ซอฟต์แวร์ FedEx Ship Manager

โซลูชันสำหรับความต้องการด้านการขนส่งที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ของคุณ

โซลูชันด้านการขนส่งขั้นสูงสำหรับผู้ส่งพัสดุปริมาณมากที่ต้องการ:

การสนับสนุนการขนส่งแบบ International Priority Distribution (IPD)
การจัดส่งกลุ่มสินค้าจากต้นทางไปยังหลายที่อยู่ภายในประเทศปลายทางเดียวกัน

การประมวลผลพัสดุไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์
ช่วยให้หลายกลุ่มฟังก์ชันในบริษัทคุณสามารถจัดเก็บและใช้งานข้อมูลผู้รับและประวัติการขนส่งพัสดุร่วมกัน ภายในศูนย์กลางข้อมูลเดียวกัน

บริการพิเศษ
อำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าอันตรายและสินค้าที่ต้องส่งพร้อมน้ำแข็งแห้ง

ระบบการรายงานขั้นสูง
ช่วยให้ความยืดหยุ่นกับคุณในการสร้างรายงานแบบปรับแต่งเองตามการตั้งค่าของคุณ

ซอฟต์แวร์ FedEx Ship Manager

ความช่วยเหลือทางเทคนิค

สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชันระบบอัตโนมัติของ FedEx กรุณาติดต่อ สายด่วนฝ่ายช่วยเหลือทางเทคนิค หรือ ส่งอีเมลถึงฝ่ายช่วยเหลือลูกค้าของเรา