Leveranstjänster


Översikt
FedEx® centrallagertjänster är en integrerad, heltäckande lösning för leveranser. Dessa tjänster omfattar nyckelfärdiga lösningar och är modulära och skalbara – vilket gör att du kan utforma och konfigurera lösningar som uppfyller dina specifika behov. 

Genom att fungera som ditt europeiska centrallager ger FedEx Global Distribution Centre (GDC) dig en enorm strategisk fördel på den mycket tuffa eftermarknaden och kritiskt inventarie-sektorn. Genom att sammanföra dina regionala lager till ett FedEx GDC kan du sänka dina drift- och lagerkostnader så att du kan konkurrera mer effektivt. Komponenter och service efter försäljning har en stor påverkan på kund, varumärke och för att särskilja ditt företag i förhållande till konkurrenterna. Trots detta går många företag miste om den här möjligheten på grund av de saknar just de aspekter som FedEx GDC tillhandahåller – kontroll, ett integrerat informationsflöde, optimerat lager, tullklarering och mycket mer.

Det är enkelt: Använd FedEx GDC för att få optimala resultat från en av de potentiellt mest lönsamma delarna av din verksamhet.Funktioner
 • Beställningsadministrering – administrerar hela beställningsprocessen, inklusive plocknings-, packnings-, frakt-, sammanställnings- och konfigureringstjänster
 • Inventarieadministrering, inklusive möjligheten att se inkommande, utgående och statiskt inventarie inom distributions- och lokala lageranläggningar
 • Slutförande av beställningar
 • Verktyg
 • Navbaserade "delbankslager" med senare beställningsstopp
 • Expressleverans inom två-fyra timmar
 • Returhantering En anläggning med den senatse tekniken för optimala resultat.
FedEx europeiska GDC ger dig navbaserade lagerrum för både framåt- och bakåt-logistik, med det utrymme, den omgivning och den expertis som krävs för lagring, administrering och leverans av kritiska varor när det behövs.
 • 8 500 kvadratmeter stor anläggning.
 • Behandling och lagring av en beställning samma dag som den lämnas.
 • Områden som är skyddade mot statisk elektricitet.
 • Konkurrenskraftig lagerstyrning.


Tillbaka upp


Servicealternativ för alla kritiska behov.
Som världsledande inom transporter erbjuder FedEx den expertis som krävs för att skapa ett effektivt, automatiserat och integrerat lagersystem.
 • Framåt-påfyllnad av lager på lagerplats.
 • Plockning av beställningar efter serien, delningar och förfallo.
 • Sammanställning av beställningar.
 • Tullklarering.
 • Crossdocking och sammanställning.
 • Förberedande av internationell dokumentation.
 • Specialiserad packning och etikettering.
 • Anpassade webblösningar så att slutkunden kan föra in beställningar och ha översikt över dem.Låt FedEx hantera detaljerna.
Att skapa ett effektivt, automatiskt system som ger stor noggrannhet och pålitlighet är ingen enkel uppgift. Det kräver en stark blandning av IT och fysiska resurser och ett globalt företag som FedEx är en förutsättning.
 • Bevakning av försändelser, detektering av fördröjningar och korrigerande åtgärder.
 • Inspektioner och kvalitetskontroll.
 • Tidsläglig och exakt synlig.
 • ISO 9001:2000-certifikat.Transportalternativ efter dina behov.
För att säkerställa att båda dina och kundernas förväntningar uppfylls ställer FedEx Global Supply Chain Services alla FedEx och utvalda tjänsteleverantörers transportsätt till ditt förfogande.
 • Express – samma dag eller nästa dag.
 • Standard – marktransport.
 • Samlastning.
 • Inrikes.
 • Tidskritisk.
 • Kommersiell flygfrakt.
 • Hämtning och leverans med mervärdeNär FedEx hanterar dina transporter är synlighet klar och tydlig längs hela kedjan.
FedEx® affärsverktyg gör att du kan spåra dina försändelser från den inkommande sammanställda försändelsen till distributionen av försändelser till de enskilda slutkunderna.
 • Lättillgänglig, heltäckande försändelsestatus.
 • Uppdateringar av försändelser för dina interna system.
 • Anpassade webblösningar så att slutkunden kan föra in beställningar och ha översikt över dem.


Tillbaka upp


Dina fördelar
 • Ger större flexibilitet och kontroll med snabba och konfigurerar leverans
 • Ger snabbare svar på marknadsändringar genom flexibla, skalbara lösningar
 • Ger lägre omkostnader genom att lager- och programvarubehoven läggs ut på entreprenad och en variabel kostnadsstruktur implementeras
 • Begränsar investeringar och risker för företag som ger sig in på nya marknadssegment
 • Skapar större kundlojalitet genom att förbättra den övergripande kundupplevelsen
 • Ger mer lojala kunder genom anpassade inköpsupplevelser
 • Skapar mer försäljning med marknadsföringstjänster, till exempel målinriktad e-post, kupong- och lojalitetsprogram
 • Ger säkerhet, sekretesskydd och kontroll med avseende på bedrägerier
 • Förbättrar kundkommunikation genom e-post, kundtjänstcentra, beställningsbekräftelse och -nummer för spårningHantera din service med FedEx för optimal kontroll och produktivitet.
Att sammanföra lagret hos FedEx GDC möjliggör kostnadsbesparingar, men det är inte den enda fördelen. Du kommer också få synligare försändelser och möjlighet att svara snabbare på kundbeställningar. Det ger snabbare lager och förvandlar tillgångar till vinster. Med FedEx GDC får du en verkligt robust kapacitet för planering och anpassning av lager, resurser och processer med absolut minimala risker och förluster – vilket ger dig goda förutsättningar
för framgång efter försäljningen
 .

solutions@fedexscs.emea.fedex.com 

+32 (0)2 752 7850

Processöversikt Tillbaka upp