Sjukvårds- och medicinbranschen
Ett sjukhus i Madrid har ont om katetrar. En ny leverans måste anlända senast fredag, annars tvingas sjukhuset använda en produkt från din konkurrent. En läkare, hans patient och patientens familj väntar spänt på resultaten från en komplicerad analys.

Du har hittat en ny distributör i Indien med en bred kundbas. Problemet är att du inte känner till föreskrifterna och du har aldrig skickat något till Indien tidigare.

Scenarierna kan vara olika, men verkligheten är densamma – att ha kunder över hela världen kräver omfattande internationell expertis. Det finns inget väntrum för medicinska, kirurgiska och diagnostiska produkter, varken när det gäller hur snabbt de anländer till destinationslandet eller hur snabbt de tas genom tullen. Tullklarering, importföreskrifter, dokumentation och klassificering, avgifter, valuta och obekant geografi måste
hanteras snabbt och med finess, eftersom kunderna inte bedömer dig enligt hindren som du möter, utan enligt resultaten du levererar. Att kunna hantera allt detta och ha kvar fokus på kärnverksamheten är en stor belastning. Låt FedEx ta hand om den.

Synkroniserad pålitlighetSM Anpassad för sjukvårdsbranschen.
FedEx Global Supply Chain Services erbjuder tillverkare av sjukvårdsprodukter en tjänsteportfölj som motsvarar de avgörande kraven på tidskänslig leverans, synlighet i realtid, korrekt dokumentation och produktintegritet från utgångspunkten till slutdestinationen. Vi tillämpar tjänsterna med den flexibilitet och skalbarhet du behöver för att reagera på föränderliga marknadsförhållanden.Tillbaka upp
Tjänster inom diagnostik och kliniska tester
Läkaren behöver en diagnostisk bekräftelse och ditt test når den kritiska fasen. Det innebär att provet måste nå laboratoriet – STAT – utan risk för förluster eller förseningar. Vem kan du ge ett så stort ansvar? FedEx. Vi tar jobbet på allvar. Vi vet att liv kan stå på spel och att du behöver precision, tillförlitlighet, synlighet, säkerhet, ansvarsfullhet och leveranser i tid från världens främsta transporttjänst, det vill säga FedEx Express®.

Internationella transporttjänster för sjukvård och medicin
Föreställ dig den allt större efterfrågan på sjukvård och den allt äldre befolkningen – och tillämpa den på hela världen. Det är bara en faktor som driver på utvecklingen inom medicin, kirurgi och tandvård. Med värdefulla produkter och hård internationell konkurrens är lanseringstiden avgörande. Det gäller även efterlevnad av regelverk, tullklarering och särskild hantering. Detta kan utgöra en tung börda, särskilt om du är fokuserad på att ta fram nästa banbrytande produkt. Som tur är kan FedEx lätta din börda.

Internationella supporttjänster för sjukvård och medicin
Att transportera operationsbord, tandvårdsinstrument och ultraljudsenheter runt hela jorden kräver mer än bara flygplan, lastbilar och båtar – allt från informationsnät, spårnings- och bevakningsprogram, dokumentation och rapportering, efterlevnad av regelverk – och en rad andra informationsintensiva frågor som påverkar varuflödet från ursprung till destination. Hur spårar du elektroniska kardiografer runt jorden? Vilken klassificeringskod har ett bronkoskop? Med FedEx kan du navigera genom svårigheterna inom internationell distribution.

Internationella tjänster för leveranskedjan för sjukvård och medicin
Med tanke på vikten av lanserings- och leveranstiden för medicinsk och kirurgisk utrustning och tandvårdsutrustning finns inget utrymme för förseningar med tullklareringen. Det här är en bransch där produkterna regleras och kontrolleras i stor utsträckning och där korrekt dokumentation, etikettering och specifika varubeskrivningar är avgörande förutsättningar. FedEx kan hjälp dig genom att lösa svårigheterna i din internationella leveranskedja, vilket underlättar tullklareringen, sammanställning och spårning av försändelser och bidrar till och med till distribution och service efter slutförd försäljning, så att alla komponenter fungerar harmoniskt.

Tillbaka upp


FedEx International Priority DirectDistribution®
FedEx International Priority DirectDistribution® är en avtalstjänst som gör att mode- och lyxartikelbranschen och deras partner kan sammanställa flera delförsändelser till flera mottagare i en försändelse som tas genom tullen som en enhet, med en internationell expressfraktsedel. När försändelsen klarerats delas försändelsen elektroniskt upp i enskilda paket, redo för FedEx-leverans i världsklass och i tid.

Logistiktjänster för viktiga lager 
Omfattande och heltäckande tjänster som utformats för optimal hantering av ditt viktiga lager och distributionen och returprocessen för komponenter.


Leveranstjänster 
Integrerade leveranstjänster som underlättar inkommande och utgående försändelser och omvänd logistik.

Tjänster för returhantering
Flexibel lösningssvit med flera kanaler som ger kundkontroll över returprocessen.


Tillbaka upp


 Tillbaka upp