ข่าวการบริการ


ผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่เมือง Christchurch, New Zealand ต่อการให้บริการเราได้กลับมาให้บริการรับและจัดส่งพัสดุใน Christchurch แล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความเสียหายจากแผ่นดินไหวในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เรายังไม่สามารถเข้าถึงบางพื้นที่ในแถบชานเมืองฝั่งตะวันออกได้

กรุณาคลิกที่นี่หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อตรวจสอบสถานะของพัสดุของท่าน