Lösningar för högteknologibranschen

Global transport av datorer, halvledare och kontorsutrustning kräver ett välsmort nätverk för att dra nytta av toppar i marknadscyklerna innan det är för sent. Sannolikheten är att varorna du fraktar inte bara är högteknologi utan att de också har högt värde. Synkroniserar du importer från flera länder, handlar det om ytterligare nivåer av komplexitet. Behöver du returer och reparationer? Att skynda på dessa är bra för affärerna och goda nyheter för kunderna.

För högteknologi handlar försändelser över hela världen inte bara om flygplan och lastbilar. Det handlar om engagerade människor med bra erfarenhet och kompetens. De behövs människor med relevanta kunskaper inom högteknologi när det gäller tullklarering, specialhantering, aktuell dokumentation och efterlevnad av regelverk.

FedEx ger dig den expertis du behöver, oavsett hur stor, tung eller brådskande försändelsen är.

Ta reda på vad vi kan göra för ditt företag genom att e-posta spercival@fedex.com

Här är några av de tjänster vi erbjuder som du kan dra nytta av.

Nyckeltjänster för denna bransch


FedEx® Transportation Management
Optimera hanteringen av dina internationella försändelser över alla former av transport.
Mer om FedEx Transportation Management


FedEx International Priority DirectDistribution®
Konsolidera ett flertal sändningar från ett ursprungsland till flera mottagare i ett destinationsland eller i flera destinationsländer i EU (Single Point Of Clearance-tjänst) för att effektivisera tullklareringen.
Mer om FedEx International Priority DirectDistribution


FedEx Critical Inventory Logistics®
Omfattande och heltäckande tjänster som utformats för optimal hantering av ditt lager, din distribution och returprocessen för dina komponenter.
Mer om FedEx Critical Inventory Logistics

FedEx® Centrallagertjänster
Integrerade tjänster som underlättar import- och export försändelser och omvänd logistik.
Mer om FedEx Centrallagertjänster


FedEx® tjänster för returhantering
Flexibel paketlösning med flera kanaler som ger kundkontroll över returprocessen.
Mer om FedEx tjänster för returhantering