วิธีสร้างฉลาก

การสร้างฉลากนั้นเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพสูง เพียงเลือกตัวเลือกจากด้านล่างนี้ที่ตรงกับข้อมูลรายละเอียดฉลากส่งคืนพัสดุของคุณ

  • วิธีสร้างฉลากกำกับส่งคืนพัสดุ

ต้องการความช่วยเหลือในการส่งคืนพัสดุคืนใช่หรือไม่

สิ่งที่ควรทราบ

วิธีสร้างฉลากสำหรับผู้ส่งพัสดุต้นทาง

ขั้นตอนในการสร้างฉลากนั้นขึ้นอยู่กับโซลูชันการส่งพัสดุด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ของ FedEx® ที่ท่านใช้อยู่ ดาวน์โหลดคู่มือใช้เพื่อค้นหาคำแนะนำที่เจาะจงกับโซลูชันที่ท่านใช้อยู่

ดาวน์โหลดคู่มือใช้

  • วิธีสร้างฉลากกำกับส่งคืนพัสดุของ FedEx

วิธีแก้ฉลากส่งคืนพัสดุแบบออนไลน์สำหรับผู้ส่งคืนพัสดุ

หากผู้ส่งพัสดุต้นทางได้ให้ฉลากส่งคืนพัสดุแบบออนไลน์และเอกสารทางศุลกากรมาด้วย การทำการแก้ไขข้อมูลนั้นเป็นเรื่องง่าย

  • ขั้นแรก ให้คลิกที่ลิงก์เพื่อไปยังฉลากส่งคืนพัสดุแบบออนไลน์และเอกสารทางศุลกากรที่อยู่ในอีเมลที่คุณได้รับจาก FedEx เมื่อคลิกที่ลิงก์แล้ว คุณจะสามารถดูข้อมูลการจัดส่งและสามารถกรอกในช่องต่างๆ เช่น วันที่จัดส่ง น้ำหนักพัสดุ และจำนวนพัสดุ
  • ทำการอัพเดทข้อมูลเป็นปัจจุบันในฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  • ทวนดูแล้วกดบันทึกข้อมูลหรือสั่งพิมพ์เอกสารที่อัพเดทแล้ว หากต้องการที่จะสั่งพิมพ์ฉลากและเอกสารทางศุลกากรที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย เอกสารเหล่านี้จะสามารถสั่งพิมพ์ซ้ำได้ภายในเวลาไม่เกินห้าวันหลังจากวันที่มีการสั่งพิมพ์ครั้งแรก

  • วิธีแก้ไขฉลากกำกับส่งคืนพัสดุแบบออนไลน์

ข้อมูลในใบกำกับสินค้าพานิชย์

ตรวจสอบข้อมูลและกรอกข้อมูลที่กำหนดให้ต้องมีภายในส่วนของ View/Edit Shipment Details ซึ่งประกอบด้วย

  • ข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับการจัดส่ง เช่น รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ ข้อมูลสินค้าหรือข้อมูลพัสดุส่งคืน
  • ข้อมูลฉลาก
  • เอกสารการจัดส่ง
  • ข้อมูลการส่งออกหรือศุลกากร