คู่มือผู้ใช้ FedEx Ship Manager ที่ fedex.com

ประเภท คำอธิบายดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือผู้ใช้แบบหน้าเดียว คู่มือผู้ใช้แบบหน้าเดียวที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญและมีประโยชน์ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจถึงวิธีใช้ FedEx Ship Manager ที่ fedex.com ได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที คู่มือผู้ใช้แบบหน้าเดียว
คู่มือฉบับย่อ คำแนะนำแบบทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการเตรียมการจัดส่งผ่านทาง FedEx Ship Manager ที่ fedex.com ผู้ใช้สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ สำหรับความต้องการพิเศษของตนได้ คู่มือฉบับย่อ
คู่มือผู้ใช้เวอร์ชั่นเต็ม คู่มือผู้ใช้เวอร์ชั่นเต็มที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อทั้งหมดเพื่อประสบการณ์ด้านการจัดส่งพัสดุที่ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น คู่มือผู้ใช้เวอร์ชั่นเต็ม