Leveranslösningar för fordonsbranschen

Det kan vara komponenthantering för sammansättning av den senaste bilmodellen, reservdelsdistribution eller lansering av nya tillbehör genom hela återförsäljarnätverket. I fordonsbranschen är det av vikt att hålla planerade tider. Vi förstår.

Vi hjälper företag i fordonsbranschen att få delar till bandet i tid och uppfyller just in time-kraven. Vi hjälper dem att minska kostnaderna för inventarier och investeringar, synkroniserar leverans av bildelar från flera marknader och ökar effektiviteten i lagerhållning och orderförsändelser. Våra kunskaper hjälper till att förhindra små problem i den internationella leveranskedjan med snabb tullklarering genom korrekt dokumentation, exakta beteckningar och specifika varubeskrivningar. Alla viktiga faktorer för att bygga företaget.

Ta reda på vad vi kan göra för ditt företag genom att e-posta atomson@fedex.com

Här är några av de tjänster vi erbjuder för att stödja våra kunder i fordonsbranschen.

Nyckeltjänster för denna bransch


FedEx International Priority DirectDistribution®
Konsolidera ett flertal sändningar från ett ursprungsland till flera mottagare i ett destinationsland eller i flera destinationsländer i EU (Single Point Of Clearance-tjänst) för att effektivisera tullklareringen.
Mer om FedEx International Priority DirectDistribution


FedEx Critical Inventory Logistics®
Omfattande och heltäckande tjänster som utformats för optimal hantering av ditt lager, din distribution och returprocessen för dina komponenter.
Mer om FedEx Critical Inventory Logistics 

FedEx® tjänster för returhantering
Flexibel paketlösning med flera kanaler som ger kundkontroll över returprocessen.
Mer om FedEx tjänster för returhantering