Tjänster för kalla leveranser

Översikt


Om din försändelse måste hållas kall från upphämtning till leverans kan du lita på FedEx tjänster för kalla leveranser. Tjänsterna bygger på FedEx Custom Criticals långa erfarenhet och stora kompetens och vi ordnar en temperaturkontrollerad container för flygfrakt och speciella fordon för upphämtning och leverans. FedEx Express hanterar flygtransporten så att du kan luta dig tillbaka.

Tjänstealternativ för alla behov.
FedEx Global Supply Chain Services ser till att både dina och dina kunders förväntningar uppfylls och ställer en rad olika lösningar för kalla leveranser till förfogande.

 • Möjlighet att hålla snäva temperaturintervall, till exempel 2-8 grader Celsius, djupfrysning eller rumstemperatur.
 • Möjlighet att reglera containerns placering i flygplanet, liksom fraktutrymmets temperatur, för optimala prestanda för fraktcontainer.
 • Ett specialutbildat team för temperaturkontrollerade tjänster som hanterar dina temperaturkänsliga flygförsändelser.
 • Spårning av försändelsen från upphämtning till leverans, med kontroll utan motstycke över försändelsen genom FedEx nätverk.

Utnyttja FedEx Custom Criticals tjänster:

Temp-Assure för flygfrakt innebär:
 • Lokalisering, upphämtning och underhåll för containern.
 • Leverans av containern till upphämtningsplatsen.
 • Transport av containern till en FedEx-avlämningsplats där den lastas på ett FedEx Express-flyg
 • Upphämtning vid leveransplatsen med komplett dörr-till-dörr-leverans och retur av containern.
 • Proaktiva meddelanden under hela transporten.

Temp-Assure med validerad temperatur för flygfrakt innebär:
 • Dokumentation för temperaturen på papper, för registrering av hela processen och större möjligheter att efterleva regelverk.
 • Standardprocedurer och en valideringsplan så att alla försändelser hanteras enligt gällande Good Manufacturing Practices (cGMP, god praxis för tillverkning)
 • Temperaturbevakning: Containerns temperaturnivå kontrolleras under hela transporten.
 • Validerad säker temperatur för flygfrakt är perfekt för internationella försändelser.


Tillbaka upp


Låt FedEx ta hand om detaljerna.
Ett effektivt, automatiskt system som ger hög noggrannhet och pålitlighet är inte lätt att skapa. En stabil blandning av IT och fysiska resurser krävs och ett sant globalt företag som FedEx är en förutsättning.

 • Försändelsebevakning, fördröjningsdetektering och återställning.
 • ISO 9001:2000-certifierad.Räkna kallt med FedEx för dina kylda produkter. 

Process


Tillbaka upp