FedEx® Global Returns

ชี้แจงเหตุผลสำหรับการส่งคืนสินค้าให้แก่ลูกค้า ลูกค้าประจำและหุ้นส่วนทางธุรกิจของคุณ ด้วยการบริการจาก FedEx Global Returns คุณสามารถควบคุมให้การส่งคืนพัสดุเป็นไปอย่างง่ายดายและรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับธุรกิจของคุณ และช่วยให้คุณบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างง่ายดาย

  • FedEx ประเทศไทย Global Returns

Control your returns.

ต้องการความช่วยเหลือในการส่งคืนพัสดุคืนใช่หรือไม่

สิ่งที่ควรทราบ

เปลี่ยนฉลากส่งคืนพัสดุ

วิธีแก้ไขเอกสาร

ควบคุมกระบวนการส่งคืนพัสดุระหว่างประเทศของคุณ

ทั้งผู้ส่งพัสดุต้นทางหรือผู้ส่งคืนพัสดุต่างสามารถที่จะควบคุมกระบวนการส่งคืนพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการใช้บริการจาก FedEx Global Returns ที่จะช่วยลดข้อผิดพลาดและสร้างประสบการณ์การส่งคืนสินค้าที่ราบรื่นทั้งสำหรับคุณและลูกค้าของคุณ

การควบคุมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริการของ FedEx Global Returns ช่วยให้คุณสามารถกำหนดได้ว่าพัสดุที่ส่งคืนจะถูกส่งไปที่ใดและไปถึงเร็วแค่ไหน คุณยังสามารถที่จะมองเห็นขั้นตอนในการส่งคืนพัสดุได้โดยตลอดและทำการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างพัสดุที่ส่งคืนกับพัสดุที่ส่งออกมาจากต้นทาง

ความคล่องตัวที่มากขึ้น คุณมีอิสระที่จะสร้างฉลากส่งคืนสินค้าและสร้างเอกสารสำหรับพิธีการศุลกากรได้ในเวลาเดียวกันกับที่สร้างเอกสารสำหรับพัสดุขาออก หรือสร้างเอกสารเฉพาะสำหรับขาส่งคืนกลับเท่านั้นก็ได้ โดยที่สามารถเลือกที่จะส่งฉลากเป็นแบบเอกสารที่พิมพ์บนกระดาษ ไฟล์ PDF หรือแบบฉลากออนไลน์ที่แก้ไขได้

การช่วยเหลือในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร เราจะช่วยแนะนำข้อมูลสำคัญที่ตัวแทนออกของจากศุลกากรและเจ้าหน้าศุลกากรจำเป็นต้องใช้ ซึ่งจะช่วยลดความล่าช้าในการส่งพัสดุและป้องกันการเกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด

ตัวเลือกการส่งคืนพัสดุ

ค้นหาตัวเลือกเพื่อการส่งคืนพัสดุที่มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งหมด

Learn more

  • ตัวเลือกฉลากกำกับส่งคืนพัสดุ

คำแนะนำสำหรับผู้ส่งพัสดุต้นทาง

ค้นหาทุกข้อมูลที่คุณต้องการสำหรับการเตรียมการส่งคืนพัสดุจากลูกค้า ลูกค้าประจำ หรือคู่ค้าของคุณ

Learn more

  • คำแนะนำสำหรับผู้ส่งพัสดุต้นทาง

คำแนะนำสำหรับผู้ส่งคืนพัสดุ

ต้องการส่งคืนพัสดุระหว่างประเทศใช่หรือไม่ เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ

Learn more

  • คำแนะนำสำหรับผู้ส่งคืนพัสดุ