การปรับปรุงที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับซอฟต์แวร์ FedEx Ship Manager™


โปรแกรมแก้ไขสำหรับซอฟต์แวร์ FedEx Ship Manager (สำหรับเวอร์ชั่น 6 หรือ 7)

กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่ออัพเกรดซอฟต์แวร์ FSM ของคุณ

 1. กรุณา คลิก ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดการปรับปรุงและคลิก "Run" โดยคุณสามารถค้นหาเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ของคุณโดยคลิกที่ ช่วยเหลือ > เกี่ยวกับ.

  สำหรับเวอร์ชัน GSMW0659 โปรด คลิก ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดการปรับปรุง
  สำหรับเวอร์ชัน GSMW0758 โปรด คลิก ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดการปรับปรุง

 2. เลือก "ปรับปรุง" เพื่อดำเนินการต่อ
  อัพเดทโปรแกรมแก้ไขซอฟต์แวร์ FSM

 3. สุดท้าย ให้คลิก "เสร็จสิ้น" เพื่อให้ขั้นตอนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
  ติดตั้งซอฟต์แวร์ FSM เสร็จสิ้น

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของเรา

 

หากคุณติดตั้งซอฟต์แวร์ FedEx Ship Manager (FSM) ไว้ในคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดซ้ำเพื่ออัพเกรดซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง