FedEx Corporate Logo
 

 Shipping Tools

 Prissökning
 FedEx internationell
   flygfraktsedel
 FedEx Utökad service -
   internationell flygfraktsedel
 Commercial Invoice
   Exempel på Commercial
     Invoice
   Tom Commercial Invoice
 FedEx-emballage

Shipping Tools
Exempel på Commercial Invoice

Exportdatum:
02.07.02
Exportreferenser (t.ex. ordernr., fakturanr. etc.):
B1674
Avsändare/exportör (fullständigt namn och adress):

Johan Svensson
Grafikstudion
Storgatan 1
444 44 Storstan
Organisationsnummer 437 7916 13

Mottagare (fullständigt namn och adress):

Jane Yarwood
Computer Labels Inc
1465 Oakland Avenue
Interstate Industrial Park
Memphis, US TN 38200

Exportland:
Sverige
Importör - om annan än mottagaren
(fullständigt namn och adress):

Som ovan

Tillverkningsland:
Som ovan
Slutligt destinationsland:
USA
FedEx Express internationella Flygfraktsedelsnummer:
400-7604-7274
Valuta:
Euro
Markeringar/nr Antal
paket
Typ
av emballage
Fullständig beskrivning
av varor
Kvant. Måttenheter Vikt Värde per enhet Totalvärde
1 av 1 1
 
 
 
 
 
 
Kuvert med skumplast Fotografiskt konstmaterial (för tryck i USA.) 1  kg 2.5
 
125 EUR
Totalt
antal
paket

Totalvikt Totalt
fakturavärde
1
 
2.5 125 EUR
Jag intygar att all information på denna faktura är sanningsenlig och korrekt
Avsändarens/exportörens signatur (texta namn och titel och signera)

J Svensson, designer
_____________________________________

Datum:

02.07.02
___________

Markera ett av följande alternativ
FOB (Fritt ombord)
C&F (Kostnad & frakt)
CIF (Kostnad, försäkring & frakt)
Global hemsida | Serviceinfo | Om FedEx | Jobba hos FedEx | Skriv till FedEx | fedex.com Villkor för användning | Sekretesspolicy | 
Den här webbplatsen skyddas av USA:s och internationella upphovsrättsliga- och varumärkesrättsliga lagar. Med ensamrätt. © 1995- FedEx