FedEx® elektroniska handelsdokument (ETD)

För en smidigare tullklareringsprocess, kan du skicka in din tulldokumentation elektroniskt med FedEx elektroniska handelsdokument. Denna enkla, effektiva och pålitliga lösning hjälper dig att undvika tullförseningar, garanterar snabb leverans av dina internationella försändelser och minskar antalet dokument du behöver skriva ut.

  • Woman on a laptop

Paperwork icon

Var effektiv

Ladda upp dina egna tulldokument eller använd FedEx-genererade handelsdokument. Du kan också anpassa dina elektroniska handelsdokument genom att ladda upp ditt företags brevhuvud, logotyp och signaturbild.

Clock icon

Spara tid och pengar

Ladda upp och skicka in handelsdokument elektroniskt för att eliminera behovet av att manuellt skriva under, vika, packa och bifoga tulldokument med varje försändelse. Dessutom kan du spara på papper, och minska din energiförbrukning och utskriftskostnader.

Self Serve icon

Få tryggheten på köpet

Snabba på din tullklarering genom att skicka in dina handelsdokument innan din försändelse anländer. Med FedEx elektroniska handelsdokument kan du förhandsgranska, förebygga och lösa eventuella problem i god tid, vilket minskar risken för tullförseningar.

Self Serve icon

Minska dina pappers- och utskriftskostnader för transporter inom Europa

När du aktiverat FedEx elektroniska handelsdokumentbehöver du inte längre skriva ut flera kopior för alla dina försändelser som skickas till och från länder inom EU.

Effektiva internationella försändelser

FedEx kan nu erbjuda tre sätt att ladda upp tulldokument via FedEx elektroniska handelsdokument:

Alternativ 1: Innan du skickar

Du kan ladda upp tulldokumenten innan du skapar din fraktsedel i FedEx Ship Manager@fedex.com. Använd ‘Documentation Preparation Center’ i Global Trade Manager för att skapa och spara dina tulldokument för senare användning. När du sedan skapar din fraktsedel i FedEx Ship Manager kan du välja ”Bifoga från Document Preparation Center” för att ladda upp det dokument som du tidigare skapat.

Alternativ 2: När du skickar

Tulldokument kan laddas upp av ditt transportverktyg samtidigt som din fraktsedel genereras. Detta är den vanligaste metoden för att ladda upp tulldokument. Du kan antingen välja att utnyttja handelsfakturan som skapats av FedEx, eller välja att ladda upp din egen handelsfaktura i det format du föredrar (t.ex. PDF, Microsoft® Word, Microsoft® Excel, skannad bild etc.). De kommer att skickas in elektroniskt oavsett tillvägagångssätt.

Alternativ 3: Efter du har skickat

Tulldokument kan laddas upp av ditt transportverktyg efter att fraktsedeln har skapats. Dokumentöverföring efter sändning, eller Post Shipment Document Upload (PSDU), är ett nytt alternativ som är idealiskt för transportörer som skapar egna handelsfakturor och inte har färdiga tulldokument innan eller under skapandet av fraktsedeln.

  • Still from the demo

Upptäck FedEx elektroniska handelsdokument – ett kraftfullt och avancerat verktyg

Läs mer om fördelarna med att använda FedEx elektroniska handelsdokument.

Så här aktiverar du FedEx elektroniska handelsdokument (ETD) ►

Skapa en ETD-försändelse ►

  • Enable FedEx Electronic Trade Documents

Aktivera FedEx elektroniska handelsdokument

Läs igenom vår snabbguide och hitta allt du behöver för att skapa och ladda upp dina tulldokument.

Kom igång

  • Set Up Post-Shipment Document Upload (PSDU)

Konfigurera Post-Shipment Document Upload (PSDU)

Post-Shipment Document Upload gör det nu möjligt att ladda upp tulldokument efter att en fraktsedel har skapats.

Mer information

Vanliga frågor om FedEx elektroniska handelsdokument

Vad är FedEx elektroniska handelsdokument?

FedEx elektroniska handelsdokument är en automatiserad tjänst för att skicka internationella försändelser som låter dig skicka in dina tulldokument elektroniskt. Detta minskar mängden papper du skriver ut för varje försändelse, vilket möjliggör snabbare upphämtning och gör att dina försändelser kan klareras i förväg. Med elektroniska handelsdokument (ETD) minskar du risken för att din försändelse försenas i tullen och får en smidigare hantering.

