Teknikbranschen
En distributör iFrankrike behöver 500 av dina röstmeddelandeservrar – men bara om du kan leverera dem till på fredag.

Kunder i Storbritannien köper skrivare snabbare än förväntat. Om du inte får en till leverans från USA innan ditt nuvarande lager är slut, går du miste om försäljning.

Du har hittat en ny tillverkare i Manila med en bred kundbas i sydöstra Asien. Problemet är att du aldrig levererat till Filippinerna tidigare och du känner inte till föreskrifterna.

Scenarierna kan se olika ut men realiteten är densamma: Att transportera datorer, halvledare och kontorsutrustning jorden runt kräver ett välsmort nätverk för att dra nytta av toppar i marknadscyklerna innan det är för sent. Dina produkter måste förflyttas effektivt för att hantera dynamiska produktcykler. Det gäller allt från hur snabbt de anländer till destinationslandet till hur fort de tas genom tullen. Tullklarering, import- och exportföreskrifter, dokumentation och klassificering, avgifter, valutaväxling, koordination med flera handelspartner, obekanta föreskrifter, till och med nya distributionsmodeller – allt måste skötas perfekt. Eftersom du inte bedöms efter hindren du möter, utan resultaten du levererar. Att hantera allt detta och behålla fokus på kärnverksamheten är en tung börda. Låt FedEx ta hand om den.

Synkroniserad pålitlighetSM Anpassad för teknikbranchen.
FedEx Global Supply Chain Services erbjuder tillverkare av teknikprodukter en tjänsteportfölj som motsvarar de avgörande kraven på tidskänslig leverans, synlighet i realtid, korrekt dokumentation och produktintegritet från utgångspunkten till slutdestinationen. Vi tillämpar tjänsterna med den flexibilitet och skalbarhet du behöver för att reagera på föränderliga marknadsförhållanden.Tillbaka upp
Internationella transporttjänster för teknikbranschen
I teknikbranschen kan affärscykler förändras snabbt – och du är tvungen att ha koll på dem. När du hanterar produkter med högt värde och dynamiska livscykler på en mycket konkurrensutsatt marknad är det avgörande att lyckas med snabb lanseringstid för att balansera konkurrenternas priser. Det gäller även snabb tullklarering och sömlös koordination med avtalstillverkare och andra handelspartner för att hålla produkterna i rörelse. Som tur är kan FedEx hjälpa dig.

Internationella supporttjänster för teknikbranschen
Att transportera teknikkomponenterna och kontorsutrustning över hela världen kräver mer än bara flygplan och lastbilar – allt från informationsnät, spårnings- och bevakningsprogram, dokumentation och rapportering, efterlevnad av regelverk – och en rad andra informationsintensiva verktyg som påverkar varuflödet över gränserna. Hur spårar du en försändelse av hårddiskar runt jorden? Vilken klassificeringskod har en LCD-skärm? Med FedEx kan du navigera genom svårigheterna med internationella transporter och dra fördel av olika produktions- och distributionsstrategier.

Internationella tjänster för leveranskedjan för teknikbranschen
Det kan röra sig om något så enkelt och litet som ett formulär som saknas eller ett klassificeringsfel. Men om det fördröjer en viktig försändelse kan resultatet bli allt annat än litet. Med utspridda monteringsanläggningar förväntar sig distributörer och kunder att du levererar produkter i tid och med så många konkurrenter som väntar på en chans om du gör ett misstag, kan förseningar i tullen innebära förlorad försäljning, missade möjligheter och potentiellt mindre marknadsandel. FedEx kan hjälp dig genom att lösa svårigheterna för din internationella leveranskedja, vilket underlättar tullklareringen, sammanställning och spårning av försändelser och bidrar till distributionen och servicen efter att försäljningen slutförts, så att alla komponenter fungerar harmoniskt.


Tillbaka upp


FedEx International Priority DirectDistribution®
FedEx International Priority DirectDistribution® är en avtalstjänst som gör att mode- och lyxartikelbranschen och deras partner kan sammanställa flera delförsändelser till flera mottagare i en försändelse som tas genom tullen som en enhet, med en internationell expressflygsedel. När försändelsen klarerats delas försändelsen elektroniskt upp i enskilda paket, redo för FedEx-leverans i världsklass och i tid.

Logistiktjänster för viktiga lager 
Omfattande och heltäckande tjänster som utformats för optimal hantering av ditt viktiga lager och distributionen och returprocessen för komponenter.


Leveranstjänster 
Integrerade leveranstjänster som underlättar inkommande och utgående försändelser och omvänd logistik.

Tjänster för returhantering
Flexibel lösningssvit med flera kanaler som ger kundkontroll över returprocessen.Tillbaka upp


 Tillbaka upp