สิ่งที่ควรทราบก่อนการจัดส่งพัสดุ

  • คำแนะนำสำหรับผู้ส่งพัสดุต้นทางจาก ประเทศไทย

ต้องการความช่วยเหลือในการส่งคืนพัสดุคืนใช่หรือไม่

สิ่งที่ควรทราบ

เปลี่ยนฉลากส่งคืนพัสดุ

วิธีแก้ไขเอกสาร

Simplify your returns.

  • ใช้การส่งคืนพัสดุระหว่างประเทศของคุณโดยอัตโนมัติกับวีดีโอ FedEx® Global Returns

สิ่งที่ควรทราบสำหรับผู้ส่งพัสดุต้นทาง

ในฐานะผู้ส่งพัสดุต้นทาง คุณจะเป็นผู้ที่สามารถควบคุมการส่งคืนพัสดุมากที่สุด คุณสามารถเลือกความเร็วและจุดหมายปลายทางในการส่งคืน และสามารถตัดสินว่าจะให้ผู้ส่งคืนสินค้าสามารถควบคุมกระบวนการส่งคืนได้มากน้อยเพียงใด

คุณสามารถเรียนรู้ วิธีสร้างฉลาก หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของคุณในกระบวนการส่งคืนพัสดุโดยใช้ข้อมูลและเครื่องมือต่อไปนี้

ตัวช่วยการทำงานที่เกี่ยวกับส่งคืนพัสดุ

เมื่อคุณดำเนินการส่งคืนพัสดุระหว่างประเทศด้วยโซลูชันการส่งพัสดุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ FedEx คุณจำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลสำหรับการส่งคืนนั้นเพื่อการดำเนินพิธีการทางศุลกากรสำหรับพัสดุส่งคืนดังกล่าว ตัวช่วยการทำงานนี้จะช่วยคุณในส่วนนี้ได้

ดาวน์โหลดตัวช่วยการทำงาน

  • วิธีใช้งาน FedEx ประเทศไทย Global Returns

ข้อมูลและเครื่องมือสำหรับผู้ส่งพัสดุ

ดูข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการใช้ FedEx® Global Returns.

ดาวน์โหลด PDF

  • วิธีรับรองการส่งคืน บุคคลที่เรียกเก็บเงินสำหรับการส่งพัสดุของ FedEx

หนังสือรับมอบอำนาจ

หนังสือรับมอบอำนาจจะทำให้เรารับรองได้ว่าคุณได้มอบอำนาจให้ทางฝ่ายที่ส่งคืนพัสดุส่งใบเรียกเก็บค่าบริการการจัดส่งพัสดุ FedEx Express® ไปยังบัญชีผู้ใช้ที่กำหนด