ค่าตอบแทนและรางวัล

  • ค่าตอบแทนและรางวัล

  • บริการระหว่างประเทศและโซลูชั่น
  • ดาวน์โหลดค่าบริการ FedEx
  • เตรียมเอกสารการจัดส่งพัสดุ
  • การบรรจุหีบห่อ

บริษัทจัดทำแผนค่าตอบแทนและรางวัลเพื่อตอบแทนการทำงานของพนักงานทุกคน กระตุ้นความคิดใหม่ๆ สนับสนุนผลงานที่โดดเด่น และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

FedEx มอบค่าตอบแทน สวัสดิการ รวมทั้งแผนส่งเสริมคุณภาพการทำงาน/ชีวิตที่น่าดึงดูดใจและครบถ้วนครอบคลุม ตัวอย่างแผนงานเหล่านี้ ได้แก่*

แผนเพิ่มเงินเดือน

เพิ่มเงินเดือนให้พนักงานตามผลงาน

ค่าตอบแทนแบบแปรผัน

มอบค่าตอบแทนจูงใจเมื่อพนักงานและทีมงานสร้างผลงานให้แก่บริษัท

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับการเรียนและการศึกษาต่อเนื่อง

ค่าตอบแทนเมื่อลาหยุด

จ่ายค่าตอบแทนเมื่อพนักงานลาพักร้อนประจำปี ลางานเพื่อสมรส ลาคลอด และลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร

โครงการค่ารักษาพยาบาล

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทางการแพทย์และทันตกรรม

เงินสำรองเลี้ยงชีพ

หลักประกันทางการเงินหลังเกษียณอายุ

ส่วนลดค่าขนส่ง

ส่วนลดพิเศษสำหรับการส่งพัสดุส่วนตัว

ส่วนลดค่าเดินทาง

ส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบิน

*แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

ที่ FedEx เราเชื่อว่าความสำเร็จของเราขึ้นอยู่กับความทุ่มเทของพนักงาน เราได้พัฒนาแผนรางวัลตอบแทนขึ้นมาเพื่อยกย่องความสำเร็จของพนักงาน รวมทั้งความมุ่งมั่นการปฏิบัติตามค่านิยมของบริษัทของพวกเขา

รางวัล Five Star

รางวัล Five Star คือรางวัลสูงสุดในบริษัท FedEx ซึ่งจะมอบให้แก่พนักงานที่ปรับปรุงบริการและเพิ่มผลกำไรให้แก่บริษัท และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานเป็นทีมและการทำงานอย่างมืออาชีพ

รางวัล Exellence Award

รางวัลอันทรงเกียรติเพื่อยกย่องคุณสมบัติความเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ และผลงานโดดเด่นในการให้ความช่วยเหลือลูกค้า

รางวัล Purple Promise Quality

มอบให้แก่ทีมงานที่ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านคุณภาพโดยการสร้างผลสำเร็จอย่างโดดเด่นผ่านการประยุกต์ใช้เครื่องมือบริการจัดการที่เน้นคุณภาพเป็นหลัก

รางวัล Purple Promise

สมาชิกในทีมที่ให้บริการลูกค้าได้เหนือกว่าพนักงานคนอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าภายในหรือภายนอก และช่วยสร้างประสบการณ์ที่โดดเด่นในการใช้บริการ FedEx จะมีคุณสมบัติได้รับรางวัล Purple Promise นี้

รางวัล Bravo Zulu

ชื่อของรางวัล Bravo Zulu ได้มาจากสัญญาณของกองทัพเรือสหรัฐที่หมายถึง “ทำได้ดีมาก” รางวัลนี้จะมอบให้แก่พนักงานของ FedEx ที่มีผลงานโดดเด่นเหนือกว่าความคาดหมายทั่วไป

รางวัล Humanitarian

พนักงานที่ได้รับรางวัล Humanitrian ของ FedEx คือผู้ที่เสียสละตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการหยุดรถเพื่อช่วยเหลือคนบาดเจ็บจากการถูกรถชนหรือการต่อสู้กับไฟป่า รางวัลนี้จะยกย่องพนักงานที่ยื่นมือให้ความช่วยเหลือในเวลาที่ผู้อื่นลำบากโดยแสดงพฤติกรรมนอกเหนือจากความรับผิดชอบพื้นฐานในสังคม