Transporter och returer

Du måste hålla hög omsättning på dina produkter i den övre prisklassen. Du måste kunna säkerställa att dina diagnos- och analysprover inte bryts ned. Du måste arbeta i enlighet med de senaste förordningarna från tillsynsmyndigheter. Vi kan hjälpa till. Våra lösningar för transporter och returer av medicinska produkter har den tillförlitlighet, flexibilitet och synlighet som krävs av ditt hälsovårdsföretag.

Information till avsändare av temperaturkänsliga material: Meddelande om ny IATA-märkning

IATA:s märkning av tid- och temperaturkänsliga hälsovårdsprodukter blev obligatorisk den 1 juli 2012. Märkningen har utformats för att passa de olika behoven hos de parter som hanterar eller deltar i att transportera kylda hälsovårdsprodukter. Den ger tydliga instruktioner till all personal om hur förpackning och gods ska hanteras och förvaras. FedEx kommer att fortsätta att acceptera alla dina tid- och temperaturkänsliga transporter även utan denna märkning, men vi vill rekommendera dig att använda märkningen med tillämplig avsändare eller etablerad SOP/SLA.

Ladda ned IATA Temperature Sensitive Cargo FAQ

Vad är nytt på området transporter och returer?

Ta reda på mer om hur vi hjälper till att leverera medicinska och medicintekniska produkter runt hela världen, samt hjälper avsändarna att följa de krav och förordningar som gäller för transporter. Du får veta senaste nytt av oss så att du kan hänga med.

Tjänster för utgående transporter

För god hälsa krävs ofta snabb leverans, särskilt när det är ont om kritiska produkter och läkemedel. Vi erbjuder många olika alternativ för att få dina känsliga produkter och utrustningar på plats där de behövs, och i rätt tid.

 

Tjänster för returer av medicinska produkter

I hälsosektorn behövs transporter i bägge riktningar – både till och från dig. Och om då returhanteringen fungerar bra för dina säljare, dina centralenheter och dina kunder, så mycket bättre. Våra returlösningar underlättar, är tillförlitliga och har den synlighet du vill ha.Se Returtjänst