• Standard tariffs, value added services and surcharges

Publicerade priser, avgifter och tilläggsavgifer.

Ytterligare information om våra publicerade priser, avgifter och tilläggsavgifter. Ladda ner all information i en pdf.*

Avgifter för tilläggstjänster

Anpassa dina försändelser till dina behov (eller dina mottagares behov) med våra tilläggstjänster. Ytterligare avgifter kan tillkomma. Alla avgifter är exklusive moms.Farligt gods och Torris(1)(2)

Med FedEx Express-tjänst Dangerous Goods kan du skicka farligt gods och material som regleras genom lagstiftning, inklusive dörr-till-dörr-leverans och tullklarering. Vilken avgift som gäller beror på vilken typ av farligt gods det är frågan om:

Internationellt Farligt gods och Torris

Tillgängligt farligt gods (ADG): Kollits innehåll måste av säkerhetsskäl vara tillgängligt under transport:

Paket (IP): 649,00 SEK/försändelse

Frakt (IPF): 10,62 SEK/kg(3)

Oåtkomligt farligt gods (IDG): Kollits innehåll måste inte vara tillgängligt under transport och kan blandas med annan frakt.

Paket (IP): 429,00 SEK/försändelse

Frakt (IPF): 6,40 SEK/kg(3)

Torris (DI): Torris är ett farligt gods som kräver särskild hantering, men är föremål för förenklade bestämmelser. Detta innebär att det kan erbjudas på platser där det inte erbjuds helt föreskriftsreglerade tjänster för farligt gods. Om en försändelse innehåller både torris och farligt gods gäller endast respektive tilläggsavgift för farligt gods.

Paket (IP): 100,00 SEK/försändelse

Frakt (IPF): 1,80 SEK/kg(3)

Inrikes Farligt gods och torris

DG: Priority Overnight (PO): 174,00 SEK/försändelse

Dry Ice (DI): Priority Overnight (PO): 10,00 SEK/försändelse

 

(1) Tjänsternas tillgänglighet och transittider kan variera beroende på postnummer. Ring kundtjänst för att kontrollera tjänstetillgänglighet och exakta transittider i ditt område.
(2) Se FedEx Express Transportvillkor och avsnittet Farligt gods på fedex.com.
(3) Den fullständiga avgiften per kilogram kommer att debiteras för varje påbörjat kilogram.

Diplomatväskor (diplomatpost)(1)

Vi godtar diplomatförsändelser mellan ambassader och konsulat inom samma land för leverans med tjänsten International Priority. I enlighet med 1961 års Wienkonvention skyddas diplomatväskor genom diplomatisk immunitet mot kontroller eller förseningar.

Ingen tilläggsavgift

 

(1) Tjänsternas tillgänglighet och transittider kan variera beroende på postnummer. Ring kundtjänst för att kontrollera tjänstetillgänglighet och exakta transittider i ditt område.

FedEx® Elektroniska handelsdokument (ETD)

Med FedEx elektroniska handelsdokument (ETD) kan du effektivisera dina internationella försändelser genom att ladda upp din tulldokumentation elektroniskt. ETD minskar mängden papper som du skriver ut för varje försändelse, möjliggör snabbare upphämtning och bidrar till att förklarera dina försändelser, vilket minskar risken för att din försändelse försenas i tullen. ETD-funktionen måste aktiveras i ditt automatiserade leveransverktyg.tool.

Ingen tilläggsavgift

FedEx Global Returns eller FedEx Import Shipping Print Label(1)

FedEx Global Returns eller FedEx Import Shipping Print Label: Skapa retur- eller importetiketter med din dator offline eller med vår onlinelösning. Därefter skriver du ut och ser till att kunden får etiketten eller skickar den som en PDF-fil via e-post.

Ingen tilläggsavgift

FedEx Global Returns eller FedEx Import Shipping Email Label: Skapa retur- eller importetiketter och låt dina kunder få åtkomst till dem elektroniskt och ändra dem efter behov.

10,60 SEK/etikett

 

(1) Tjänsternas tillgänglighet och transittider kan variera beroende på postnummer. Ring kundtjänst för att kontrollera tjänstetillgänglighet och exakta transittider i ditt område.

FedEx International Broker Select Option(1)

En avgift gäller för försändelser med FedEx International Broker Select (BSO) när följande äger rum: En agent (annan än FedEx eller den som utsetts av FedEx) klarerar försändelsen. FedEx Express hämtar försändelsen hos kundens agent och levererar den till den slutliga mottagaren. Mottagaradressen betjänas av ett annat klareringsställe än agentens klareringsställe.

13,52 SEK/kg(2) (minimum 87,00 SEK)

 

(1) Tjänsternas tillgänglighet och transittider kan variera beroende på postnummer. Ring kundtjänst för att kontrollera tjänstetillgänglighet och exakta transittider i ditt område.
(2) Den fullständiga avgiften per kilogram kommer att debiteras för varje påbörjat kilogram.

