Tjänster för returhanteringFedEx returtjänster ger dig kontrollen – med lägre kostnader, bättre kundservice och större effektivitet och pålitlighet i verksamheten.


Våra tjänster blir din lösning för returhantering
FedEx Global Supply Chain Services EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) samarbetar med dig för att fastställa rätt alternativ för returprogrammet och optimala leveransalternativ, och ger dig sammanställda rapport- och fakturafunktioner .
 • Flera transportalternativ erbjuds, för upphämtning av defekta enheter och retur efter reparation.
 • Optimerad hantering av returer med olika transportsätt.
 • Auktorisering av returförsändelser.
 • Konfigurering av FedEx europeiska centrallager enligt en rad distributionsmönster.
 • Tullklarering.
 • Automatiskt val av optimalt försändelsealternativ utifrån begärd leveranstid och serviceavtal med slutkunderna.
 • Heltäckande administration av returer ger större kontroll.
 • En kontaktpunkt för alla behov inom returtjänster .Returalternativ för alla behov.
Genom vårt tjänstenätverk erbjuder vi flexibla returalternativ för hantering av returer enligt dina behov.
 • Reparation och retur.
 • Returhantering.
 • Lösningar för kassering och avfallshantering.
 • Prova och köp.
 • Sammanställda returer .Transportalternativ för alla behov.
FedEx Global Supply Chain Services ser till att både dina och dina kunders förväntningar uppfylls och ställer en rad olika lösningar för försändelser till förfogande.
 • Express – samma dag eller efterföljande dag.
 • Standard – marktransport.
 • Samlastning.
 • Inrikes.
 • Dedicerad och tidskritisk.
 • Kommersiell flygfrakt.
 • Hämtning och leverans på lördagar.
 • Hämtning och leverans med mervärde .


Tillbaka upp


Låt FedEx ta hand om detaljerna.
Att skapa ett effektivt, automatiskt system som ger stor noggrannhet och pålitlighet är ingen enkel uppgift. Det kräver en stark blandning av IT och fysiska resurser och ett globalt företag som FedEx är en förutsättning.
 • Bevakning av försändelser, detektering av fördröjningar och korrigerande åtgärder.
 • ISO 9001:2000-certifierat.När FedEx hanterar dina returer är synligheten klar och tydlig längs hela kedjan.
FedEx® affärsverktyg gör att du kan spåra dina försändelser från hämtningen till distributionen av försändelserna till den enskilda slutkunden.
 • Lättillgänglig, heltäckande försändelsestatus.
 • Uppdateringar av försändelsestatusen för dina interna system.
 • Anpassade webblösningar för införande av beställningar från slutkunder och översikt över dem .Hantera dina returer med FedEx för optimal flexibilitet, kontroll och synlighet.
Eftersom både kostnadstrycket och kundförväntningarna ökar blir effektiv hantering av returer i regioner längre bort viktigare än någonsin. FedEx Global Supply Chain Services EMEA hjälper dig med vår erfarenhet, våra transportresurser och informationsystem i ryggen.

solutions@fedexscs.emea.fedex.com 

+32 (0)2 752 7850

Processöversikt

Tillbaka upp