ความหลากหลายที่ FedEx

  • ความหลากหลายที่ FedEx

  • บริการระหว่างประเทศและโซลูชั่น
  • ดาวน์โหลดค่าบริการ FedEx
  • เตรียมเอกสารการจัดส่งพัสดุ
  • การบรรจุหีบห่อ

เรายอมรับและยกย่องความหลากหลาย!

“ตัวแปรสำคัญของโครงการส่งเสริมความหลากหลายที่ประสบความสำเร็จคือ ผู้นำ ผู้นำในบริษัทของเราต่างดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรับประกันว่าความหลากหลายยังคงเป็นส่วนหนึ่งของ FedEx”

– Frederick W. Smith, ประธานและซีอีโอ

เราเชื่อว่าความหลากหลายไม่ได้หมายถึงการยอมรับความแตกต่างเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยสะท้อนความหลากหลายของพวกเขาในองค์กรของเรา นอกจากนี้ยังหมายถึงการเข้าใจความแตกต่างระหว่างพนักงานด้วยกันเองเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับความสามารถเฉพาะตัวของพนักงานแต่ละคนและผสมผสานมุมมองความคิดของพวกเขาเข้าด้วยกันเพื่อส่งมอบวิสัยทัศน์ของเราสู่ตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ร่วมมือกันเพื่อสร้างความโดดเด่น

FedEx เห็นคุณค่าของผลงาน มุมมองความคิด และความแตกต่างของสมาชิกในทีม ด้วยเหตุนี้ เราจึงสามารถมอบบริการและการสนับสนุนที่โดดเด่นให้แก่ลูกค้าทั่วโลกและสร้างความยั่งยืนแก่ชุมชนให้เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ

FedEx ดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาที่ยึดถือพนักงานเป็นศูนย์กลางมาตั้งแต่ต้น เราเติบโตจนกระทั่งได้รับการยอมรับจากนิตยสาร “Fortune” ให้เป็นหนึ่งใน 500 บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมและเป็นหนึ่งในบริษัทยอดนิยมที่สุดในโลก ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลงานของพนักงานมากความสามารถที่มาจากภูมิหลังแตกต่างกัน มีทักษะและมุมมองความคิดหลากหลาย แต่สามารถร่วมมือกันจนบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้สำเร็จ เป้าหมายดังกล่าวก็คือ การบริการลูกค้าที่โดดเด่นนั่นเอง

ที่ FedEx เราเชื่อในพลังของคน ในวิสัยทัศน์ของเรา สภาพแวดล้อมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมายถึง สถานที่ทำงานที่ถือว่าความแตกต่างคือจุดแข็งของบริษัทและหลอมรวมความหลากหลายในฝ่ายงานต่างๆ ขององค์กร

เราเชื่อว่าแนวคิดเรื่องความหลากหลายให้ความสำคัญกับเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล ไม่ว่าเราจะเป็นใครและมาจากไหนนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ทุกคนส่งมอบบริการที่โดดเด่นแก่ลูกค้าได้สำเร็จตามสัญญา