Returtyper

  • Choosing your return type

Att välja rätt typ av retur

När du bearbetar din internationella returförsändelse via en elektronisk försändelselösning från FedEx, behöver du uppge ett skäl till returen av tullklareringsskäl – både på den utgående- och returförsändelsen. Välj den korrekta anledningen till returen från tabellen nedanför. Genom att välja ett av dessa alternativ från rullgardinsmenyn, underlättar du för tullen att hantera pappersarbetet samt för dig själv att återfå skatter och tullavgifter.

Utgående leverans: Av vilken anledning är returetikett bifogad? Åtföljande returförsändelse: Vilken är anledningen till returen? När används denna?
Returetikett i kundservicesyfte Returnerad handelsvara När du bifogar en returetikett till din kund, men inte förväntar dig en retur.
För utställning/branschmässa Retur i samband med utställning/branschmässa När varorna i försändelsen är avsedda för visning, utställning, branschmässa eller event.
Föremål för utlåning Retur av lånat föremål När varorna som skickats är avsedda för tillfälligt bruk, varefter de returneras till dig i oförändrat skick.
Föremål som ska testas Retur av testat föremål När varorna som skickas ska användas i samband med test och därefter returneras till dig.
Ersättning Ett defekt föremål har skickats När du skickar ett ersättningsföremål i förskott och får tillbaka det defekta föremålet.
Tillfällig export – övrigt Retur – övrigt När inget av övriga listade skäl kan åberopas. Du får möjlighet att uppge ditt exakta skäl till returen.
För reparation/bearbetning Reparation/bearbetning När varorna du skickar ska repareras eller bearbetas innan de returneras till dig. Bearbetning kan omfatta modifiering, införlivande eller behandling i någon form.
Till följd av reparation/bearbetning N/A När mottagaren tidigare skickade föremålet till dig för reparation, men inte via FedEx.

Alternativ för returetiketter

Läs mer

Vanliga frågor

Läs mer