Tips för ursprungliga avsändare

Som ursprunglig avsändare får du den största kontrollen över returleveransen. Du kan välja hastighet och destination för returen, och du har möjlighet att besluta hur stor kontroll returavsändaren får under processen.

  • Tips för ursprungliga avsändare

Returtyper

När du bearbetar din internationella returförsändelse via en elektronisk försändelselösning från FedEx, behöver du uppge ett skäl till returen av tullklareringsskäl – både på den utgående- och returförsändelsen. Välj den korrekta anledningen till returen från tabellen nedanför. Genom att välja ett av dessa alternativ från rullgardinsmenyn, underlättar du för tullen att hantera pappersarbetet samt för dig själv att återfå skatter och tullavgifter.

Mer information

Etikettalternativ

Med FedEx® Global returns kan du skapa returetiketter och tulldokument samtidigt som du skapar den utgående försändelsen eller endast skapa dem för själva returen. Du har tre alternativ om du vill tillhandahålla returetikett och tulldokument till din kund:

  • Bifoga pappersutskrifter i den utgående försändelsen.
  • Skicka en PDF-fil via e-post.
  • Skicka en länk till returetiketten via e-post. Du kan låta kunder redigera etiketten och tulldokument, underlätta tullklareringen för dem och undvika fördröjningar när deras returinnehåll inte stämmer överens med den ursprungliga försändelsen.

  • Handelsfaktura

Handelsfaktura

Med FedEx Global Trade Manager, kan du förutom att hitta rätt dokument för dina internationella försändelser, även förbereda, spara och återanvända dem online med FedEx Document Preparation Center. Din försändelseinformation skickas till och med direkt till FedEx Ship Manager® at fedex.com, så att du snabbt kan färdigställa din försändelseetikett.

Alla försändelser omfattas av FedEx transportvillkor som publicerats i tillämplig serviceinfo på fedex.com. Försändelser som utgår från Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika omfattas av Federal Express transportvillkor för EMEA.

Tips för returavsändare

Mer information

Vanliga frågor

Mer information