Fordonsbranschen
Ett monteringsteam i Frankrike är tvungna att se till att farthållarkomponenter anländer från USA i tid för att kunna följa ett snävt produktionsschema .

En tillverkare återkallade en serie elfönstermotorer och du är tvungen att distribuera 100 000 exemplar över ett återförsäljarnätverk i Östeuropa på två dagar – eller riskera att förlora ett treårsavtal
 .

Du måste leverera en försändelse av nya motorventiler till Indien innan fredag morgon eller riskera att förlora en affär värd 25 miljoner dollar. Kostar dig förseningar i tullen vinsten? 

Distribution av bildelar blir allt mer komplex. Samtidigt som biltillverkare utövar större press för att sänka kostnader försöker leverantörer ta sig in på låglönemarknader över hela jorden. Den större efterfrågan efter bilar på växande marknader gör att distributionskanalerna snabbt utökas till att omfatta de nya marknaderna. Den allt snabbare innovationstakten för komponenter gör lanseringstiden ännu viktigare. Dessutom gör den komplexa tullklareringen, importföreskrifter, dokumentation och klassificering, avgifter, valutakonvertering och högre säkerhetskrav det hela ännu svårare. Att hantera allt detta kan vara en stor börda, särskilt om du försöker koncentrera dig på att få verksamheten att växa.

Synkroniserad pålitlighetSM Anpassad för fordonsbranschen.
FedEx Express och FedEx Global Supply Chain Services erbjuder en tjänsteportfölj som uppfyller kraven på Just-In-Time-strategier, överskådliga försändelser och synkroniserad leverans. Vi tillämpar tjänsterna med den flexibilitet och skalbarhet du behöver för att reagera på föränderliga marknadsförhållanden.Tillbaka upp
Internationella transporttjänster
Idag gäller Tyskland. Imorgon kan försändelsen gå till Turkiet eller Indien eller Korea. Faktum är att kunderna som köper dina fordonskomponenter flyttar anläggningarna till de platser som bäst motsvarar deras behov – oavsett var det kan tänkas vara och deras serviceförväntningar är högre än någonsin. Om du inte levererar försändelsen i tid kanske du inte får någon mer chans. Dessutom måste du hantera pressen att följa just-in-time-produktionsscheman, tullklarering för delar som kan vara tunga och stora, få komponenter till destinationen för stränga servicekrav – det är en svår utmaning
 .

Internationella supporttjänster
Du har precis fått ett kontrakt att leverera mer än 50 000 bromsskivor per år – om du kan garantera omedelbar leverans av 500 exemplar från USA till en distributör i Amsterdam på två dagar. Vet du på onsdag kväll om hela försändelsen har passerat tullen? Det måste du. Att kunna garantera ett leveransdatum med tillförsikt så att kunderna kan uppfylla produktions- och servicekrav är avgörande för en lyckad verksamhet. FedEx kan hjälpa dig att uppnå detta
 .

Internationella tjänster för leveranskedjan
Distributören i Frankrike är en av dina största kunder. Han är beroende av att du levererar komponenterna när han behöver dem så att han kan uppfylla sina åtaganden. Om du meddelar att försändelsen är försenad i tullen har orsaken ingen betydelse. Hans verksamhet har tagit skada och ert affärsförhållande har drabbats. Något så enkelt som ett litet fel i ett rutinformulär kan vara orsaken. Att undvika till synes små problem i den internationella leveranskedjan kräver snabb tullklarering genom korrekt dokumentation, exakta beteckningar och specifika varubeskrivningar
 .

Tillbaka upp


FedEx International Priority DirectDistribution®
FedEx International Priority DirectDistribution® är en avtalstjänst som gör att fordonsbranschen och deras partner kan sammanställa flera delförsändelser till flera mottagare i en försändelse som tas genom tullen som en enhet, med en internationell expressfraktsedel. När försändelsen klarerats delas försändelsen elektroniskt upp i enskilda paket, redo för FedEx-leverans i världsklass och i tid.

Logistiktjänster för viktiga lager
Omfattande och heltäckande tjänster som utformats för optimal hantering av ditt viktiga lager och distributionen och returprocessen för komponenter.

Leveranstjänster
Integrerade leveranstjänster som underlättar inkommande och utgående försändelser och omvänd logistik.

Tjänster för returhantering
Flexibel lösningssvit med flera kanaler som ger kundkontroll över returprocessen. Tillbaka upp