Varför ska jag använda FedEx elektroniska handelsdokument?

Det kommer att förenkla den internationella transportprocessen. Du behöver inte skriva ut, underteckna, vika och bifoga flera kopior av din handelsdokumentation med varje försändelse. Du kan spara pengar genom färre utskrifter och spara tid genom enklare hantering av dina internationella transporter.

Vilken affärsnytta ger FedEx elektroniska handelsdokument?

FedEx elektroniska handelsdokument hjälper dig, enkelt och bekymmersfritt, att förenkla processen för dina internationella leveranser, så du kan effektivisera din verksamhet, genom att minska din pappersförbrukning och dina utskriftskostnader.

  • Ladda upp handelsdokument innan din försändelse anländer, vilket gör att den kan klareras i förväg.
  • Ladda upp företagets brevhuvud, logotyp och signaturbilder för att uppfylla vissa länders tullklareringskrav.
  • Reducera din förbrukning av papper, skrivare, tonerkassetter och annat fraktmaterial och minska din miljöpåverkan.
  • Minska risken för tullförseningar, vilket i sin tur ökar din leveranssäkerhet och förbättrar ditt företags renommé.
  • Spar tid när du förbereder dokumentationen, så att du kan utföra andra arbetsuppgifter istället vilket förbättrar ditt företags produktivitet och vinst.
  • Minska riskerna för stöld av försändelser eftersom det inte finns några fakturor på själva paketet och varuinformationen inte avslöjas för tredje part.

Hur kan FedEx elektroniska handelsdokument effektivisera tullklareringsprocessen?

Det gör att du kan skicka tulldokumentationen mycket tidigare. Om information saknas, eller ytterligare information behövs, kommer du att meddelas tidigare, vilket minskar effekterna av eventuella förseningar eller kvarhållna försändelser.

Vilka länder godkänner försändelser som använder sig av FedEx elektroniska handelsdokument?

FedEx elektroniska handelsdokument kan användas vid både import och export. Se listan med tillgängliga länder för att se om det godkänns i de länder du skickar till/från.

När ett av, eller båda, ursprungs- eller destinationsländerna inte godtar elektroniska handelsdokument, kommer din sändning att klassas som EWO (Electronics with Originals). Electronic with Originals (EWO) gör att du enkelt kan ladda upp dina tulldokument för de länder som kräver papperskopior för sin tullklarering när du använder elektroniska handelsdokument. Genom att ladda upp dokumenten för dessa försändelser, kan du dra fördel av en tidig klareringsgranskning av din dokumentation, vilket ger dig tid för att lösa eventuella problem med dokumentationen och minskar risken att någon dokumentation saknas. Du måste fortfarande skriva ut och bifoga tulldokumentationen med försändelsen för att uppfylla de lagstadgade kraven.

För vilka typer av försändelser går det att använda sig av FedEx elektroniska handelsdokument?

Det finns tillgängligt för försändelser som skickas med FedEx Express®. FedEx elektroniska handelsdokument är till störst nytta för transportörer med dokumentfria försändelser eller råvarutransporter. Transport av farligt gods och torris kan eventuellt få använda elektroniska handelsdokument.

Vilka alternativ har jag när jag ska förbereda internationella handelsdokument?

Du kan förbereda, lagra och återanvända tulldokument online med hjälp av FedEx Document Preparation Center i FedEx Global® Trade Manager. Hjälpavsnittet Internationell dokumentation har ytterligare information om hur du slutför din tulldokumentation.

Vilka alternativ har jag vid uppladdning av internationella handelsdokument?

Du kan välja att antingen skicka in dina egna handelsdokument elektroniskt eller använda dokument som skapats av FedEx. Du väljer själv.

Innebär detta att jag inte längre behöver skriva ut handelsdokumentation?

Du kan behöva skicka in originaldokumentation beroende på destinationslandets krav. Landprofiler-funktionen i FedEx® Global Trade Manager ger en översikt av viktig, landsspecifik transportinformation och lagstadgade krav, vilket omfattar korrekt dokumentation, särskilda tullklareringskrav, den tull och de skatter som måste betalas samt mycket mer. Kom ihåg att skriva ut din internationella fraktsedel för alla försändelser.

Behöver jag fortfarande skriva ut min fraktsedel?

Ja. FedEx elektroniska handelsdokument gör att du kan skicka in tulldokumentation på elektronisk väg, men du måste fortfarande skriva ut en fraktsedel.