Flygbranschen
Ditt företag har ett uppdrag att tillverka viktiga elektroniska komponenter och din kund kräver att du levererar dem över hela världen. Uppdraget innebär även en straffavgift för sen leverans. 

I Osaka behöver underhållsverkstaden hos ett flygbolag en av era flygplansturbiner i början av nästa vecka för att ersätta en defekt turbin .

En av dina kunder har precis öppnat en filial i Seoul och vill att du förser dem med komponenter för styrpanelen. Problemet är att du inte känner till föreskrifterna och att du aldrig levererat något till Korea tidigare .

Scenarierna kan se olika ut men realiteten är densamma: Att transportera flygutrustning och elektroniska varor snabbt och pålitligt världen runt kräver omfattande internationell expertis och med små vinstmarginaler, ökande kostnader och konkurrens och mer tryck från kunder och tillverkare att ge mervärde finns ingen felmarginal. Flyg- och marktransport, tullklarering, import- och exportföreskrifter, dokumentation och klassificering, avgifter och valutaomvandling – allt måste hanteras på exakt rätt sätt. Särskilt eftersom du inte bedöms efter problemen du hanterar, utan efter resultaten du levererar.

Synkroniserad pålitlighetSM för en leveranskedja med överljudshastighet.
FedEx Express och FedEx Global Supply Chain Services erbjuder en tjänsteportfölj som uppfyller de viktiga kraven på kortare tillverkningscykler, snabbare omsättning av beställning till pengar (cash-to-cash), transport, lagring och leverans i tid. Vi tillämpar tjänsterna med den flexibilitet och skalbarhet du behöver för att reagera på föränderliga marknadsförhållanden. Vi har den expertis och de resurser som kan påskynda och automatisera din leveranskedja, med allt från tidsbestämda leveranser och smidig returhantering.


Internationella transporttjänster
Idag får de som distribuerar komponenter, utrustning och elektronik åt flygbranschen kämpa på två fronter. Kostnaderna och konkurrensen ökar, särskilt eftersom kunderna använder färre leverantörer och kräver mer för lägre kostnader från de leverantörer de använder. Du är tvungen att hitta nya sätt att erbjuda mervärde i leveranskedjan och särskilja dig från konkurrensen. FedEx kan hjälpa dig genom att ge dig verktygen som krävs för att flytta allt från servoventiler till liggstolar genom tullen och till deras destination.

Internationella supporttjänster
Internationella försändelser utgörs av så mycket mer än bara transport. Att effektivt förflytta gps-mottagare, värmeväxlare och domkrafter över hela jorden kräver god information – spårnings- och bevakningsprogram, dokumentation och rapportering, överensstämmande med regelverk och nätverk som sammanbinder alla faktorer. Hur spårar du försändelsen av elektriska fästen? Vilken klassificeringskod har en viss typ av munstycken? FedEx ger dig verktygen du behöver för att hålla rätt kurs i din internationella distribution.


Internationella tjänster för leveranskedjan
Med tanke på hur viktiga dina kundrelationer är bör du undvika förseningar i tullen. Men försändelser kan fördröjas för något så litet som en felaktig HS-kod. FedEx kan hjälpa dig att undvika sådana förhinder genom att underlätta tullklareringen, sammanställa och bevaka försändelser och ge särskild hantering – så att leveranskedjan förblir smidig.Tillbaka upp


Transporthanteringstjänster
Optimal hantering av inhemska och internationella försändelser för alla typer av transport.

FedEx International Priority DirectDistribution®

FedEx International Priority DirectDistribution® är en avtalstjänst som gör att flygbranschen och deras partner kan sammanställa flera delförsändelser till flera mottagare i en försändelse som tas genom tullen som en enhet, med en internationell expressfraktsedel. När försändelsen klarerats delas försändelsen elektroniskt upp i enskilda paket, redo för FedEx-leverans i världsklass och i tid.

Logistiktjänster för viktiga lager
Omfattande och heltäckande tjänster som utformats för optimal hantering av ditt viktiga lager och distributionen och returprocessen för komponenter.

Leveranstjänster  
Integrerade leveranstjänster som underlättar inkommande och utgående försändelser och omvänd logistik.

Tjänster för returhantering
Flexibel lösningssvit med flera kanaler som ger kundkontroll över returprocessen.Tillbaka upp


 Tillbaka upp