FedEx Corporate Logo
 

 Shipping Tools

 Prissökning
 FedEx internationell
   flygfraktsedel
 FedEx Utökad service -
   internationell flygfraktsedel
 Commercial Invoice
   Exempel på Commercial
     Invoice
   Tom Commercial Invoice
 FedEx-emballage

Shipping Tools
Så här fyller du i Commercial Invoice

Commercial Invoice är en viktig del av klareringsprocessen där tullmyndigheter klassificerar gods så att tullavgifter och skatter kan bedömas korrekt.

Skriv ut en tom Commercial Invoice

Det här exemplet är ett förslag på format, men din Commercial Invoice bör innehålla följande information:

1. Avsändare/exportör:
Kontaktperson, företagsnamn, fullständig adress och organisationsnummer.

Commercial Invoice

2. Tillverkningsland:
Landet där var och en av varorna i försändelsen ursprungligen tillverkades eller producerades.

Commercial Invoice

3. Importör:
Om försändelsen ska hanteras av en importör annan än mottagaren, skall fullständigt namn och adress anges här.

Commercial Invoice

4. Ange FedEx internationella Flygfraktsedelsnummer. Det är vår huvudreferens för din försändelse.

Commercial Invoice

5. Beskrivning av varje vara som måste omfatta:

  • Fullständig beskrivning
  • Harmoniseringskod (om möjligt)
  • Exportens syfte/avsedd användning
  • Eventuellt artikel- eller serienummer
  • Tillverkningsland
Commercial Invoice

6. Innan du signerar deklarationen
Kontrollera att all information överensstämmer med Flygfraktsedeln. Gör den inte det kan din försändelse försenas i tullen. Extra dokumentation eller exportlicens kan krävas för vissa varor. Vi behöver ett original av Commercial Invoice med fem kopior, samtliga signerade var för sig. Du bör även lägga med en kopia i ett paket.

Commercial Invoice

Tillbaka upp

Global hemsida | Serviceinfo | Om FedEx | Jobba hos FedEx | Skriv till FedEx | fedex.com Villkor för användning | Sekretesspolicy | 
Den här webbplatsen skyddas av USA:s och internationella upphovsrättsliga- och varumärkesrättsliga lagar. Med ensamrätt. © 1995- FedEx