คุณสมบัติของ FedEx Ship Manager ที่ fedex.com

บันทึกข้อมูลของผู้ติดต่อและสินค้าสำหรับการจัดส่งในอนาคต

จัดเก็บข้อมูลที่อยู่ของผู้ส่งได้มากถึง 20 รายการ และที่อยู่ของผู้รับได้มากถึง 10,000 รายการ
จัดเก็บข้อมูลสินค้าที่จัดส่งบ่อยไว้สำหรับการจัดส่งครั้งถัดไปของคุณ


ดูตัวอย่างสาธิต

-->

บันทึกข้อมูลของผู้ติดต่อและสินค้าสำหรับการจัดส่งในอนาคต

ตั้งค่า "การกำหนดลักษณะ"

ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับข้อมูลการจัดส่งที่คุณใช้บ่อย
กำหนดกระบวนการจัดส่งแบบออนไลน์ของคุณเองตามความต้องการของคุณ

 

-->

ตั้งค่า "การกำหนดลักษณะ"

จัดทำเอกสารสำหรับดำเนินพิธีการศุลกากร

จัดทำเอกสารสำหรับดำเนินพิธีการศุลกากรโดยใช้ป้ายกำกับการจัดส่งของคุณ
เพิ่มหัวจดหมายของบริษัทคุณและภาพลายมือชื่อลงในเอกสารของคุณเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางระเบียบข้อบังคับ

ดูตัวอย่างสาธิต

จัดทำเอกสารสำหรับดำเนินพิธีการศุลกากร

เตรียมการจัดส่งด้วยเอกสารทางการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์

ส่งเอกสารทางการค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประหยัดต้นทุนค่ากระดาษ พลังงาน และการพิมพ์
แน่ใจในการส่งเอกสารสำหรับดำเนินพิธีการศุลกากรอย่างรวดเร็วขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าทางพิธีการศุลกากร

ดูตัวอย่างสาธิต

เตรียมการจัดส่งด้วยเอกสารทางการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์

สร้างโปรไฟล์การจัดส่ง

จัดเก็บรายละเอียดการจัดส่งของคุณสำหรับความต้องการจัดส่งในอนาคต
นำโปรไฟล์การจัดส่งในอดีตกลับมาใช้ซ้ำด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

ดูตัวอย่างสาธิต

สร้างโปรไฟล์การจัดส่ง

การจัดส่งพัสดุที่รอดำเนินการ

บันทึกความคืบหน้าในการเตรียมการจัดส่งพัสดุของคุณสำหรับการนำมาใช้ในอนาคต
บันทึกรายละเอียดการจัดส่งพัสดุได้มากถึง 100 รายการใน "ข้อมูลบันทึกการจัดส่งพัสดุที่รอดำเนินการ" ของคุณ

ดูตัวอย่างสาธิต

การจัดส่งพัสดุที่รอดำเนินการ

ขอรับอัตราค่าบริการและเวลาในการจัดส่ง

คำนวณต้นทุนค่าจัดส่งพัสดุของคุณและรับทราบเวลาในการจัดส่ง

ดูตัวอย่างสาธิต

ขอรับอัตราค่าบริการและเวลาในการจัดส่ง

แจ้งขอการแจ้งเตือนทางอีเมล

ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังผู้รับที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ
สามารถส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลได้เมื่อมีสถานะการจัดส่งที่แตกต่างกัน

ดูตัวอย่างสาธิต

แจ้งขอการแจ้งเตือนทางอีเมล