FedEx® Customized Freight

การจัดส่งพัสดุพิเศษของคุณต้องการโซลูชั่นที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ FedEx Customized Freight รวมพลังเครือข่ายทั่วโลกของ FedEx Express เข้ากับการแก้ปัญหาที่ปรับได้ตามความต้องการจาก FedEx Custom Critical คุณต้องการการจัดส่งที่รวดเร็วขึ้นหรือไม่ คุณกำลังมองหาการควบคุมการเก็บรักษาที่มากขึ้นหรือเปล่า ต้องรักษาความเย็นหรือไม่ FedEx Customized Freight คือโซลูชั่นของคุณ

  • FedEx Customized Freight

อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ

  • สิ่งที่คุณต้องการ: ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ การจัดส่งที่ตรงต่อเวลา การสนับสนุนที่มีคุณภาพ และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และตัวอย่างมูลค่าสูงของคุณ
  • สิ่งที่เราช่วยได้: ให้โซลูชั่นที่วางใจได้และกำหนดเองได้เพื่อให้คุณสบายใจในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน

    ดาวน์โหลด PDF อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ

    ดูโซลูชั่นการดูแลสุขภาพเพิ่มเติม
FedEx Customized Freight - อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ

อุตสาหกรรมอากาศยาน

  • สิ่งที่คุณต้องการ: ความแม่นยำในการจัดการ การใส่ใจในรายละเอียด และความหลักแหลมในด้านเวลาจากผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ของคุณที่สามารถจัดการการจัดส่งขนาดใหญ่พิเศษได้
  • สิ่งที่เราช่วยได้: ให้โซลูชั่นที่วางใจได้และกำหนดเองได้พร้อมความสามารถในการตรวจสอบ เพื่อให้คุณสบายใจในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน

    ดาวน์โหลด PDF อุตสาหกรรมอากาศยาน
FedEx Customized Freight - อุตสาหกรรมอากาศยาน

อุตสาหกรรมยานยนต์

  • สิ่งที่คุณต้องการ: กลยุทธ์และโซลูชั่นของห่วงโซ่อุปทานที่ชาญฉลาด
  • สิ่งที่เราช่วยได้: ให้การขนสินค้าขึ้นเครื่องลำดับต้นบนเที่ยวบินของเรา ความมุ่งมั่นด้านการจัดส่งที่รวดเร็ว การสื่อสารและการตรวจสอบที่กำหนดเองได้ เรายังมีบริการหลีกเลี่ยงการใช้งานพิเศษเช่าเหมาลำ และการถอน/แก้ไขสำหรับการจัดส่งที่ล่าช้า

    ดาวน์โหลด PDF อุตสาหกรรมยานยนต์
FedEx Customized Freight - อุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

  • สิ่งที่คุณต้องการ: โลจิสติกส์ที่แม่นยำเพื่อให้ตรงความต้องการของอุตสาหกรรมหลายด้าน
  • สิ่งที่เราช่วยได้: ให้การขนสินค้าขึ้นเครื่องลำดับต้นบนเที่ยวบินของเรา ความมุ่งมั่นด้านการจัดส่งที่รวดเร็ว การสื่อสารและการตรวจสอบที่กำหนดเองได้ และการจัดการอุปกรณ์ขนาดใหญ่พิเศษ

    ดาวน์โหลด PDF อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
FedEx Customized Freight - อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล