ติดต่อแผนกช่วยเหลือทางเทคนิคทางอีเมล์หรือโทรศัพท์

ส่งอีเมลถึงฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ FedEx ประเทศไทยอีเมล์แผนกช่วยเหลือทางเทคนิค
โทรถึงฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ FedEx ประเทศไทย 1800 228822

  • คำถามที่พบบ่อย
  • อัตราด่วน

การบริการลูกค้า

  • ติดต่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปรับพัสดุ
  • บริการและข้อมูลราคา
  • สถานะพัสดุและหลักฐานการจัดส่ง
  • ข้อสงสัยทั่วไปและคำแนะนำ

กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อจองพื้นที่สำหรับพัสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 300 กิโลกรัม
บริการอื่นบางบริการอาจจำเป็นต้องมีการจองล่วงหน้าด้วย คลิกที่นี่สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

สายด่วนบริการลูกค้า

  • 1782 (สายด่วน)
  • 1800-236-236 (หมายเลขโทรฟรีจากนอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล)
  • (66) 2-229-8900 (จากต่างประเทศ)

เวลาให้บริการลูกค้า

วันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 08.00 - 22.00 น.
วันเสาร์ตั้งแต่ 08.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ ปิดให้บริการ
วันหยุดอื่นๆนอกจากวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 09.00 - 17.00 น.

ชั่วโมงให้บริการสายด่วนชำระเงิน: วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8.30 - 17.00 น.

การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อัตโนมัติและการใช้งาน กรุณาติดต่อเราที่หมายเลข 1800 228822.

ชั่วโมงให้บริการสายด่วนด้านความช่วยเหลือทางเทคนิค
วันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น. (ภาษาไทย)
วันเสาร์ตั้งแต่เวลา 9.00 - 13.00 น. (ภาษาไทย)

การบริการหลังเวลาทำการจะเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

การร้องเรียน

หากต้องการร้องเรียนเรื่องความเสียหายหรือสูญหายจากการจัดส่งกรุณาดาวโหลตแบบฟอร์มและคำสั่งที่นี่
และส่งแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยแล้วทางจดหมาย แฟกซ์ หรืออีเมล์มายังฝ่ายบริการลูกค้า
FedEx (ฟอร์มนี้เป็นแบบ pdf ต้องใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader ซึ่งท่านสามารถดาวโหลตได้ตามลิ๊งค์นี้)

หากต้องการร้องเรียนเรื่องความล่าช้าในการจัดส่ง กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า FedEx โดยตรงโดยไม่ต้องใช้แบบฟอร์มด้านบน

สมัครเพื่อรับอีเมล์จาก FedEx