Tjänsteprocess för kalla leveranser

Lösningen för kalla leveranser använder Custom Criticals Temp-Assured®-validerade flygfrakt, som utvecklats efter omfattande tester av temperaturkontrollerade flygkraftcontainrar, med hjälp av värmekartläggning hos FedEx flygtjänster. Resultatet blir en validerad process med dokumentation för hela processen som kan granskas och som motsvarar kraven på kundernas temperaturkontrollerade försändelser. 

I ett nära samarbete med FedEx Custom Critical i USA erbjuder FedEx EMEA lösningar för kalla leveranser med temperaturkontrollerade flygfraktcontainrar till många sjukvårdskunder.   


Beskrivning
Lösningen för kalla leveranser är idealisk för försändelser som kräver strikt temperaturkontroll vid internationella transporter. Den omfattar registreringsenheter för temperaturnivåer i flygfraktcontainern, spårning av försändelsen från dörr-till-dörr, särskilda fordon för upphämtning och leveranser och temperaturdokumentation på papper.

FedEx hämtar försändelsen hos kunden efter att ha fått uppdraget minst fem dagar i förväg. På upphämtningsdagen tillhandahåller leverantören en fullt funktionsduglig och förbehandlad container (Envirotainer – i drift, laddad med batterier och lämplig mängd torr-is) till kundens anläggning. Kunden kontrollerar containern och temperaturinställningarna och lastar sedan containern och ställer lämplig dokumentation till förfogande.

Containern transporteras omedelbart till en förutbestämd exportflygplats för lastning på nästa avgående FedEx-flyg. Vid ankomst klareras försändelsen och om så krävs flygs den till ett överenskommet regionalt flygnav. FedEx Custom Critical hämtar försändelsen och levererar den till slutkunden.
 

Tillbaka