คำแนะนำสำหรับผู้ส่งคืนพัสดุ

 • คำแนะนำสำหรับการส่งคืนผู้ส่งพัสดุต้นทางจาก ประเทศไทย

เปลี่ยนฉลากส่งคืนพัสดุ

วิธีแก้ไขเอกสาร

 • คู่มือเหตุผลการส่งคืนพัสดุ

ตัวช่วยการทำงานที่เกี่ยวกับส่งคืนพัสดุ

เมื่อคุณดำเนินการส่งคืนพัสดุระหว่างประเทศด้วยโซลูชันการส่งพัสดุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ FedEx คุณจำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลสำหรับการส่งคืนนั้นเพื่อการดำเนินพิธีศุลกากรสำหรับการส่งคืนสินค้าดังกล่าว ตัวช่วยการทำงานนี้จะช่วยคุณในส่วนนี้ได้

ดาวน์โหลดตัวช่วยการทำงาน

 • พัสดุจากการส่งออกของประเทศแคนาดา

การส่งคืนสินค้าจากแคนาดา

พัสดุส่งคืนที่มาจากแคนาดาหรือปลายทางที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกามีข้อกำหนดให้ต้องใช้แบบฟอร์ม B13A Export Declaration

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คำแนะนำสำหรับผู้ส่งคืนพัสดุ

ในฐานะผู้ส่งคืนพัสดุ หน้าที่ของคุณนั้นไม่มีอะไรยุ่งยาก คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาอันมีค่าไปกับการแก้ไขข้อมูลของพัสดุส่งคืน เราได้จัดเตรียมข้อมูลและเครื่องมือต่างๆ ไว้ให้คุณ เพื่อช่วยให้การดำเนินการส่งคืนพัสดุสะดวกง่ายดาย

คุณสามารถเรียนรู้ วิธีสร้างฉลากสำหรับผู้ส่งคืน หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่ของคุณในกระบวนการส่งคืนพัสดุโดยใช้ข้อมูลและเครื่องมือต่อไปนี้

วิธีส่งพัสดุส่งคืนไปยัง FedEx

ต่อไปนี้คือทางเลือกส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้คุณสามารถส่งคืนพัสดุไปที่ FedEx ได้โดยง่าย

 • โทรแจ้งทีมบริการลูกค้าของ FedEx ในพื้นที่ของคุณเพื่อนัดเวลาให้มารับพัสดุส่งคืน คุณไม่จำเป็นต้องมีหมายเลขบัญชีของ FedEx แต่คุณจำเป็นต้องแจ้งทางเราว่าให้มารับพัสดุที่ต้องการส่งคืน
 • นำพัสดุส่งคืนมาส่งที่ตู้รับฝากพัสดุส่งคืน FedEx® Drop Box, FedEx Authorized ShipCenter® หรือที่ศูนย์บริการ FedEx ตามที่สะดวก
 • คุณสามารถใช้เครื่องมือค้นหาที่ทำการซึ่งเราจัดเตรียมไว้ให้เพื่อค้นหาสำนักงาน FedEx ที่อยู่ใกล้คุณที่สุด

ความพร้อมให้บริการในการเดินทางไปรับพัสดุถึงที่ของ FedEx® Global Returns

ลูกค้าที่ใช้บริการการจัดส่งพัสดุ FedEx Express International มีทางเลือกสามทางเลือกในการให้เราเดินทางไปการรับสินค้า

 1. โทรแจ้งศูนย์บริการลูกค้าของ FedEx ที่อยู่ในพื้นที่ของคุณและแจ้งให้มารับพัสดุ การนัดเวลาให้มารับพัสดุส่งคืนจะต้องใช้หมายเลขติดตามสถานะ (tracking number) หรือหมายเลขบัญชีการจัดส่งเท่านั้น
 2. การนัดเวลารับพัสดุทางออนไลน์: คุณสามารถนัดเวลาให้มารับพัสดุส่งคืนทางออนไลน์ในกรณีที่คุณใช้หมายเลขบัญชีการจัดส่งที่เว็บไซต์ fedex.com/pickup
 3. ส่งพัสดุส่งคืนไปพร้อมกับพัสดุที่นัดหมายให้มารับตามปกติ

ทางเลือกในการส่งพัสดุสำหรับ FedEx Global Returns

ลูกค้าที่ใช้บริการการจัดส่งพัสดุ FedEx Express International มีทางเลือกสองทางในการนำพัสดุมาส่ง ณ ที่ทำการ

 1. นำพัสดุที่ต้องการส่งคืนไปส่ง ณ ที่ทำการ FedEx Authorized ShipCenter® ได้ทุกแห่ง
 2. นำพัสดุที่ต้องการส่งคืนไปใส่ไว้ที่ตู้รับฝากพัสดุส่งคืน FedEx Drop Box

ใบกำกับสินค้าพาณิชย์ (Commercial Invoice)

ในการส่งพัสดุระหว่างประเทศจะต้องมีใบกำกับสินค้าพาณิชย์ ไม่ว่าพัสดุจะมีมูลค่าเท่าใดก็ตาม ใบกำกับสินค้าพาณิชย์ คือ ใบกำกับสินค้าทั่วไปที่ผู้จำหน่ายออกให้แก่ผู้ซื้อในการจัดส่งสินค้า ตามหลักการแล้ว ใบกำกับสินค้าพาณิชย์ถือเป็นหลักฐานที่สมบูรณ์สำหรับการทำธุรกรรมระหว่างผู้ส่งออกและผู้นำเข้าในส่วนของสินค้าที่จำหน่าย ใบกำกับสินค้าพาณิชย์เป็นเอกสารหลักที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรใช้สำหรับการควบคุม การประเมินราคา และกำหนดอัตราภาษี ใบแจ้งหนี้ต้องระบุรายการการจัดส่งพัสดุอย่างครบถ้วน และใช้เป็นเอกสารหลักในการเตรียมเอกสารอื่นๆ ทั้งหมดที่ต้องใช้ในการจัดส่งพัสดุของคุณ