FedEx Priority AlertTM, FedEx Priority Alert PlusTM och On Demand Care

FedEx Priority AlertTM(1) (FPA)
FedEx Priority Alert (FPA) är en specialiserad, avgifts- och avtalsbaserad tjänst som specifikt utformats för kunder som kräver en hög grad av synlighet för sina försändelser och krav på att villkor uppfylls vid leverans. Genom att kombinera speciell lastning, förbättrad försändelsestatusvisning och operativa återställningsprocedurer erbjuder FPA en helt tillförlitlig lösning för din försändelse.

FedEx International Priority®: 7,28 SEK/kg(2) (minimum 186,00 SEK)

FedEx International Priority® Freight: 3,12 SEK/kg(2) (minimum 1 378,00 SEK)

FedEx Priority Alert PlusTM(1) (FPA+)
Vår tjänst FedEx Priority Alert Plus (FPA+) omfattar samtliga FPA-funktioner samt möjligheter till proaktiva ingrepp för temperaturkänsliga försändelser. Med FPA+ ingår påfyllning av torris eller extra gel-pack och kylanläggningar som standard.point.

FedEx International Priority: 9,36 SEK/kg(2) (minimum 230,00 SEK)

FedEx International Priority Freight: 4,16 SEK/kg(2) (minimum 1 837,00 SEK)

On Demand Care(1) (ODC)
Genom Demand Care (ODC), en avgiftsbaserad tjänst för icke-livsmedelsprodukt, får du ingreppstjänster, t.ex. påfyllning av torris och återställning/byte av gelpack, för att se till att temperaturreglerade försändelser som råkat ut för fördröjningar under transport inte skadas. Den här tjänsten är inte tillgängliga överallt. Denna tjänst garanteras inte och är föremål för identifiering av försändelsen och måste bokas via kundtjänst.

FedEx International Priority and FedEx International Economy®: 36,40 SEK/kg(2) (minimum 918,00 SEK)

FedEx International Priority Freight and FedEx International Economy® Freight: 9,36 SEK/kg(2)
(minimum 3 682,00 SEK)

 

(1) Tjänsternas tillgänglighet och transittider kan variera beroende på postnummer. Ring kundtjänst för att kontrollera tjänstetillgänglighet och exakta transittider i ditt område.
(2) Den fullständiga avgiften per kilogram kommer att debiteras för varje påbörjat kilogram.

Behåll på FedExkontor(1)

Som ett alternativ till leverans till företag eller bostad går det att välja Behåll på FedEx-kontor och låta mottagarna hämta leveranserna på ett FedEx-kontor.

Ingen tilläggsavgift

 

(1) Tjänsternas tillgänglighet och transittider kan variera beroende på postnummer. Ring kundtjänst för att kontrollera tjänstetillgänglighet och exakta transittider i ditt område.

Tredjepartsändningar (TPC)(1)

FedEx Third Party Consignee International Priority service (TPC) är vår mervärdestjänst för kunder som inte vill avslöja försändelsens faktiska kommersiella värdet och information om avsändaren för sina mottagare. Med denna tjänst kan försändelser levereras till mottagare utan att en handelsfaktura bifogas.

150 SEK/försändelse

 

(1) Tjänsternas tillgänglighet och transittider kan variera beroende på postnummer. Ring kundtjänst för att kontrollera tjänstetillgänglighet och exakta transittider i ditt område.

FedEx förtullningsservice

FedEx Express erbjuder en sömlös standardtullklarering för att möjliggöra leveranser i rätt tid för dina varor. Vi erbjuder även ett urval av specialiserade klareringslösningar för inkommande försändelser mot en särskild avgift (moms kan tillkomma med gällande momssats).

Du hittar mer information på fedex.com/se/ancillaryservices/

Alternativ för leveransunderskrift(1)

leveransunderskriftöljande leveransalternativ kan väljas när du bokar försändelsen:

 1. Ingen underskrift krävs: FedEx kommer att försöka få en underskrift på leveransadressen. Om ingen finns där och kan skriva under kommer FedEx att leverera paketet på en säker plats utan att ha fått en underskrift.

  Gratis
 2. Indirekt underskrift krävs: FedEx kommer att skaffa en underskrift från någon på leveransadressen, en granne eller en vaktmästare. Om ingen finns där och kan skriva under kommer FedEx att försöka leverera paketet igen vid ett senare tillfälle.signature.

  Gratis. Leverans av försändelser till bostäder i USA och Kanada med deklarerat värde under 500,00 USD är föremål för en tilläggsavgift på 19,00 SEK/försändelse.
 3. Direkt underskrift krävs: FedEx kommer att skaffa en signatur endast från någon på leveransadressen. Om ingen finns där och kan skriva under kommer FedEx att försöka leverera paketet igen vid ett senare tillfälle.signature.

