ศูนย์รวมการดาวน์โหลด

ค้นหาไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้เกี่ยวกับการบริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไข เครื่องมือ อัตราค่าบริการจัดส่งพัสดุ และข้อมูลอื่นๆ ของเรา

ชุดคู่มือเริ่มต้นใช้งานและเงื่อนไขมาตรฐานในการขนส่ง

ค้นหาและใช้งานบริการ ทรัพยากร และเครื่องมือของ FedEx® อย่างถูกต้องเหมาะสมตามความต้องการของคุณ คุณยังสามารถดาวน์โหลดและอ่านชุดเริ่มต้นใช้งานและเงื่อนไขมาตรฐานในการขนส่งฉบับสมบูรณ์ของ FedEx ได้อีกด้วย

คู่มือบริการของ FedEx

เงื่อนไขมาตรฐานในการขนส่ง

อัตราค่าบริการจัดส่งของ FedEx

เข้าชมและดาวน์โหลดอัตราค่าบริการตามรายการส่งพัสดุ และข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการส่งพัสดุของ FedEx

ดาวน์โหลดอัตราค่าส่งพัสดุของ FedEx

คำแนะนำในการส่งพัสดุ

  1. ตรวจสอบคู่มืออ้างอิงฉบับย่อเพื่อเตรียมการส่งพัสดุแบบออนไลน์เพื่อให้กระบวนการส่งพัสดุของคุณรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  2. เราเข้าใจคุณ คุณต้องการให้การส่งพัสดุของคุณถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยและอยู่ในสภาพเดียวกันกับตอนที่คุณส่ง คุณสามารถดำเนินการในส่วนของคุณด้วยการทบทวนคำแนะนำในการบรรจุหีบห่อ โดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการบรรจุหีบห่อโดยละเอียดของเรา


ดาวน์โหลดคู่มือการส่งพัสดุแบบออนไลน์

ห่อพัสดุอย่างมืออาชีพ

ดาวน์โหลดใบตราส่งพัสดุทางอากาศของ FedEx