Tilläggstjänster

Att få din försändelse dit den ska är en sak. Att få den dit precis på det sätt som du vill är en annan. Det är därför vi erbjuder en rad alternativ för särskilda omständigheter och transporter.

Service

Farligt gods

Det handlar om säker och pålitlig service. IATA-medlemmen FedEx är världsledande inom transporter av farligt gods och ett av få internationella företag som erbjuder expressleveranser till de viktigaste marknaderna i Europa, Nordamerika och Asien.

Tillgänglig service: International Priority, International Priority Freight, International Priority Distribution, Priority Overnight med några restriktioner och för FedEx International First till USA endast (1)

Läs mer

Torris

Torris, även känd som Koldioxid Solid, är ett farligt material och används ofta som kylmedel för livsmedel, kemikalier, medicinska transporter och kräver särskild hantering.

Tillgänglig service: International Priority, International Priority Freight, International Priority Distribution, Priority Overnight med några restriktioner och för FedEx International First till USA endast (1)

Läs mer

Litiumbatterier

Skicka dina litiumbatterier säkert och effektivt
Eftersom de klassificeras som farligt gods måste litiumbatterier, när de skickas, identifieras och klassificeras rätt, och i vissa fall förpackas, märkas, etiketteras och åtföljas av formuläret "Shipper's Declaration for Dangerous Goods" (avsändarens deklaration av farligt gods). FedEx ger råd om den erfordrade processen för dokumentation, etikettering, förpackning och förgodkännande för den specifika kategorin av litiumbatterier som du planerar att skicka. Klicka här om du vill veta mer och/eller kontakta din lokala FedEx-kundtjänst.

FedEx Priority Alert™

Tjänsten innebär personlig service för produkter som kräver en hög grad av synlighet och leveransöverensstämmelse. Genom att kombinera specialombordstigning, förbättrad statusspårning och operativa rutiner för återställande, ger FedEx Priority Alert en helt tillförlitlig lösning för försändelsen. En avgift per försändelse tillkommer för denna tjänst. Ytterligare villkor för användning av FedEx Priority Alert gäller och finns att läsa i avtalet. Kontakta din FedEx kundansvarige för mer information.

Tillgänglig service: International Priority, International Priority Freight, FedEx International First, FedEx Europe First, International Priority Distribution (1)

Läs mer om landstäckning

FedEx® Global Returns

När du skapar en positiv returupplevelse för dina kunder och leverantörer, skapar du en konkurrensfördel för ditt företag. Med vår globala returlösning har du möjlighet att förmedla FedEx-upplevelsen till dina kunder och samtidigt gynna ditt företags tillväxt.

Tillgänglig service: International Priority, International Economy, International Priority Freight, International Economy Freight, FedEx International First, FedEx Europe First, Priority Overnight (1)

Landstäckning: Alla, utom från Asien och Stillahavsområdet (1)

Läs mer om FedEx® Global Returns

FedEx Customs Brokerage Services

FedEx Express erbjuder en smidig standardtullklareringsprocess för att leverera dina varor i tid. Vi erbjuder även en rad specialiserade inkommande klareringslösningar mot en extra avgift.

Tillgänglig service: International Priority, International Economy, International Priority Freight, International Economy Freight, FedEx International First, FedEx Europe First, (1)

Läs mer på FedEx Ancillary Clearance Inbound tjänster

FedEx Electronic Trade Document

FedEx Electronic Trade Documents (ETD) automatiserar flödet av internationella dokument så att kunderna kan ladda upp sin handelsdokumentation. ETD riktar sig mot internationella kunder som levererar icke-dokument/varutransporter som kräver tulldokumentation. Denna lösning tilltalar alla kundsegment eftersom det inte finns några volymkrav eller tillhörande avgifter vilket gör internationell sjöfart lättare för alla transportörer - liten, medium och stor.