  23,00 SEK/försändelse. Gratis för försändelser till USA och Kanada med ett deklarerat värde på över 500,00
 4. Underskrift av myndig krävs:  FedEx kommer att skaffa en underskrift från en myndig person på leveransadressen på villkor att ett giltigt ID kan uppvisas. Om det inte finns någon där som har rätt att skriva under kommer FedEx att försöka leverera paketet igen vid ett senare tillfälle. Myndig ålder varierar beroende på destinationsland och regleras av nationell myndighetsålder och inte åldernsignature.

  29,00 SEK/försändelse

 

(1) Inte alla leveransalternativ är tillgängliga i alla ursprungs- eller destinationsorter. Se alternativ för leveransunderskrift för mer information.

Andra tilläggsavgifter

Pris för försändelser kan påverkas av andra tilläggsavgifter på grund av försändelsens art. Alla tilläggsavgifter är exklusive moms.
Ytterligare hanteringskostnad – Icke-staplingsbar

En tilläggsavgift tillkommer för en FedEx International Priority® Freight- och FedEx International Economy® Freight-försändelse som innehåller minst ett kolli, en lastpall eller en pall som inte är staplingsbar. Icke-staplingsbar betyder att ett kolli, en lastpall eller en pall inte kan staplas vertikalt på ett säkert sätt. Denna tilläggsavgift tillkommer en gång för varje försändelse, även om flera kollin som identifieras som icke-staplingsbara slås samman i en försändelse.


1 426,00 SEK/försändelse

Adresskorrigering

Om en mottagares adress inte är fullständig eller felaktig på en flygfraktsedel eller försändelseetikett, kan vi försöka att hitta rätt adress och slutföra leveransen. Detta medför en avgift. Om vi inte kan genomföra leveranser, åtar vi oss inte ansvaret för att vi inte kunnat fullfölja vårt leveransåtagande.

För FedEx International Broker Select, tillämpas avgiften för adressändring om agentens adress inte är fullständig eller felaktig på flygfraktsedeln eller annan leveransdokumentation. Om vi inte kan fastställa korrekt adress eller inte kan nå agenten, kan vi försöka att kontakta avsändaren för att få klarhet i adressen eller få instruktioner om försändelsen ska returneras. Om vi inte kan genomföra leveranser under dessa förhållanden, åtar vi oss inte ansvaret för att vi inte kunnat fullfölja vårt leveransåtagande.

65,50 SEK/försändelse

Service till ytterområde

Försändelser som hämtas från, eller levereras till, avlägsna och svårtillgängliga platser åläggs en tilläggsavgift för att vara utanför leveransområdet eller utanför upphämtningsområdet. Se listan över postnummer eller städer där denna avgift tillkommer.

Utanför leveransområdet: 4,34 SEK/kg(1) (minimum 172,00 SEK)

Utanför upphämtningsområdet: 4,34 SEK/kg(1) (minimum 172,00 SEK)

 

(1) Den fullständiga avgiften per kilogram kommer att debiteras för varje påbörjat kilogram.

Bränsleavgift

Internationell bränsleavgift
FedEx Express har infört en dynamisk bränsleavgift som följer variationen i priset på flygbränsle av fotogentyp och förbehåller sig rätten att tillämpa en bränsleavgift.

Bränsleavgift för Domestic Priority Overnight
FedEx Express tillämpar en dynamisk bränsleavgift som baseras på priserna på fordonsbränsle i EU.

Gå till fedex.com/se/fuelsurcharge för att få uppdateringar om bränsleavgiften.

Fakturamottagare Tredje part(1)

En tilläggsavgift för tjänsten Fakturamottagare Tredje part tillämpas på försändelser som faktureras en tredje part. Tilläggsavgiften faktureras tredjepartsbetalaren(2). Tilläggsavgift tas ut när transportörens kontonummer och tredjepartsmottagarens kontonummer inte tillhör samma företag, vilket avgörs av FedEx.

2,5% av den totala fraktkostnaden. Den totala fraktkostnaden inkluderar transportavgifter, ytterligare avgifter och tilläggsavgifter; men inkluderar inte skatter, tullavgifter och avgifter för underordnade klareringstjänster.

(1) Tilläggsavgift gäller från och med 22 januari 2018.
(2) För definition av Fakturamottagare Tredje part se FedEx EMEA transportvillkor.


Dra nytta av våra anpassade priser som baseras på antalet försändelser som skickas.


 • We are happy to offer you personalized tariff rates
 
* Viktig att veta: Priser gäller för Sverige från den 1 januari, 2018.
Importpriser gäller för alla kunder. Ett exportpris, baserat på ursprungsland och omräknad till destinationsvaluta, kan emellertid gälla vissa kunder. För mer information om våra tillgängliga priser för importer, vänligen kontakta FedEx kundtjänst.