Viri

Pri FedExu smo zavezani k popolni preglednosti in dobremu upravljanju podjetja. S pogostim objavljanjem ustreznih informacij o podjetju skrbimo, da so vsi naši deležniki popolnoma obveščeni.

Med drugim so na voljo te publikacije in poročila:

FedExov katalog
Prenesite FedExov katalog, če želite izvedeti več o naši trenutni ponudbi.

FedExovo letno poročilo
Prenesite najnovejše FedExovo letno poročilo in preberite, kako FedEx dobiva zagon v smeri pomembnega dobička.

FedExovo poročilo o globalnem državljanstvu
Preberite o FedExovi težnji k trajnostnemu povezovanju sveta in večanju dolgoročne vrednosti korporacije za delničarje ter za skupnosti in podjetja, ki se opirajo na naše storitve.

Revija Access Now
Access Review je brezplačna letna poslovna revija, ki jo objavlja FedEx. Raziskuje močni pozitivni megatrend povezljivosti z različnih individualnih, socialnih, ekonomskih in globalnih zornih kotov.

Diverse Appeal
V reviji Diverse Appeal, posvečeni poslovnim koristim raznolikosti in vključenosti pri FedExu, lahko izveste več o skupini FedEx in njeni naklonjenosti raznolikosti.

Poročila o raziskavah SRI (projekt Access)
V okviru svoje zaveze pomagati drugim doseči, kar je mogoče z boljšo povezljivostjo, je FedEx najel neodvisno, nepridobitno raziskovalno podjetje SRI International za preučevanje in merjenje povezljivosti po vsem svetu. Poglejte spodnja poročila iz projekta Access: