEx® Pak. Information om maximalt deklarerat värde för tull och transport för FedEx försändelser som ej skickas i ett FedEx® Envelope eller FedEx® Pak, finns på fedex.com under de individuella landlistorna. Det deklarerade värdet för transport får ej överstiga det deklarerade tullvärdet.

Maximalt deklarerat värde kan variera beroende på destination. Gå in på vår online-guide för transittider och täckning, där du hittar maximalt deklarerat värde per destination.

Avlämningsrabatt

Alla försändelser som lämnas på ett FedEx-kontor rabatteras med SEK 55,00, eller avsändarens vanliga rabatt om den är större.

Broker Select Option

FedEx ger kunden möjlighet att välja sin egen agent för tullklarering av försändelser till fler än 220 länder och områden över hela världen, inklusive USA. Tilläggsavgiften gäller om alla följande villkor uppfylls:

  • En agent (annan än FedEx eller den som utsetts av FedEx) klarerar försändelsen.
  • FedEx Express hämtar försändelsen hos kundens agent och levererar den till den slutliga mottagaren.
  • Mottagaradressen betjänas av ett annat klareringsställe än agentens klareringsställe.


Broker Select Option SEK 13,00/kg (minst SEK 84,00)

Omvandlas till lokal valuta (EUR 1,5/kg för EU-länder, dock minst EUR 10)

Begränsningar FedEx® 10kg och 25kg Box

• Endast en Box per FedEx Internationell Flygfraktsedel.
• Volymrabatt ej gällande för tjänsten FedEx® 10kg och 25kg Box.
• Farligt gods accepteras inte.
• FedEx® 10kg och 25kg Box kan inte användas för annan FedEx-tjänst (FedEx International Priority® Freight eller FedEx International Priority DirectDistribution®).

Bränsleavgift

Internationell bränsleavgift
FedEx har infört en dynamisk bränsleavgift som följer variationen i priset på flygbränsle av fotogentyp och förbehåller sig rätten att fastställa lägga på denna avgifts storlek. Ytterligare information finns på Information om FedEx bränsleavgift

 

Bränsleavgift för inrikesförsändelser:
Bränsleavgiftens procenttal för FedEx inrikestjänster kommer att justeras varje månad baserat på ett avrundat genomsnitt av bränlsepriserna inklusive skatt in EU enligt Europeiska kommissionen, departementet för transport och energi.

Växlingsavgift

En extra växlingsavgift kan komma att tas ut för omvandling av valutor om valutan är en annan än den som betalarens konto debiteras i. Ytterligare information finns i våra transportvillkor, avsnitt 4.8.

Tullavgifter & skatter

Tullavgifter och skatter ingår inte i transportavgifterna och faktureras mottagaren om inte avsändaren angett något annat. En förskottsavgift kan komma att tas ut.

Om mottagaren vägrar att betala ansvarar avsändaren för betalning av alla tullavgifter och skatter.

Moms

Samtliga priser är exklusive moms. Moms kan tillkomma enligt gällande regler.

Ytterligare tilläggsavgifter

Service till ytterområden:

SEK 3,40/kg (minst SEK 150,00)

Lördagsleverans:

(där tjänsten är tillgänglig) SEK 130,00

Adresskorrigering:

SEK 63,00

Farligt gods:

Oåtkomligt SEK 5,00/kg (minst SEK 366,00)

Åtkomligt SEK 8,20/kg (minst SEK 549,00)

Torr-is

SEK 1,80/kg (min. SEK 45,00)**

FedEx Priority Alert™

FedEx International Priority:
7 SEK /kg (minst 179 SEK)

FedEx International Priority Freight:
3 SEK/kg (minst 1325 SEK)

Tredjepartsändningar

100 SEK/försändelse

Priser

Priserna gäller från och med 2 januari, 2012.**

FedEx Express förbehåller sig rätten att när som helst lägga till, justera eller byta ut denna tariff och/eller eventuella rabatter, sedan kunderna meddelats.

**Tilläggsavgiften för torr-is gäller från och med 23 januari, 2012.

Har du frågor? Kontakta FedEx.