Kylkedja och temperaturkontrollerade transporter

För många hälsovårdsprodukter är det väsentligt att ett specifikt temperaturintervall upprätthålls under hela transporten för att inte kvaliteten ska äventyras. Du kan lita på att vi hanterar det. Vi har en portfölj med transportlösningar för kylda och frysta produkter samt för produkter som lätt förstörs.

Vad är nytt när det gäller temperaturkontrollerade transporter och kylkedjelogistik?

Temperaturkontrollerade transporter utvecklas ständigt – du får veta senaste nytt så att du kan hänga med.

Från Axendia: FedEx erbjuder filtar för att hålla pharma-kunderna svala

Specialförpackningar

Du hanterar hälsovårdsprodukter varje dag, så du vet att temperaturkontroll och kvalitetskontroll går hand i hand. Det vet vi också. Det är därför vi erbjuder specialförpackningar för hälsovårdsprodukter som kan transportera djupfrysta, kylda och rumstempererade produkter.

 

Förpackningsalternativ När ska det användas
C-säkra
kompressorbehållare
(+4 °C till +25 °C)
 • Du slipper torris och de utmaningar som medföljer
 • • Upprätthåller stabil innertemperatur i förpackningen
Torrisbehållare/behållare för
omgivningstemperatur
(-20 °C till +25 °C)
 • Välj temperaturinställningar som ska gälla under transporten
 • Övervaka temperaturen från upphämtning till leverans
 • Räkna med att placeringen i flygplanet är under kontroll
FedEx® Termofiltar 
 • Lösning dörr-till-dörr – du behöver inte köpa filtar eller ordna med utbildning
 • FedEx Priority Alert PlusTM ingår för bättre spårning och synlighet
 • För gods som lätt förstörs under transport
 • Stabiliserar lastens temperatur och skyddar mot variationer i vädret
Flytande kväve-Dewar 
(-150° C)
 • Finns i standardstorlekar och för stora volymer
 • FedEx Priority Alert PlusTM ingår för bättre spårning och synlighet
 • Du slipper isolerade kartonger och torris
 • Klarar hantering av infekterat material
 • Teknik med torrånga klarar väntetider på upp till 10 dagar
FedEx® UN 3373 Pak och
FedEx® Clinical Pak
 
 • Säker transport av infekterat material, icke-infekterade kliniska prover från människa eller djur och FDA-godkända läkemedel med biologiska ämnen


FedEx kan erbjuda temperaturkontrollerad förvaring för oförutsedda behov.


Globala logistiklösningar för leverans och distribution

Med våra tjänster för leveranskedjan kan du nå dina kunder runt om i världen. Du får tillgång till viktiga internationella marknader samtidigt som ditt rörelseresultat förbättras.