Tillgänglig service: International Priority, International Economy, International Priority Freight, International Economy Freight, FedEx International First (1)

Läs mer

Alternativ för leveransunderskrift

Följande leveransalternativ kan väljas när du bokar försändelsen:

  1. Ingen underskrift krävs: FedEx kommer att försöka få en underskrift på leveransadressen. Om ingen är tillgänglig för underskrift kommer FedEx leverera paketet på säker plats utan underskrift.
  2. Indirekt underskrift krävs: FedEx försöker få en underskrift från person på leveransadressen, från en granne eller från en vaktmästare/ansvarig för fastigheten. Om ingen är tillgänglig för en underskrift kommer FedEx utföra nytt leveransförsök.
  3. Direkt underskrift krävs: FedEx försöker få en underskrift endast av person på den exakta leveransadressen. Om ingen är tillgänglig för underskrift kommer FedEx utföra ett nytt leveransförsök. 
  4. Underskrift av myndig krävs: FedEx försöker få underskrift från myndig person på leveransadressen. Uppvisande av giltig identifikation krävs. Om myndig person inte är tillgänglig försöker FedEx leverera vid ett senare tillfälle. Myndig ålder definieras av destinationslandet och har inget att göra med ålderskrav för inköp av vissa produkter (som till exempel alkohol). 

Täckning: Till och från utvalda länder. (1)

Tjänstens tillämplighet: Tjänsten är tillämplig för dokument och paket som väger upp till 68 kg vid användande av FedEx International Economy®, FedEx International Priority®, FedEx Europe First®, FedEx International First® and FedEx Priority Overnight®.

FedEx International Priority® Snittblommor

Detta är en förstklassig tidsbestämd expressservice mellan europeiska nyckelmarknader och till USA. Ta kontakt med din FedEx-säljansvarige för mer information.

Tillgänglig service: International Priority, International Economy, International Priority Freight, International Economy Freight, FedEx International First, FedEx Europe First, (1)

Landstäckning: Alla (1)

FedEx International Broker Select®

Denna tjänst gör det möjligt att utse en särskild tullmäklare. Välj helt enkelt alternativet FedEx International Broker Select och ange mäklarens adress och telefonnummer på FedEx® internationella flygfraktsedel. Vill du veta mer, kontakta din FedEx-säljansvarige. En avgift kan förekomma.

Tillgänglig service: International Priority, International Economy , International Priority Freight, International Economy Freight, FedEx International First, FedEx Europe First, (1)

Landstäckning: Alla (1)

Behåll på FedEx-kontor

Som ett alternativ till leverans till företag eller privat adress kan du välja "Behåll på FedEx-kontor" som innebär att mottagarna kan hämta sina försändelser på ett FedEx-kontor.

Tillgänglig service: International Priority, International Economy, International Priority Freight, International Economy Freight, FedEx International First, FedEx Europe First, Priority Overnight (1)

Landstäckning: Alla (1)

Tredjepartsmottagare

Denna tjänst har den stora fördelen att inte avslöja det kommersiella värdet av din sändning till dina slutmottagare. Använd FedEx Tredjepartsmottagare. Vill du veta mer, kontakta din FedEx-säljansvarige. En avgift kan förekomma.

Tillgänglig service: International Priority, International Priority Freight (1)

Landstäckning: Från utvalda länder (1) inom EU är inte tillåtet.

Tilläggsavgifter

Bränsle

Läs mer

Extended Area Service (ytterområde)

För internationella försändelser som levereras till eller hämtas från avlägsna och mindre tillgängliga platser. En avgift kan förekomma.

Tillgänglig service: International Priority, International Economy, International Priority Freight, International Economy Freight, FedEx International First, FedEx Europe First, International Priority Distribution, Priority Overnight (1)

Läs mer om landstäckning

Adresskorrigering

Om mottagarens adress på en fraktsedel, flygfraktsedel eller fraktetikett är ofullständig eller felaktig, kan vi försöka att hitta rätt adress och slutföra leveransen. En avgift kan förekomma.

Tillgänglig service: International Priority, International Economy , International Priority Freight, International Economy Freight, FedEx International First, FedEx Europe First, International Priority Distribution, Priority Overnight (1)

Landstäckning: Alla (1)

  1. Tjänstens tillgänglighet kan variera beroende på upphämtningsplats och destination. Vänligen kontakta kundtjänst för mer information.