 • การจัดส่งพัสดุด้วยบริการ FedEx Express: ใบกำกับสินค้าพาณิชย์เป็นเอกสารที่จำเป็นต้องใช้สำหรับสินค้าเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่ คุณต้องยื่นเอกสารต้นฉบับที่เซ็นชื่อแล้วพร้อมสำเนาสองชุด

หากไม่แน่ใจว่าจำเป็นต้องใช้ใบกำกับสินค้าพาณิชย์หรือไม่ ให้ไปที่ ค้นหาเอกสารระหว่างประเทศ ใน FedEx® Global Trade Manager หรือโทรสอบถาม ศูนย์บริการลูกค้าของ FedEx ในพื้นที่ของคุณ

นอกจากจะสามารถค้นหาเอกสารที่ถูกต้องสำหรับการจัดส่งพัสดุระหว่างประเทศได้จาก FedEx Global Trade Manager แล้ว คุณยังสามารถเตรียม จัดเก็บ และนำเอกสารเหล่านั้นกลับมาใช้ซ้ำในระบบออนไลน์อีกด้วย ศูนย์จัดเตรียมเอกสารของ FedEx ข้อมูลการจัดส่งพัสดุของคุณจะถูกส่งโดยตรงไปที่ FedEx Ship Manager® at fedex.comจึงทำให้คุณสามารถที่จะกรอกฉลากการส่งพัสดุได้อย่างรวดเร็ว หากคุณต้องการที่จะพิมพ์ใบแจ้งหนี้แล้วกรอกข้อมูลด้วยตัวเอง ก็สามารถทำได้ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสำหรับการจัดส่งพัสดุด้วย FedEx Express คุณอาจใช้กระดาษส่วนตัวหรือกระดาษของบริษัทคุณเพื่อพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ตราบที่คุณกรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดครบถ้วน

ต้องการส่งพัสดุคืนจากสหรัฐอเมริกา เปอร์โตริโก หรือหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่

เมื่อต้องการดำเนินการส่งคืนพัสดุจากสหรัฐอเมริกา เปอร์โตริโก หรือหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา สำหรับสินค้าที่มีรหัสสินค้าอยู่ในกลุ่ม Schedule B ใดๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 2,500 เหรียญสหรัฐฯ กรุณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: ติดต่อ U.S. Principal Party in Interest (USPPI) เพื่อขอให้หน่วยงานดังกล่าวส่ง Electronic Export Information (EEI) โดยใช้แนวทางปฏิบัติในการยื่นเอกสารตามปกติ (ตัวเลือก Automated Export System (AES) ที่ได้รับอนุญาต เว็บไซต์ AESDirect หรือการสมัคร FedEx Export AgentFile®) เพื่อรับ Internal Transaction Number (ITN) ITN อนุญาตและอนุมัติการจัดส่งพัสดุออกจากสหรัฐอเมริกา เปอร์โตริโก้ และหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา ITN คือตัวเลข 15 ตัวและมีรูปแบบต่อไปนี้: XYYMMDD+ตัวเลข 6 ตัว คุณสามารถหาสำเนาของ FedEx Export AgentFile ได้ที่นี่.

ขั้นตอนที่ 2:กรอกหมายเลข ITN ลงในระบบการทำงานสำหรับการจัดส่งของคุณเพื่อพิมพ์ลงบนฉลากการจัดส่งพัสดุคืน

โปรดทราบ:

 • มีแต่ USPPI เท่านั้นที่สามารถจัดเตรียมเอกสาร EEI ได้ เป็นความรับผิดชอบของ USPPI เองในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า EEI นั้นอัพเดทและถูกต้องในเวลาที่ส่งออกพัสดุ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างที่มีการจัดเตรียมเอกสาร EEI และพัสดุได้มีการส่งออก USPPI ต้องแก้ไข EEI
 • การจัดส่งพัสดุต่อไปนี้ห้ามใช้บริการ FedEx Global Returns:
  • พัสดุส่งคืนที่ประกอบด้วยสินค้า ไม่ว่ามูลค่าสินค้าจะเป็นเท่าใดก็ตามที่ กำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตส่งออกหรือการได้รับอนุญาตให้ส่งออก
  • สินค้าที่ส่งคืนต้องดำเนินตามกฎ International Traffic in Arms Regulations (ITAR) ไม่ว่ามูลค่าสินค้าจะเป็นเท่าใดก็ตาม
  • พัสดุที่ส่งคืนซึ่งไม่จำกัดมูลค่าที่ส่งไปยังคิวบา อิหร่าน เกาหลีเหนือ ซูดาน หรือซีเรีย
  • พัสดุส่งคืนที่ประกอบด้วยเพชรที่ไม่ได้ตกแต่ง ไม่ว่ามูลค่าสินค้าจะเป็นเท่าใดก็ตาม (HTS7102.10, 7102.21 หรือ 7102.31)

ดูข้อมูลเกี่ยวกับ EEI

 • ขั้นตอนสำหรับกระบวนการส่งคืน พัสดุจากสหรัฐอเมริกา เปอร์โตริโก และ