โซลูชันสำหรับธุรกิจแต่ละประเภท

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นธุรกิจประเภทใดความโปร่งใสและความสามารถในการติดตามสถานะพัสดุของโซลูชันการส่งคืนพัสดุทั่วโลกของเรา จะช่วยให้คุณสามารถที่จะวางแผนบุคลากรและการใช้ทรัพยากรอื่นได้ล่วงหน้า โดยขึ้นอยู่กับจำนวนพัสดุที่คุณวางแผนจะส่งคืน

 • โซลูชั่นการส่งคืนพัสดุสำหรับธุรกิจของ FedEx ประเทศไทย

ต้องการความช่วยเหลือในการส่งคืนพัสดุคืนใช่หรือไม่

สิ่งที่ควรทราบ

เปลี่ยนฉลากส่งคืนพัสดุ

วิธีแก้ไขเอกสาร

 • This is the image description.
x

ธุรกิจค้าปลีก

 • สิ่งที่คุณต้องการ:การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของ call center แก้ปัญหาอย่างได้อย่างรวดเร็ว และการซื้อซ้ำจากลูกค้าเดิม
 • สิ่งที่เราสามารถช่วยคุณได้:โซลูชันในการรับสินค้าคืนที่ใช้งานง่ายและราคาไม่แพงจากลูกค้าของคุณที่ต้องการคืนสินค้าเพื่อทำเป็นเครดิต ขอคืนเงิน หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่เกียวกับการส่งคืนสินค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีก

 • โซลูชั่นการส่งคืนสำหรับธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจกฏหมาย การเงิน อสังหาริมทรัพย์และประกัน

 • สิ่งที่คุณต้องการ: การส่งเอกสารหรือสัญญาไปและรับคืนกลับมาโดยเร็วเพื่อที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลง
 • สิ่งที่เราสามารถช่วยคุณได้: โซลูชันการรับคืนเอกสารที่ง่าย เร็วและติดตามสถานะได้

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่เกียวกับการส่งคืนเอกสาร

 • โซลูชั่นการส่งคืนสำหรับธุรกิจกฎหมาย การเงิน อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และประกัน

ธุรกิจการประกันและซ่อมแซม

 • สิ่งที่คุณต้องการ:ลดช่วงเวลาที่เครื่องจักรของลูกค้าไม่ทำงาน ลดการเก็บสต๊อคอะไหล่สำรอง และทำให้ช่างบริการนอกสถานที่ทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • สิ่งที่เราสามารถช่วยคุณได้:โซลูชันการส่งคืนพัสดุที่เปิดใช้งานและลดต้นทุนในขณะที่เพิ่มผลตอบแทนการลงทุน

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF เกี่ยวกับการส่งคืนพัสดุสำหรับธุรกิจการประกันและซ่อมแซม

 • โซลูชั่นการส่งคืนสำหรับธุรกิจการประกัน

ธุรกิจบริการสุขภาพและการแพทย์

 • สิ่งที่คุณต้องการ:สินค้ามูลค่าสูงและสินค้าตัวอย่างจะได้รับการส่งคืนโดยเร็วทั้งจากลูกค้าและจากผู้แทนขาย เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สินค้าเกิดการเสื่อมคุณภาพ เพิ่มการใช้สินค้าและตัวอย่างสินค้าให้สูงสุด ลดสินค้าคงคลัง และเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม
 • สิ่งที่เราสามารถช่วยคุณได้:โซลูชันการส่งคืนสินค้าที่น่าเชื่อถือและติดตามสถานะการส่งได้ ซึ่งใช้ง่ายสำหรับผู้แทนขาย ส่วนกลางและลูกค้าของคุณ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF เกี่ยวกับการส่งคืนสินค้าสำหรับธุรกิจบริการสุขภาพและการแพทย์ ►

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจบริการสุขภาพและการแพทย์ ►

 • โซลูชั่นการส่งคืนสำหรับธุรกิจการดูแลสุขภาพ