Om Supply Chain ServicesFedEx Global Supply Chain Services (FGSCS) EMEA ingår i Federal Express Europe som en separat avdelning. 
Huvuduppdraget för FGSCS är att erbjuda våra kunder omfattande och strategiska lösningar och administration för leveranskedjan, med bland annat FedEx-transport och IT-integration så att kundernas specifika behov kan tillfredsställas.
.

För mer information om FedEx Global Supply Chain Services kontaktar du din lokala EMEA-säljare eller skickar e-post till solutions@fedexscs.emea.fedex.com.

Fakta om FedEx SCS EMEA
  • Inledde europeisk verksamhet 1986
  • EMEA-huvudkontor i Veldhoven, Nederländerna
  • Serviceområde: Europa , Mellanöstern och Afrika
  • Cirka 120 anställda
  • Tre lageranläggningar för flera användare
  • Satellitanläggningar på viktiga marknader
  • Internutvecklade IT-system
  • ISO 9001:2000-certifierad sedan 1994
  • 40 hanterade transport- och lagerleverantörer