TransporthanteringstjänsterÖversikt
Företag är allt oftare tvungna att balansera externa krav på förbättrad kundservice mot internt tryck att sänka kostnaderna..

FedEx® transporthanteringstjänster gör att du kan reagera på utmaningar på marknaden genom att leverera en utkontrakterad transporthanteringslösning – som hanteras av en ledande transportleverantör och förbättrar transporteffektiviteten och gör att du kan fokusera på din kärnkompetens.

FedEx transporthantering är en utkontrakterad lösning som erbjuder heltäckande transporthantering: optimerad, från dörr till dörr och med flera transportsätt. Den drar nytta av FedEx familj av företag (tillsammans med en utvald grupp viktiga transportörer) som hjälper dig att förbättra effektiviteten i verksamheten och kundservicen.

FedEx transporthantering samarbetar för att fastställa optimala transportalternativ, minimera behovet av korrigerande åtgärder, underlätta anspråkshanteringen och möjliggöra sammanställda rapport- och faktureringsfunktioner.

 

 • Optimal hantering av inhemska och internationella försändelser för alla typer av transporter.
 • En kontaktpunkt för alla behov inom transporttjänster.
 • Lämplig för stora, komplexa transportprojekt som kräver administrerade leveranser över hela världen .Transportalternativ för alla behov.
FedEx Global Supply Chain Services ser till att både dina och dina kunders förväntningar uppfylls och ställer en rad olika lösningar för försändelser till förfogande.

 • Express – samma dag eller nästa dag.
 • Standard – marktransport.
 • Samlastning.
 • Inrikes.
 • Hängiven och tidskritisk.
 • Kommersiell flygfrakt.
 • Fartygstransport.
 • Hämtning och leverans på lördagar.
 • Upphämtning och leverans med mervärde.Låt FedEx ta hand om detaljerna.
Att skapa ett effektivt, automatiskt system som ger stor noggrannhet och pålitlighet är ingen enkel uppgift. Det kräver en kraftfull blandning av IT och fysiska resurser och ett globalt företag som FedEx är en förutsättning.

 • Bevakning av försändelser, detektering av fördröjningar och korrigerande åtgärder.
 • ISO 9001:2000-certifierat.När FedEx hanterar dina transporter är synligheten klar och tydlig längs hela kedjan.
FedEx har varit ledande inom utvecklingen av teknik och verktyg som krävs för att komma åt all typ av information som rör dina försändelser.

 • Lättillgänglig, heltäckande försändelsestatus.
 • Uppdateringar av försändelsestatus för dina interna system.
 • Anpassade webblösningar så att slutkunden kan föra in beställningar och ha översikt över dem


Tillbaka upp


Dina fördelar
 • Förbättrad kundservice (försändelser hanteras enligt enskilda distributionskrav)
 • Förbättrad lagerhantering (konsekvent leverans i tid ger färre varor i reserv)
 • Effektivare tillgångar och personal (avlägsnar behovet av interna program för transporthantering och IT-support och reducerar transportadministrationen)
 • Optimerade transportkostnader (att välja den optimala övergripande transportlösningen från FedEx-företag och partnertransportörer kan sänka kostnaderna)
 • Omfördelning av resurser (fokusera tid och pengar på kärnkompetensen)Hantera dina transporter med FedEx för optimal flexibilitet, kontroll och synlighet.
Eftersom både kostnadstrycket och kundförväntningarna ökar blir effektiv hantering av transporter i regioner längre bort viktigare än någonsin. FedEx Global Supply Chain Services EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) finns tillgängliga för dig med distributionsanläggningar, transportresurser och informationssystem .

 solutions@fedexscs.emea.fedex.com 

+32 (0)2 752 7850

Processöversikt

Tillbaka upp