Så här fyller du i FedEx internationella Flygfraktsedel


FedEx internationella Flygfraktsedel kan användas för de mest efterfrågade tjänsterna såsom FedEx International Priority® samt FedEx 10kg och 25kg Box.

Om du ska skicka International Priority® Freight, Farligt gods, Broker Select och Letter of Credit ska du använda FedEx Utökad service - internationella Flygfraktsedel.
Använd denna korta checklista så är du säker på att allt blir korrekt ifyllt.

Fyll i FedEx internationella Flygfraktsedel genom att texta tydligt med en bläckpenna.

1. From (från)
Ange datum och FedEx-kontonummer, namn, telefonnummer och fullständig adress. Om du vill ha förtryckta Flygfraktsedlar eller för att öppna ett konto, kontakta FedEx kundtjänst.

Flygfraktsedel
2. Your Internal Billing Reference (intern faktureringsreferens (valfritt))
Ange din interna referens. De första 24 tecknen visas på din faktura.

Flygfraktsedel
3. To (till)
Ange mottagarens namn, telefonnummer, fullständiga adress (inklusive postnummer) och organisationsnummer. Adresser till postkontor accepteras till vissa länder om telefon-, fax- eller telexnummer anges.

Flygfraktsedel
4. Shipment Information (leveransinformation)
Denna information ersätter inte Commercial Invoice för de försändelser där detta dokument krävs.

 • Total packages, weight, dimensions Ange totalt antal paket i försändelsen, total vikt för försändelsen (lb eller kg) samt försändelsens mått (längd, bredd och höjd i tum eller centimeter).
 • Commodity Description (varubeskrivning) Ge en komplett beskrivning av varje vara och ange om den är avsedd för vidareförsäljning eller inte.
 • Harmonized Code (harmoniseringskod) Ange harmoniserat systemtariffnummer för varje vara i försändelsen.
 • Country of Manufacture (tillverkningsland) Ange tillverkningsland för varje vara.
 • Total Value for Customs (totalt deklarerat värde för tull (Krävs av tullen för ev. beräkning av avgifter och skatter.)) Beloppet avspeglar ersättningskostnad eller försäljningspris (även om varan inte är ämnad för återförsäljning) för innehållet i försändelsen och måste vara lika stort eller större än "Totalt deklarerat värde för frakt". Beloppet måste överensstämma med det värde som anges på Commercial Invoice. Obs! Om du behöver information om/hjälp med försändelser av föremål med högt reellt värde, kontakta FedEx kundtjänst.
 • Total Declared Value for Carriage (totalt deklarerat värde för frakt (Krävs av FedEx som hjälp för att avgöra transportansvar.)) Beloppet avspeglar FedEx ansvar för försändelsen – begränsat till det högre värdet av a) 100 USD eller b) 20,38 USD per kilo (eller motsvarande i lokal valuta) om inte ett högre värde anges vid offerttillfället och en högre avgift betalas. Beloppet får inte överskrida "Totalt deklarerat värde för tull".
 • Endast inom EU Markera om varorna inte befinner sig i fri rörlighet och bifoga Commercial Invoice.

Flygfraktsedel
5. Express Package Service
Välj önskad tjänst för transport:

 • FedEx Intl. Priority Tullklarerad leverans till över 215 länder, normalt inom 1-3 arbetsdagar.
 • FedEx Intl. First Tullklarerad leverans så tidigt som kl. 08.00 nästa arbetsdag i USA*.
 • FedEx Intl. Economy Tullklarerad leverans, normalt inom 4-5 arbetsdagar*.

*Erbjuds endast till utvalda destinationer. Kontakta FedEx kundtjänst om du vill ha mer information.

Flygfraktsedel
6. Packaging (emballage)
Välj emballagetyp som ska användas: FedEx Letter/Envelope, FedEx Pak eller annat emballage. FedEx 10kg Box och FedEx 25kg Box är unika emballagealternativ där du till specialpris kan skicka försändelser upp till en viss vikt. De kan endast användas för tjänsten FedEx International Priority.

Flygfraktsedel
7. Special Handling (specialhantering)

(Valfritt) Markera önskad ruta om du vill att din försändelse skall hållas på ett FedEx kontor i avvaktan på upphämtning eller om du vill ha lördagsleverans. Lördagsleverans erbjuds endast till utvalda destinationer. Kontakta FedEx kundtjänst om du vill ha mer information.

(Obligatoriskt) Ange om din försändelse innehåller farligt gods genom att markera tillämplig ruta.

Flygfraktsedel
8a. Payment (betalning)
Fakturera transportkostnader till:

Ange önskad betalningsmetod för transportkostnader genom att kryssa/markera tillämplig ruta. Alla alternativ erbjuds inte för alla destinationer.

 • Bill sender (för att fakturera avsändaren), ange avsändarens FedEx-kontonummer i avsnitt 1.
 • Bill recipient (för att fakturera mottagaren), ange mottagarens FedEx-kontonummer (om du känner till det).
 • Bill third party (för att fakturera tredje part), ange tredje parts FedEx-kontonummer.
 • To pay by credit card (för att betala med kreditkort), ange kortnummer och giltighetstidens slutdatum.

Obs! För vissa destinationer och upphämtningsområden accepteras inte kontant betalning.

Flygfraktsedel
8b. Payment (betalning)
Fakturera tullavgifter och skatter till:

Ange önskad betalningsmetod för tullavgifter och skatter genom att kryssa i tillämplig ruta (samma tillvägagångssätt som för transportkostnader). Alla försändelser, inklusive personliga försändelser, gåvor och "artiklar" kan påföras tullavgifter. FedEx kan inte förutse eller bedöma tullavgifter. Om mottagaren eller tredje part underlåter att betala avgifter och skatter, är avsändaren betalningsansvarig.

Flygfraktsedel
9. Required Signature (obligatorisk signatur)
Denna Flygfraktsedel måste signeras och dateras av avsändaren eller företagets representant.

Flygfraktsedel
Annan dokumentation som eventuellt krävs

Commercial Invoice
Commercial Invoice krävs av tullmyndigheter i länder över hela världen för frakt av de flesta varor som inte är dokument. Kraven varierar dock mellan olika länder och är beroende av faktorer såsom storlek, vikt, kvantitet, värde och ursprung. Kontakta FedEx kundtjänst om du behöver information/hjälp.

Behåll avsändarens kopia (den översta kopian) av Flygfraktsedeln. Övriga kopior skickas med brevet eller försändelsen.

Har du frågor? Kontakta FedEx kundtjänst. Alla alternativ erbjuds inte för alla destinationer.