Leveranslösningar för flygbranschen

Vi driver ett flygbolag. Vi är en del av din bransch. Det är därför en kund som väntar på en turbinmotor i Brisbane på torsdag morgon får den i tid med FedEx. När det gäller transport, luftfartsutrustning och elektronik är  det inte bara en fråga om god service utan det handlar även om att undvika kostsamma straffavgifter.  Tullklarering, import- och exportregler, dokumentation och klassificering, tariffer och valutaväxling - vi ger dig råden du behöver.

Våra kunder i flygbranschen litar på oss för en mängd internationella och regionala transportlösningar, inklusive fartygstransport, flygfrakt, lastbil, charter och expressförsändelser. En del kräver leveranskedja genom fjärdepartslogistik (4PL). Oavsett vilken situation som ditt företag står inför så ger våra avancerade spårnings-,  och rapporteringsverktyg kunderna full synlighet  och kontroll på deras globala flöden.

Ta reda på vad vi kan göra för ditt företag genom att e-posta spercival@fedex.com

Här är några av de tjänster vi erbjuder för att stödja våra kunder i flygbranschen.

Nyckeltjänster för denna bransch


FedEx® Transportation Management
Optimera hanteringen av dina internationella försändelser över alla former av transport.
Mer om FedEx Transportation Management 


FedEx International Priority DirectDistribution®
Konsolidera ett flertal sändningar från ett ursprungsland till flera mottagare i ett destinationsland eller i flera destinationsländer i EU (Single Point Of Clearance-tjänst) för att effektivisera tullklareringen.
Mer om FedEx International Priority DirectDistribution


FedEx Critical Inventory Logistics®
Omfattande och heltäckande tjänster som utformats för optimal hantering av ditt lager, din distribution och returprocessen för dina komponenter.
Mer om FedEx Critical Inventory Logistics 

FedEx® Centrallagertjänster
Integrerade tjänster som underlättar import- och export försändelser och omvänd logistik.
Mer om FedEx Centrallagertjänster


FedEx® tjänster för returhantering
Flexibel paketlösning med flera kanaler som ger kundkontroll över returprocessen.
Mer om FedEx tjänster för returhantering